Nội Tiết Học » Bài Báo Khoa Học » Y Tế Công Cộng

NGHIÊN CứU CƯờNG Độ TIếNG ồN ở MộT Số TRƯờNG TIểU HọC QUậN BìNH TÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

NGHIÊN CứU CƯờNG Độ TIếNG ồN ở MộT Số TRƯờNG TIểU HọC QUậN BìNH TÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH
Đặng Xuân Hùng
Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương
TÓM TẮT
Giới thiệu: nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên và khả năng tập trung học tập của học sinh, trong đó tiếng ồn được xem là yếu tố quan 
trọng,  vì  vậy việc  nghiên  cứu cường  độ  tiếng  ồn  và đưa ra một số giải pháp giúp giảm ồn tại các trường tiểu học rất cần thiết.
Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu cường độ tiếng ồn trong và ngoài lớp học.
Phương  pháp  nghiên  cứu:  nghiên  cứu mô  tả cắt ngang
Kết quả: cường độ ồn vượt mức cho phép 22,1 –26,3 dB
Kết luận: thực hiện biện pháp làm giảm ồn ở môi trường học tập là rất cần thiết
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Đặng  Xuân  Hùng  (2000),  Khảo  sát  điếc  nghề nghiệp  ở  công  nhân một  số  nhà máy  dệt  tại  Tp.  HCM nghiên cứu sản xuất nút tai chống ồn bảo vệ sức nghe cho công nhân, Luận án tiến sĩ y học.
2.  Hồng Hải Vý (1987), Về tiếng ồn máy dệt và các biện pháp giảm ồn trong xưởng dệt.
3.  Ngô Ngọc Liễn (2001), Thính học ứng dụng, NXB Y Học
4.  Thông  tư  08  Liên  Bộ  Y  Tế  Xã  Hội  Tổng  công đoàn ngày 1/7/1985
5.  Võ Tấn (1993), Tai Mũi Họng thực hành, tập 3, tr. 94 –100.

Tags: NGHIÊN CứU CƯờNG Độ TIếNG ồN

Thuộc loại: Bài Báo Khoa Học » Y Tế Công Cộng
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD16273 Ngày gửi: 22-03-2016

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Bài Báo Khoa Học » Y Tế Công Cộng