Nội Tiết Học » Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi

120 CÂU HỎI ĐỂ KẾT CẤU ĐỀ THI TUYỂN BSNT VÀ CAO HỌC MÔN CƠ SỞ: MÔ HỌC

1 Nêu các chức năng của biểu mô.

2 Kể tên những c ấu trúc đặc bi ệt ở mặt bên của các tế bào biểu mô. Mô t ả và vẽ hình c ấu trúc của thể liên kết.

3 Kể tên các c ấu trúc đặc bi ệt c ó ở mặt tự do của các tế bào biểu mô. Mô tả c ấu tạo của vi nhung mao. Vẽ hình minh ho ạ.

4 Mô tả nhữrng c ấu trúc đặc bi ệt ở mặt đáy của tế bào biểu mô. V ẽ hình minh ho ạ.

5 Kể tên những c ấu trúc đ ặc bi ệt ở mặt bên của các t ế bào biểu mô. Mô t ả và vẽ hình c ấu trúc của liên kết khe.

6 Mô tả c ấu tạo và nêu nguồn gốc của màng đáy. Vẽ hình vi thể minh họa.

7 Nêu căn cứ để phân l o ại biểu mô phủ. Mô tả c ấu tạo biểu mô lát đơn. Vẽ hình minh ho ạ.

8 Mô tả c ấu tạo của biểu mô trụ giả tầng c ó lông chuyển lợp niêm mạc đường hô hấp. Vẽ hình vi thể minh hoạ.

9 Mô tả cấu tạo và vẽ hình vi thể minh hoạ c ấu tạo của biểu mô trụ đơn lợp niêm mạc ruộ .

10 Mô tả c ấu tạo của biểu mô chuyển ti ế p. Vẽ hình minh hoạ.

11 Nêu định nghĩa biểu mô tuyến. Nêu các cách phân l o ại tuyến.

12 Mô tả c ấu tạo của 3 l o ại tuy ế n nội ti ết: tuy ế n kiểu lưới, tuy ế n kiểu túi, tuy ế n kiểu tản mát. Mỗi l o ại nêu một ví dụ.

13 Nêu đặc điểm chung về c ấu tạo hình thái và hó a học của tế bào mô cơ.

14 Mô tả c ấu tạo vi thể của một sợi cơ vân. Vẽ hình minh họa.

15 Mô tả c ấu tạo vi thể của tơ cơ vân. Vẽ hình minh họa.

16 Mô tả c ấu trúc siêu vi đơn vị c o cơ của tơ cơ vân. Vẽ sơ đồ một đơn vị c o cơ cắt dọc.

17 Mô tả những thay đổi hình thái vi thể và siêu vi thể của một đơn vị c 0 cơ của cơ vân khi c 0 và duỗi. Vẽ hình minh họa.

18 Mô tả c ấu tạo vi thể của sợi cơ tim và mô cơ tim. Vẽ hình vi thể mô cơ tim.

19 Mô t ả c ấu tạo vi thể của sợi cơ trơn. Trình bày sự tạo mô cơ trơn. Vẽ hình minh họa.

20 Mô tả sự hình thành lớp cơ trơn ở thành của các tạng rỗng tro ng cơ thể.

21 Mô tả c ấu tạo và nêu nguồn gốc, chức năng của t ế bào mỡ.

22 Mô tả c ấu tạo vi thể, siêu vi thể và nêu chức năng của tế bào sợi và nguyên bào

sợi.

23 Mô tả c ấu tạo vi thể, siêu vi thể và nêu nguồn gốc, chức năng của đại thực bào.

24 Mô tả c ấu tạo vi thể, siêu vi thể và nêu nguồn gốc, chức năng của tương bào.

25 Mô tả c ấu tạo vi thể, siêu vi thể và nêu chức năng của tế bào nội mô.

26 Mô tả c ấu tạo và nêu chức năng của dưỡng bào.

27 Mô tả các lo ại mô liên kết: mô màng, mô võng, mô mỡ, mô nhày, mô túi nước.

28 Mô tả c ấu tạo các l oại mô liên kết xơ c ó định hướng. Vẽ sơ đồ c ấu tạo của cân và

dây chằng.

29 Mô tả c ấu tạo của sụn trong.

30 Mô tả c ấu tạo vi thể, siêu vi thể của tế bào xương.

31 Mô tả c ấu tạo vi thể, siêu vi thể và nêu nguồn gốc, chức năng của tạo cốt bào. Vẽ

hình i hể minh h ạ.

32 Mô tả cấu tạo vi thể, siêu vi thể và nêu nguồn gốc, chức năng của huỷ cốt bào. Vẽ hình vi thể minh ho ạ.

33 Mô tả c ấu tạo vi thể của thân xương dài. Vẽ hình minh hoạ.

34 ô c u ạ i hể à siêu i hể của hân nơr n.

35 Mô tả c ấu tạo của sợi nhánh và sợi trục của nơro n.

 

Tags: trình bày cấu trúc vi thể, siêu vi thể của cơ trơn, đáp án giải phẫu nội trú, vẽ cấu trúc tuyến nội tiết kiểu tản mát, kiểu túi, kiểu lưới, 120

Thuộc loại: Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 0 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD133 Ngày gửi: 30-03-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi