Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori (H. pylori) là một bệnh lý khá phổ biến trong cộng đồng dân cư. H. pylori đã được xem là nguyên nhân chính gây viêm, loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Trong viêm dạ dày mạn tính 77,4-77,9%, loét hành tá tràng >95% và loét dạ dày >75% tìm thấy căn nguyên là H. pylori [16], [20], [23]. Yếu tố độc lực vi khuẩn rất quan trọng, gen cagA (cytotoxin-associated gene) và gen vacA (vacuolating toxin gene) được coi là những gen có liên quan tới yếu tố độc lực chủ yếu gây bệnh và đặc trưng của vi khuẩn H. pylori [49]. Do tỷ lệ kháng thuốc tăng cao trên toàn thế giới đặt ra nhiều vấn đề liên quan, một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa tính kháng thuốc và các nhân tố di truyền của vi khuẩn. Kháng metronidazole ở nhóm cagA (-) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm cagA (+) (nghiên cứu trên người lớn Ireland) [199]. Kháng clarithromycin có biểu hiện gen vacA s2/m2 (-) và cagA (-) hơn những chủng nhạy cảm (Agudo, 2010) [27].
Phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori hiện nay còn nhiều khó khăn phức tạp, hiệu quả điều trị của các phác đồ 3 thuốc gồm sự kết hợp hai thuốc kháng sinh và một thuốc ức chế bơm proton có hiệu quả thấp trong những nghiên cứu gần đây (phác đồ 3 thuốc với clarithromyxin và metronidazole là 62,1% và 54,7%), phác đồ tuần tiến cũng có hiệu quả thấp 51,6% [13], [162]. Hiệu quả điều trị của các phác đồ phụ thuộc vào tình trạng kháng kháng sinh, tuy nhiên tỉ lệ kháng thuốc của H. pylori hiện nay rất cao được chỉ ra trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Việt Hà, clarithromycin là 50,9%, metronidazole là 65,3% và amoxicillin 0,5% [10], [162]. Với tỉ lệ kháng thuốc cao và hiệu quả điều trị của các phác đồ đều thấp dưới mong muốn (<80%) [13], [162]. Việc tìm ra một phác đồ có khả năng diệt H. pylori cao là yếu tố quan trọng trong điều trị viêm, loét dạ dày ở trẻ em đặc biệt khi hiệu quả diệt H. pylori của những phác đồ chuẩn hiện nay rất thấp [121]. Phác đồ điều trị theo kháng sinh đồ (KSĐ) cho thấy tỉ lệ thành công cao với OAC (omeprazole, amoxicillin, clarithromycin) 92% và AME (amoxicillin, metronidazole, esomeprazole) là 93% (Arenz T., Đức) [32] cũng như hiệu quả phác đồ 4 thuốc (amoxicillin, metronidazole, bismuth, omeprazole) được tìm thấy có hiệu quả diệt khuẩn cao 84% [34]. Việc hiểu biết về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng cũng như hiệu quả điều trị của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh có ý nghĩa giúp cho các bác sĩ lâm sàng cũng như các nhà quản lý có biện pháp phòng ngừa và điều trị có hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh hiện nay sự kháng thuốc ngày càng gia tăng.
Cho đến nay, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đề cập đến đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, độc lực của vi khuẩn H. pylori và hiệu quả các biện pháp điều trị trên trẻ em viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh. Vì thế, chúng tôi tiến hành đề tài “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương ” nhằm các mục tiêu cụ thể:
1. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013.
2. Xác định mức độ kháng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh ở bệnh nhi viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori.
3. Mô tả kết quả diệt H. pylori của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do vi khuẩn kháng kháng sinh ở trẻ em. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Lê Thị Lan Anh (2002), “Đánh giá tình hình nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em tại làng mồ côi Birla Hà Nội ”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Bàng (2005), “Một số đặc điểm dịch tễ học nhiễm
Helicobacter pylori ở trẻ em Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu y học, 35(2), tr. 14-19.
3. Nguyễn Văn Bàng, Nguyễn Gia Khánh và Phùng Đắc Cam (2004), "Tỷ lệ
hiện nhiễm và yếu tố nguy cơ nhiễm Helicobacter pylori trong hộ gia đình nhiều thế hệ tại Việt Nam", Y học thực hành - Công trình NCKH Nhi khoa Việt - Úc. 493.
4. Nguyễn Văn Bàng (2004), “Giá trị huyết thanh học trong chẩn đoán
Helicobacter pylori ở trẻ em có hội chứng dạ dày”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, (29)3, tr. 18-23.
5. Nguyễn Hoài Chân, Nguyễn Gia Khánh và Phạm Thị Thu Hương (2012), "Nghiên cứu một số đặc điểm nội soi và tổn thương mô bệnh học ở trẻ em đau bụng tái diễn có hội chứng dạ dày - tá tràng", Tạp chí Nhi khoa. 5(3), tr. 20-25.
6. Phùng Đắc Cam và Nguyễn Thái Sơn (2003), "Helicobacter pylori và bệnh viêm, loét dạ dày tá tràng", Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
7. Lê Thị Ngọc Dung và Nguyễn Trọng Trí (2003), "Đặc điểm nhiễm Helicobacter pylori tại bệnh viện Nhi đồng 1", tr. 71-77.
8. Nguyễn Thị Việt Hà, Phan Thị Hiền, Trần Văn Quang và cộng sự.
(2010), ” Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori ở trẻ em", Tạp chí Nhi khoa. 3(3&4), tr. 204-210.
9. Nguyễn Thị Việt Hà và Phan Thị Thanh Bình (2013), " Tìm hiểu mối liên quan giữa số lượng vi khuẩn với biểu hiện lâm sàng, nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori", Tạp chíy học thực hành. 2, tr. 89-92.
10. Nguyễn Thị Việt Hà và Nguyễn Gia Khánh (2010), "Nghiên cứu tình trạng kháng kháng sinh ở trẻ em bị viêm dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori tại bệnh viện Nhi trung ương", Tạp chí Nhi khoa. 3(3&4), tr. 211-217.
11. Lê Thị Ánh Hồng (2007), “Một số kỹ thuật xác định tính nhạy cảm kháng
sinh của vi khuẩn gây bệnh ”, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
12. Trần Văn Hợp và cộng sự (2001), "Viêm dạ dày mãn tính, Tài liệu đào tạo sau đại học", Đại học YHà Nội, tr. 184-221.
13. Tống Quang Hưng (2010), “Đánh giá hiệu quả diệt Helicobacter pylori của hai phác đồ điều trị viêm dạ dày mạn tính ở trẻ em ”, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội.
14. Lê Quý Hưng và Hà Thị Minh Thi (2013), "Nghiên cứu xác định kiểu gen cagA và vacA của Helicobacter pylori ở bệnh nhân ung thư dạ dày", Tạp chí YDược học - Trường Đại học YDược Huế. 14, tr. 118-125.
15. Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Văn Bàng (2009), "Nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em lâm sàng và điều trị", Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
16. Nguyễn Gia Khánh (2010), "Nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em, đặc điểm lâm sàng, điều trị", Tạp chí Nhi khoa. 3(3&4), tr. 21-28.
17. Nguyễn Gia Khánh, Nguyễn Văn Bàng và Nguyễn Thị Vân Anh (2010),
"Tần suất nhiễm Helicobacter pylori và các yếu tố nguy cơ tăng lây nhiễm ở trẻ em miền Bắc Việt Nam", Tạp chí Nhi khoa. 3(1), tr. 38-47.
18. Đào Văn Long (2014), “Bài tiết acid dịch vị và bệnh lý liên quan ”, Nhà xuất bản Y học.
19. Tạ Long (1996), “Helicobacter pylori và bệnh loét dạ dày tá tràng”, Tạp chí y học thực hành, 10, tr. 37-40.
20. Nguyễn Văn Ngoan (2004), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị viêm dạ dày mạn tính có nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em ”, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
21. Lê Thọ (2014), “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em vùng Tây Nguyên, Việt Nam ”, Luận án tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
22. Võ Thị Thu Thủy (2009), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, biến chứng và tỉ lệ nhiễm Helicobacter pylori của bệnh loét dạ dày ở trẻ em”, Y học Việt
Nam, 4(2), tr. 598-604.
23. Nguyễn Hồng Thúy (1997), “Bước đầu nhận xét sự nhiễm Helicobacter
pylori trong bệnh viêm dạ dày ở trẻ em ”, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
24. Trần Thiện Trung, Lê Châu Hoàng Quốc Chương, Trần Anh Minh và cộng sự (2010), "Kết quả nghiên cứu các týp gen cagA và vacA của
Helicobacter pylori trong ung thư dạ dày", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 14(4), tr. 1-14.
25. Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phạm Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Anh Tuấn (2011),
“Viêm, loét dạ dày - tá tràng do Helicobacter pylori ở trẻ em: đặc điểm lâm sàng, nội soi và hiệu quả tiệt trùng của phác đồ OAC”, Tạp chí Nhi khoa, 4(1), tr. 14-22.
Tiếng Anh:
26. Adriani A., Astegiano M., Smedile A. et al. (2013), "Efficacy of cefixime plus metronidazole therapy for Helicobacter pylori eradication: a retrospective study", Minerva Med. 104(4), pp. 495-496.
27. Agudo S, Pérez-Pérez G, Alarcón T et al. (2010), "High prevalence of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains and risk factors associated with resistance in Madrid, Spain", J Clin Microbiol. 48(10), pp. 3703-3707.
28. Agudo S., Alarcón T., Cibrelus L. et al. (2009), "High percentage of clarithromycin and metronidazole resistance in Helicobacter pylori clinical isolates obtained from Spanish children", Rev Esp Quimioter. 22(2), pp. 88-92.
29. Alarcon T., de la Obra P., Domingo D. et al. (2005), "[In vitro activity of furazolidone and nitrofurantoin in Helicobacter pylori clinical isolates and study of mutation rate]", Rev Esp Quimioter. 18(4), pp. 313-318.
30. Allaker RP, Young KA, Hardie JM et al. (2002), "Prevalence of Helicobacter pylori at oral and gastrointestinal sites in children: evidence for possible oral-to-oral transmission", J Med Microbiol. 51(4), pp. 312-317.
31. Angelis D., Cavallaro L., Bizzarri B. et al (2005), "Prevalence of Helicobacter pylori Antibiotic Resistance in a Cohort of Italian Children with RAP", Helicobacter. 10(5), pp. 542.
32. Arenz T, Antos D, Rüssmann H et al. (2006), " Esomeprazole-based 1- week triple therapy directed by susceptibility testing for eradication of Helicobacter pylori infection in children", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 43(2), pp. 180-184.
33. Ashorn M., Rago T., Kokkonen J. et al. (2004), "Symptomatic response to Helicobacter pylori eradication in children with recurrent abdominal pain: double blind randomized placebo-controlled trial", J Clin Gastroenterol. 38(8), pp. 646-650.
34. Bahremand S, Nematollahi LR, Fourutan H et al. (2006), "Evaluation of triple and quadruple Helicobacter pylori eradication therapies in Iranian children: a randomized clinical trial", Eur J Gastroenterol Hepatol. 18(5), pp. 511-514.
35. Baldwin D.N., Shepherd B., Kraemer P. et al. (2007), "Identification of Helicobacter pylori genes that contribute to stomach colonization" , Infect Immun. 75(2), pp. 1005-1016.
36. Barabino A. (2002), "Helicobacter pylori-related iron deficiency anemia: a review", Helicobacter. 7(2), pp. 71-75.
37. Bermejo F., Boixeda D., Gisbert J.P. et al. (2002), "Rapid urease test utility for Helicobacter pylori infection diagnosis in gastric ulcer disease", Hepatogastroenterology. 49(44), pp. 572-575.
38. Binh T.T., Shiota S., Nguyen L.T. et al. (2013), "The incidence of primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Vietnam", J Clin Gastroenterol. 47(3), pp. 233-238.
39. Boyanova L, Koumanova R, Gergova G. et al. (2002), "Prevalence of resistant Helicobacter pylori isolates in Bulgarian children", J Med Microbiol. 51(9), pp. 786-790.
40. Boyanova L. (2009), "Prevalence of multidrug-resistant Helicobacter pylori in Bulgaria", J Med Microbiol. 58(Pt 7), pp. 930-935.
41. Boyanova L. and Mitov I. (2010), "Geographic map and evolution of primary Helicobacter pylori resistance to antibacterial agents", Expert Rev Anti Infect Ther. 8(1), pp. 59-70.
42. Boyanova L., Gergova G., Nikolov R. et al. (2008), "Prevalence and evolution of Helicobacter pylori resistance to 6 antibacterial agents over 12 years and correlation between susceptibility testing methods" , Diagn Microbiol Infect Dis. 60(4), pp. 409-415.
43. Boyanova L., Ilieva J., Gergova G. et al. (2009), "Evaluation of clinical and socio-demographic risk factors for antibacterial resistance of Helicobacter pylori in Bulgaria", J Med Microbiol. 58(Pt 1), pp. 94-100.
44. Boyanova L., Ilieva J., Gergova G. et al. (2013), "Living in Sofia is associated with a risk for antibiotic resistance in Helicobacter pylori: a Bulgarian study", Folia Microbiol (Praha). 58(6), pp. 587-591.
45. Boyanova L., Koumanova R., Lazarova E. et al. (2003), "Helicobacter pylori and Helicobacter heilmannii in children. A Bulgarian study", Diagn Microbiol Infect Dis. 46(4), pp. 249-252.
46. Boyanova L., Mentis A., Gubina M. et al. (2002), "The status of antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in eastern Europe", Clin Microbiol Infect. 8(7), pp. 388-396.
47. Boyanova L., Nikolov R., Gergova G. et al. (2010), "Two-decade trends in primary Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Bulgaria", Diagn Microbiol Infect Dis. 67(4), pp. 319-326.
48. Boyanova L., Nikolov R., Lazarova E. et al. (2006), "Antibacterial resistance in Helicobacter pylori strains isolated from Bulgarian children and adult patients over 9 years", J Med Microbiol. 55(Pt 1), pp. 65-68.
49. Bridge D.R. and Merrell D.S. (2013), "Polymorphism in the Helicobacter pylori CagA and VacA toxins and disease", Gut Microbes. 4(2), pp. 101-117.
50. Brown L.M., Thomas T.L., Ma J.L. et al. (2002), "Helicobacter pylori infection in rural China: demographic, lifestyle and environmental factors", Int J Epidemiol. 31(3), pp. 638-645.
51. Caristo E., Parola A., Rapa A. et al. (2008), "Clarithromycin resistance of Helicobacter pylori strains isolated from children' gastric antrum and fundus as assessed by fluorescent in-situ hybridization and culture on four-sector agar plates", Helicobacter. 13(6), pp. 557-563.
52. Casswall TH, Alfven G, Drapinski M et al. (1998), "One-week treatment with omeprazole, clarithromycin, and metronidazole in children with Helicobacter pylori infection", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 27(4), pp. 415-418.
53. Cherry J.D, Harrison GJ, Kaplan SL, et al (2014), "Helicobacter pylori", Feigin and Chery’s Textbook of pediatric infectious diseases, chapter 135, pp. 1691-1699.
54. Choi J, Jang JY, Kim JS et al. (2006), "Efficacy of two triple eradication regimens in children with Helicobacter pylori infection", J Korean Med Sci. 21(6), pp. 1037-1040.
55. Chong S.K., Lou Q., Asnicar M.A. et al. (1995), "Helicobacter pylori infection in recurrent abdominal pain in childhood: comparison of diagnostic tests and therapy", Pediatrics. 96(2 Pt 1), pp. 211-215.
56. Chung C., Olivares A., Torres E. et al. (2010), "Diversity of VacA intermediate region among Helicobacter pylori strains from several regions of the world", J Clin Microbiol. 48(3), pp. 690-696.
57. Co E.M. and Schiller N.L. (2006), "Resistance mechanisms in an in vitro- selected amoxicillin-resistant strain of Helicobacter pylori", Antimicrob Agents Chemother. 50(12), pp. 4174-4176.
58. Cohen M.C., Cueto Rua E., Balcarce N. et al. (2000), "Assessment of the Sydney System in Helicobacter pylori-associated gastritis in children", Acta Gastroenterol Latinoam. 30(1), pp. 35-40.
59. Cover T.L., Vaughn S.G., Cao P. et al. (1992), "Potentiation of Helicobacter pylori vacuolating toxin activity by nicotine and other weak bases", J Infect Dis. 166(5), pp. 1073-1078.
60. Das B.K., Kakkar S., Dixit V.K. et al. (2003), "Helicobacter pylori infection and recurrent abdominal pain in children", J Trop Pediatr. 49(4), pp. 250-252.
61. De Francesco V, Margiotta M, Zullo A. et al. (2006), "Claritromycin resistance and Helicobacter pylori genotypes in Italy", J Microbiol. 44(6), pp. 660-664.
62. De Francesco V., Margiotta M., Zullo A. et al. (2007), "Prevalence of primary clarithromycin resistance in Helicobacter pylori strains over a 15 year period in Italy", J Antimicrob Chemother. 59(4), pp. 783-785.
63. Dehghani SM, Erjaee A, Imanieh MH et al. (2009), "Efficacy of the standard quadruple therapy versus triple therapies containing proton pump inhibitor plus amoxicillin and clarithromycin or amoxicillin-clavulanic acid and metronidazole for Helicobacter pylori eradication in children", Dig Dis Sci. 54(8), pp. 1720-1724.
64. Dore M.P., Leandro G., Realdi G. et al. (2000), "Effect of pretreatment antibiotic resistance to metronidazole and clarithromycin on outcome of Helicobacter pylori therapy: a meta-analytical approach", Dig Dis Sci. 45(1), pp. 68-76.
65. Dore M.P., Piana A., Carta M. et al. (1998), "Amoxicillin resistance is one reason for failure of amoxycillin-omeprazole treatment of Helicobacter pylori infection", Aliment Pharmacol Ther. 12(7), pp. 635-639.
66. Duck W.M., Sobel J., Pruckler J.M. et al. (2004), "Antimicrobial resistance incidence and risk factors among Helicobacter pylori-infected persons, United States", Emerg Infect Dis. 10(6), pp. 1088-1094.
67. Duque X., Vilchis J., Mera R. et al. (2012), "Natural history of Helicobacter pylori infection in Mexican schoolchildren: incidence and spontaneous clearance", JPediatr GastroenterolNutr. 55(2), pp. 209-216.
68. Dzierzanowska-Fangrat K., Rozynek E., Celinska-Cedro D. et al. (2005),
"Antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Poland: a multicentre study", Int J Antimicrob Agents. 26(3), pp. 230-234.
69. Elitsur Y, Tolia V, Gilger MA et al. (2009), " Urea breath test in children: the United States prospective, multicenter study", Helicobacter. 14(2), pp. 134-140.
70. Elviss N.C., Owen R.J., Xerry J. et al. (2004), " Helicobacter pylori antibiotic resistance patterns and genotypes in adult dyspeptic patients from a regional population in North Wales", J Antimicrob Chemother. 54(2), pp. 435-440.
71. Eren, Makbule, Dinleyici et al. (2009), "Third-line rescue therapy with levofloxacin based protocol for H. pylori eradication in children", Journal of Pediatric Infection. 3(3), pp. 98-103.
72. Ertem D., Harmanci H. and Pehlivanoglu E. (2003), "Helicobacter pylori infection in Turkish preschool and school children: role of socioeconomic factors and breast feeding", Turk J Pediatr. 45(2), pp. 114-122.
73. Faber J., Bar-Meir M., Rudensky B. et al. (2005), "Treatment regimens for Helicobacter pylori infection in children: is in vitro susceptibility testing helpful?", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 40(5), pp. 571-574.
74. Falsafi T, Mobasheri F, Nariman F et al. (2004), "Susceptibilities to different antibiotics of Helicobacter pylori strains isolated from patients at the pediatric medical center of Tehran, Iran", J Clin Microbiol. 42(1), pp. 387-389.
75. Feydt-Schmidt A., Kindermann A., Konstantopoulos N. et al. (2002),
"Reinfection rate in children after successful Helicobacter pylori eradication", Eur J Gastroenterol Hepatol. 14(10), pp. 1119-1123.
76. Figen Öz^ay, Nurten K., Temizel IN. et al (2004), "Helicobacter pylori infection in Turkish children: comparison of diagnostic tests, evaluation of eradication rate, and changes in symptoms after radication", Helicobacter. 9, pp. 242-248.
77. Figueroa G., Troncoso M., Toledo M.S. et al. (2002), "Prevalence of serum antibodies to Helicobacter pylori VacA and CagA and gastric diseases in Chile", J Med Microbiol. 51(4), pp. 300-304.
78. Fischbach L. and Evans E.L. (2007), "Meta-analysis: the effect of antibiotic resistance status on the efficacy of triple and quadruple first-line therapies for Helicobacter pylori", Aliment Pharmacol Ther. 26(3), pp. 343¬357.
79. FRACP Cameron Imrie, MB Marion Rowland, MD Billy Bourke et al. (2001), "Is Helicobacter pylori infection in childhood a rick factor for gastric cancer?", Pediatrics. 107(2), pp. 373-377.
80. Francavilla R, Lionetti E, Castellaneta S.P. et al. (2005), "Improved efficacy of 10-Day sequential treatment for Helicobacter pylori eradication in children: a randomized trial", Gastroenterology. 129(5), pp. 1414-1419.
81. Francis K.L Chan, James Y.W. Lau (2016), “Peptic Ulcer Disease”, Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. Chapter 53, pp. 884-900.
82. Fujimoto Y, Furusyo N, Toyoda K. et al. (2007), " Intrafamilial transmission of Helicobacter pylori among the population of endemic areas in Japan", Helicobacter. 12(2), pp. 170-176.
83. Galal G, Wharburton V, West A. et al. (1997), "Isolation of H-pylori from gastric juice", Gut. 41, pp. A40-A41.
84. Gasbarrini A, Franceschi F, Tartaglione R. et al. (1998), "Regression of autoimmune thrombocytopenia after eradication of Helicobacter pylori", Lancet. 352(9191), pp. 878.
85. Ghotaslou R., Milani M., Akhi M. et al (2013), "Relationship Between Drug Resistance and cagA Gene in Helicobacter pylori", Jundishapur J Microbiol. 6(10), pp. 8480.
86. Gold BD, Colletti RB, Abbott M. et al. (2000), "Helicobacter pylori infection in children: recommendations for diagnosis and treatment", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 31(5), pp. 490-497.
87. Gold BD. (2001), " Helicobacter pylori Infection in Children", Curr Probl Pediatr, 31, pp. 243 - 266.
88. Gottrand F., Kalach N., Spyckerelle C. et al. (2001), "Omeprazole combined with amoxicillin and clarithromycin in the eradication of Helicobacter pylori in children with gastritis: A prospective randomized double-blind trial", J Pediatr. 139(5), pp. 664-668.
89. Graham D.Y. (1998), "Antibiotic resistance in Helicobacter pylori: implications for therapy", Gastroenterology. 115(5), pp. 1272-1277.
90. Graham D.Y. and Fischbach L. (2010), "Helicobacter pylori treatment in the era of increasing antibiotic resistance", Gut. 59(8), pp. 1143-1153.
91. Graham D.Y., Lew G.M., Malaty H.M. et al. (1992), "Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy", Gastroenterology. 102(2), pp. 493-496.
92. Guarner J, Kalach N. and Elitsur Y. (2009), "Helicobacter pylori diagnostic tests in children: review of the literature from 1999 to 2009.", Eur J Pediatr. 169, pp. 15-25.
93. Hayashi H, Okuda M, Aoyagi N. et al. (2005), "Helicobacter pylori infection in children with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura", Pediatr Int. 47(3), pp. 292-295.
94. Hjalmarsson S, Sjölund M. and Engstrand L. (2002), "Determining antibiotic resistance in Helicobacter pylori", Expert Rev Mol Diagn. 2(3), pp. 267-272.
95. Hoang TT, Bengtsson C, Phung DC. et al. (2005), " Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in urban and rural Vietnam" , Clin Diagn Lab Immunol. 12(1), pp. 81-85.
96. Hojsak I., Kos T., Dumancic J. et al. (2012), "Antibiotic resistance of Helicobacter pylori in pediatric patients -- 10 years' experience", Eur J Pediatr. 171(9), pp. 1325-1330.
97. Homan M, Sterbenc A, Kocjan BJ et al. (2014), "Prevalence of the Helicobacter pylori babA2 gene and correlation with the degree of gastritis in infected Slovenian children", Antonie Van Leeuwenhoek. 106(4), pp. 637-645.
98. Hong J and Yang HR (2012), "Efficacy of Proton Pump Inhibitor-based Triple Therapy and Bismuth-based Quadruple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Korean Children", Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 15(4), pp. 237-242.
99. Huang J.Q. and Hunt R.H. (1999), "Treatment after failure: the problem of "non-responders"", Gut. 45 Suppl 1, pp. 140-44.
100. Husson MO, Gottrand F, Vachee A. et al. (1995), "Importance in diagnosis of gastritis of detection by PCR of the cagA gene in Helicobacter pylori strains isolated from children", J Clin Microbiol. 33(12), pp. 3300¬3303.
101. Ikue Taneike, Keibun Suzuki and Saori Nakagawa (2004), " Intrafamilial Spread of the Same Clarithromycin-Resistant Helicobacterpylori Infection Confirmed by Molecular Analysis", Journal of Clinical Microbiology. 42(8).
102. Jafri W., Yakoob J., Abid S. et al. (2010), "Helicobacter pylori infection in children: population-based age-specific prevalence and risk factors in a developing country", Acta Paediatr. 99(2), pp. 279-282.
103. Jick S. (1997), "Ciprofloxacin safety in a pediatric population", Pediatr Infect Dis J. 16(1), pp. 130-133.
104. Kalach N, Benhamou PH, Bergeret M. et al. (2002), "Acquisition of secondary resistance after failure of a first treatment of Helicobacter pylori infection in children", Arch Pediatr. 9(2), pp. 130-135.
105. Kalach N., Serhal L., Asmar E. et al. (2007), "Helicobacter pylori primary resistant strains over 11 years in French children", Diagn Microbiol Infect Dis. 59(2), pp. 217-222.
106. Karabiber H., Selimoglu M.A., Otlu B. et al. (2014), " Virulence factors and antibiotic resistance in children with Helicobacter pylori gastritis", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 58(5), pp. 608-612.
107. Katelaris P.H., Forbes G.M., Talley N.J. et al. (2002), "A randomized comparison of quadruple and triple therapies for Helicobacter pylori eradication: The QUADRATE Study", Gastroenterology. 123(6), pp. 1763¬1769.
108. Kato S. and Fujimura S. (2010), "Primary antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in children during the past 9 years", Pediatr Int. 52(2), pp. 187-190.
109. Kato S., Fujimura S., Udagawa H. et al. (2002), "Antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains in Japanese children", J Clin Microbiol. 40(2), pp. 649-653.
110. Kato S., Nishino Y., Ozawa K. et al. (2004), "The prevalence of Helicobacter pylori in Japanese children with gastritis or peptic ulcer disease", J Gastroenterol. 39(8), pp. 734-738.
111. Khademi F., Poursina F., Hosseini E. et al. (2015), "Helicobacter pylori in Iran: A systematic review on the antibiotic resistance", Iran J Basic Med Sci. 18(1), pp. 2-7.
112. Khurana R, Fischbach L, Chiba N et al. (2007), "Meta-analysis: Helicobacter pylori eradication treatment efficacy in children", Aliment Pharmacol Ther. 25(5), pp. 523-536.
113. Khurana R., Fischbach L., Chiba N. et al. (2005), " An update on anti-Helicobacter pylori treatment in children", Can J Gastroenterol. 19(7), pp. 441-445.
114. Kim J.M., Kim J.S., Kim N. et al. (2006), "Comparison of primary and secondary antimicrobial minimum inhibitory concentrations for Helicobacter pylori isolated from Korean patients", Int J Antimicrob Agents. 28(1), pp. 6-13.
115. Kist M, Glocker E. and Wolf B. (2003), "ResiNet-A nationwide German sentinel study on development and risk factors of antimicrobial resistance in Helicobacter pylori", Helicobacter. 8, pp. 465.
116. Kivi M., Johansson A.L., Salim A. et al. (2005), "Accommodation of additional non-randomly sampled cases in a study of Helicobacter pylori infection in families", Stat Med. 24(24), pp. 4045-4054.
117. Klein P.D., Graham D.Y., Gaillour A. et al. (1991), " Water source as risk factor for Helicobacter pylori infection in Peruvian children. Gastrointestinal Physiology Working Group", Lancet. 337(8756), pp. 1503¬1506.
118. Ko J.S., Kim K.M., Oh Y.L. et al. (2008), "cagA, vacA, and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Korean children", Pediatr Int. 50(5), pp. 628-631.
119. Kobayashi I., Saika T., Muraoka H. et al. (2006), "Helicobacter pylori isolated from patients who later failed H. pylori eradication triple therapy readily develop resistance to clarithromycin", J Med Microbiol. 55(Pt 6), pp. 737-740.
120. Koivisto T.T., Rautelin H.I., Voutilainen M.E. et al. (2004), "Primary Helicobacter pylori resistance to metronidazole and clarithromycin in the Finnish population", Aliment Pharmacol Ther. 19(9), pp. 1009-1017.
121. Koletzko S, Jones NL, Goodman K.J. et al. (2011), "Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for Helicobacter pylori infection in children", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 53(2), pp. 230-243.
122. Koletzko S, Richy F, Bontems P. et al. (2006), "Prospective multicentre study on antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains obtained from children living in Europe", Gut. 55(12), pp. 1711-1716.
123. Konno M., Muraoka S., Takahashi M. et al. (2000), "Iron-deficiency anemia associated with Helicobacter pylori gastritis", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 31(1), pp. 52-56.
124. Konno M., Yokota S., Suga T. et al (2008), "Predominance of Mother - to -Child Transmission of Helicobacter pylori Infection Detected byRandom Amplified Polymorphic DNA Fingerprinting Analysis in Japanese Families", The Pediatric infectious disease journal. 27(11), pp. 999-1003.
125. Konturek J.W. (2003), "Discovery by Jaworski of Helicobacter pylori and its pathogenetic role in peptic ulcer, gastritis and gastric cancer" , J Physiol Pharmacol. 54(Suppl 3), pp. 23-41.
126. Konturek PC, Konturek SJ and Brzozowski T. (2009), "Helicobacter pylori infection in gastric cancerogenesis", J Physiol Pharmacol. 60(3), pp. 3-21.
127. Kuipers E.J. and Sipponen P. (2006), "Helicobacter pylori eradication for the prevention of gastric cancer", Helicobacter. 11 Suppl 1, pp. 52-57.
128. Kumar S, Kumar A and Dixit VK (2008), "Direct detection and analysis of vacA genotypes and cagA gene of Helicobacter pylori from gastric biopsies by a novel multiplex polymerase chain reaction assay", Diagn Microbiol Infect Dis. 62(4), pp. 366-373.
129. Kusters JG, van Vliet AH and Kuipers EJ (2006), "Pathogenesis of Helicobacter pylori infection", Clin Microbiol Rev. 19(3), pp. 449-490.
130. Laine L., Hunt R., El-Zimaity H. et al. (2003), "Bismuth-based quadruple therapy using a single capsule of bismuth biskalcitrate, metronidazole, and tetracycline given with omeprazole versus omeprazole, amoxicillin, and clarithromycin for eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer patients: a prospective, randomized, multicenter, North American trial", Am J Gastroenterol. 98(3), pp. 562-567.
131. Laporte R, Pernes P, Pronnier P et al. (2004), "Acquisition of Helicobacter pylori infection after outbreaks of gastroenteritis: prospective cohort survey in institutionalised young people", BMJ. 329, pp. 204-205.
132. Liang S. and Redlinger T. (2003), "A protocol for isolating putative Helicobacter pylori from fecal specimens and genotyping using vacA alleles", Helicobacter. 8(5), pp. 561-567.
133. Liu G, Xu X, He L. et al. (2011), "Primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori isolated from Beijing children", Helicobacter. 16(5), pp. 356-362.
134. Lopes A.I., Oleastro M., Palha A. et al. (2005), "Antibiotic-resistant Helicobacter pylori strains in Portuguese children", Pediatr Infect Dis J. 24(5), pp. 404-409.
135. Malaty H.M. (2010), "epidemiology of Helicobacter pylori infetion", Helicobacter pylori in the 21st Century. 1st Edition.
136. Malaty HM, El-Kasabany A, Graham DY et al. (2002), "Age at acquisition of Helicobacter pylori infection: a follow-up study from infancy to adulthood", Lancet. 359, pp. 131-135.
137. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C et al. (2007), "Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report", Gut. 56(6), pp. 772-781.
138. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et al. (2012), "Management of Helicobacter pylori infection--the Maastricht IV/ Florence Consensus Report", Gut. 61(5), pp. 646-664.
139. Manfredi M., Gismondi P., Maffini V. et al. (2015), "Primary Antimicrobial Susceptibility Changes in Children with Helicobacter pylori Infection over 13 Years in Northern Italy", Gastroenterol Res Pract. 2015, pp. 717349.
140. Marion Rowland MB, Billy Bourke MD and Bredan Drumm MD.
(2014), "Helicobacter pylori and peptic ulcer disease", Pathology of pediatric gastrointestinal and liver disease, pp. 491-504.
141. Mark F., Edward L.L. (2016), “ Gastritis”, Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. Chapter 52, pp. 868-883.
142. Marshall BJ and Warren JR (1984), "Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration", Lancet. 1, pp. 1311-1315.
143. Matsushima M, Suzuki T, Kurumada T et al. (2006), "Tetracycline, metronidazole and amoxicillin-metronidazole combinations in proton pump inhibitor-based triple therapies are equally effective as alternative therapies against Helicobacter pylori infection", J Gastroenterol Hepatol. 21(1 pt 2), pp. 232-236.
144. McMahon B.J., Hennessy T.W., Bensler J.M. et al. (2003), "The relationship among previous antimicrobial use, antimicrobial resistance, and treatment outcomes for Helicobacter pylori infections", Ann Intern Med. 139(6), pp. 463-469.
145. Megraud F, Coenen S, Versporten A. et al. (2013), "Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption", Gut. 62(1), pp. 34-42.
146. Megraud F. (1995), "Transmission of Helicobacter pylori: faecal-oral versus oral-oral route", Aliment Pharmacol Ther. 9 Suppl 2, pp. 85-91.
147. Megraud F. (1998), "Antibiotic resistance in Helicobacter pylori infection", Br Med Bull. 54(1), pp. 207-216.
148. Megraud F. (2004), "H. pylori antibiotic resistance: prevalence, importance, and advances in testing", Gut. 53(9), pp. 1374-1384.
149. Megraud F. (2010), "Antimicrobial Resistance and Approaches to Treatment", Helicobacter pylori in the 21st Century. 1st Edition.
150. Megraud F. and Lamouliatte H. (2003), "Review article: the treatment of refractory Helicobacter pylori infection", Aliment Pharmacol Ther. 17(11), pp. 1333-1343.
151. Megraud F. and Lehours P. (2007), "Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing", Clin Microbiol Rev. 20(2), pp. 280-322.
152. Meyer J.M., Silliman N.P., Wang W. et al. (2002), "Risk factors for Helicobacter pylori resistance in the United States: the surveillance of H. pylori antimicrobial resistance partnership (SHARP) study, 1993-1999", Ann Intern Med. 136(1), pp. 13-24.
153. Michalowicz-Wojczynska E., Swiatkowski P., Orlowska J. et al. (1996),
"[Chronic gastritis in children: evaluation after eleven years]", Pediatr Pol. 71(9), pp. 781-787.
154. Mitchell H.M., Kaakoush N.O., Sutton P. (2010), " Extragastric
manifestations of Helicobacter pylori infection", Helicobacter pylori in the 21st Century. 1st Edition. pp. 69-93.
155. Miyachi H., Miki I., Aoyama N. et al. (2006), "Primary levofloxacin resistance and gyrA/B mutations among Helicobacter pylori in Japan", Helicobacter. 11(4), pp. 243-249.
156. Monique M Gerrits, Arnoud HM van Vliet, Emst J. Kuipers et al. (2006), "Helicobacter pylori and antimicrobial resistance: molecular mechanisms and clinical implications", Lancet. 6, pp. 699-709.
157. Montes M., Villalon F.N., Eizaguirre F.J. et al. (2015), "Helicobacter pylori Infection in Children. Antimicrobial Resistance and Treatment Response", Helicobacter. 20(3), pp. 169-175.
158. Moraes M.M. and da Silva G.A. (2003), "[Risk factors for Helicobacter pylori infection in children]", J Pediatr (Rio J). 79(1), pp. 21-28.
159. Nahar S., Mukhopadhyay A.K., Khan R. et al. (2004), "Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated in Bangladesh", J Clin Microbiol. 42(10), pp. 4856-4858.
160. Naous A., Al-Tannir M., Naja Z. et al. (2007), "Fecoprevalence and determinants of Helicobacter pylori infection among asymptomatic children in Lebanon", JMed Liban. 55(3), pp. 138-144.
161. National Committee for Clinical Laboratory Standard (2000), "National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. Approved standard, fifth ed. NCCLS document M7-A5. Wayne, Pa: National Committee for Clinical Laboratory Standards;".
162. Nguyen H.T.V (2009), Diagnosis and treatment of Helicobacter pylori infection in Vietnamese children, Thesis for doctoral degree.
163. Nguyen T.V., Bengtsson C., Yin L. et al. (2012), "Eradication of Helicobacter pylori in children in Vietnam in relation to antibiotic resistance", Helicobacter. 17(4), pp. 319-325.
164. Nijevitch A.A. and Shcherbakov P.L. (2004), "Helicobacter pylori and gastrointestinal symptoms in school children in Russia" , J Gastroenterol Hepatol. 19(5), pp. 490-496.
165. Nijevitch A.A., Loguinovskaya V.V., Tyrtyshnaya L.V. et al. (2004),
"Helicobacter pylori infection and reflux esophagitis in children with chronic asthma", J Clin Gastroenterol. 38(1), pp. 14-18.
166. Niv Y, Abuksis G. and Koren R. (2003), " 13C-urea breath test, referral patterns, and results in children", J Clin Gastroenterol. 37(2), pp. 142-146.
167. Nouraie M, Latifi-Navid S, Rezvan H. et al. (2009), "Childhood hygienic practice and family education status determine the prevalence of Helicobacter pylori infection in Iran", Helicobacter. 14(1), pp. 40-46.
168. Ogata S.K., Gales A.C. and Kawakami E. (2014), "Antimicrobial susceptibility testing for Helicobacter pylori isolates from Brazilian children and adolescents: comparing agar dilution, E-test, and disk diffusion", Braz J Microbiol. 45(4), pp. 1439-1448.
169. Ogata S.K., Godoy A.P., da Silva Patricio F.R. et al. (2013), "High Helicobacter pylori resistance to metronidazole and clarithromycin in Brazilian children and adolescents", J Pediatr Gastroenterol Nutr. 56(6), pp. 645-648.
170. Ogiwara H., Sugimoto M., Ohno T. et al. (2009), "Role of deletion located between the intermediate and middle regions of the Helicobacter pylori vacA gene in cases of gastroduodenal diseases", J Clin Microbiol. 47(11), pp. 3493-3500.
171. Oleastro M., Cabral J., Ramalho P.M. et al. (2011), "Primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from Portuguese children: a prospective multicentre study over a 10 year period", J Antimicrob Chemother. 66(10), pp. 2308-2311.
172. Pa Wayne (2000), "Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Tenth informational supplement (aerobic dilution) M100-S10. ", National Committee for Clinical Laboratory Standards.
173. Pacifico L., Osborn J.F., Anania C. et al (2012), " Review article: bismuth- based therapy for Helicobacter pylori eradication in children", Aliment Pharmacol Ther, 35, pp. 1010-1026.
174. Pentti Sipponen (1997), "Helicobacter pylori gastritis - epidemiology", J Gastroenterol. 32, pp. 273-277.
175. Peretz A., Paritsky M., Nasser O. et al. (2014), "Resistance of Helicobacter pylori to tetracycline, amoxicillin, clarithromycin and metronidazole in Israeli children and adults", J Antibiot (Tokyo). 67(8), pp. 555-557.
176. Prechtl J., Deutschmann A., Savic T. et al. (2012), "Monitoring of antibiotic resistance rates of Helicobacter pylori in Austrian children, 2002¬2009", Pediatr Infect Dis J. 31(3), pp. 312-314.
177. Prentice A.M. and Darboe M.K. (2008), "Growth and host-pathogen interactions", Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program. 61, pp. 197-210.
178. Rafeey M., Goutaslou R., Nikvash S. et al. (2007), "Primary resistance in Helicobacter pylori isolated in children from Iran", Journal of Infection and Chemotherapy. 13(5), pp. 291-295.
179. Raymond J., Thiberg J.M., Chevalier C. et al. (2004), "Genetic and transmission analysis of Helicobacter pylori strains within a family", Emerg Infect Dis. 10(10), pp. 1816-1821.
180. Rerksuppaphol S, Hardikar W, Midolo P.D. et al. (2003), "Antimicrobial resistance in Helicobacter pylori isolates from children" , J Paediatr Child Health. 39(5), pp. 332-335.
181. Robert W. and French Jr. (2003), "Helicobacter in the developing world", Microbes and Infection. 5, pp. 705-713.
182. Rowland M, Bourke B. and Drumm B. (2008), "Helicobacter pylori and peptic ulcer disease", Pediatric gastrointestinal disease. 1, pp. 139 - 151.
183. Rowland M. and Drumm B. (1998), "Clinical significance of Helicobacter infection in children", Br Med Bull. 54(1), pp. 95-103.
184. Rudi J., Kolb C., Maiwald M. et al. (1997), " Serum antibodies against Helicobacter pylori proteins VacA and CagA are associated with increased risk for gastric adenocarcinoma", Dig Dis Sci. 42(8), pp. 1652-1659.
185. Samra S, Blanchard and Steven J. Crinn (2008), "Peptic ulcer disease in children", Nelson textbook of pediatrics, pp. 1572 - 1574.
186. Samra Z., Shmuely H., Niv Y. et al. (2002), "Resistance of Helicobacter pylori isolated in Israel to metronidazole, clarithromycin, tetracycline, amoxicillin andcefixime", J Antimicrob Chemother. 49(6), pp. 1023-1026.
187. Schwarzer A, Urruzuno P, Iwanczak B. et al. (2011), "New effective treatment regimen for children infected with a double-resistant Helicobacter pylori strain", JPediatr Gastroenterol Nutr. 52(4), pp. 424-428.
188. Selgrad M, Kandulski A. and Malfertheiner P. (2009), "Helicobacter pylori: diagnosis and treatment", Curr Opin Gastroenterol. 25(6), pp. 549¬556.
189. Seo Ji-Hyun, Jun Jin -Su, Yeom et al. (2013), "Changing pattern of antibiotic resistance of Helicobacter pylori in children during 20 years in Jinju, South Korea", Pediatrics International. 55(3).
190. Settin A., Abdalla A.F., Al-Hussaini A.S. et al. (2014), "Cure rate of Helicobacter pylori infection in Egyptian children related to CYP2C19 gene polymorphism", Indian J Gastroenterol. 33(4), pp. 330-335.
191. Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F et al. (2012), "Efficacy of the Combination of Tetracycline, Amoxicillin, and Lansoprazole in the Eradication of Helicobacter pylori in Treatment-Naive Patients and in Patients Who Are Not Responsive to Clarithromycin-Based Regimens: A Pilot Study", Gut Liver. 41(4), pp. 41-44.
192. Shi R, Xu S, Zhang H. et al. (2008), "Prevalence and risk factors for Helicobacter pylori infection in Chinese populations", Helicobacter. 13(2), pp. 157-165.
193. Sinha S.K., Martin B., Gold B.D. et al. (2004), "The incidence of Helicobacter pylori acquisition in children of a Canadian First Nations community and the potential for parent-to-child transmission", Helicobacter. 9(1), pp. 59-68.
194. Storskrubb T., Aro P., Ronkainen J. et al. (2006), "Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains in a random adult Swedish population", Helicobacter. 11(4), pp. 224-230.
195. Street ME, Caruana P, Caffarelli C. et al. (2001), "Antibiotic resistance and antibiotic sensitivity based treatment in Helicobacter pylori infection: advantages and outcome", Arch Dis Child. 84(5), pp. 419-422.
196. Su Z., Xu H., Zhang C. et al. (2006), "Mutations in Helicobacter pylori porD and oorD genes may contribute to furazolidone resistance", Croat Med J. 47(3), pp. 410-415.
197. Sugimoto M. and Yamaoka Y. (2009), "Virulence factor genotypes of Helicobacter pylori affect cure rates of eradication therapy", Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 57(1), pp. 45-56.
198. Suzuki T., Matsuo K., Sawaki A. et al. (2006), "Systematic review and meta-analysis: importance of CagA status for successful eradication of Helicobacter pylori infection", Aliment Pharmacol Ther. 24(2), pp. 273-280.
199. Taneike I, Nami A, O’Connor A et al. (2009), "Analysis of drug resistance and virulence-factor genotype of Irish Helicobacter pylori strains: is there any relationship between resistance to metronidazole and cagA status?" , Aliment Pharmacol Ther. 30(7), pp. 784-790.
200. Taneike I., Goshi S., Tamura Y. et al. (2002), "Emergence of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori (CRHP) with a high prevalence in children compared with their parents", Helicobacter. 7(5), pp. 297-305.
201. Tolia V., Brown W., El-Baba M. et al. (2000), "Helicobacter pylori culture and antimicrobial susceptibility from pediatric patients in Michigan" , Pediatr Infect Dis J. 19(12), pp. 1167-1171.
202. Torres J, Perez-Perez G, Goodman KJ et al. (2000), "A comprehensive review of the natural history of Helicobacter pylori infection in children", Arch Med Res. 31(5), pp. 431-469.
203. Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S. et al. (2001), "Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer", N Engl J Med. 345(11), pp. 784-789.
204. Ugras M. and Pehlivanoglu E. (2011), "Helicobacter pylori infection and peptic ulcer in eastern Turkish children: is it more common than known?" , Turk J Pediatr. 53(6), pp. 632-637.
205. Vallve M., Vergara M., Gisbert J.P. et al. (2002), "Single vs. double dose of a proton pump inhibitor in triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis", Aliment Pharmacol Ther. 16(6), pp. 1149¬1156.
206. Varbanova M. and Malfertheiner P. (2011), "Bacterial load and degree of gastric mucosal inflammation in Helicobacter pylori infection", Dig Dis. 29(6), pp. 592-599.
207. Ve'csei A., Kipet A., Innerhofer A. et al. (2010), "Time to Trends of Helicobacter pylori Resistance Antibiotics in Children Living in Vienna, Austria", Helicobacter. 15, pp. 214-220.
208. Vekens K., Vandebosch S., De Bel A. et al. (2013), "Primary antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Belgium", Acta Clin Belg. 68(3), pp. 183-187.
209. Wermeille J., Cunningham M., Dederding J.P. et al. (2002), "Failure of Helicobacter pylori eradication: is poor compliance the main cause?", Gastroenterol Clin Biol. 26(3), pp. 216-219.
210. Wewer V., Andersen L.P., Paerregaard A. et al. (2001), "Treatment of Helicobacter pylori in children with recurrent abdominal pain", Helicobacter. 6(3), pp. 244-248.
211. Yakoob J, Abid S, Abbas Z et al. (2010), "Antibiotic susceptibility patterns of Helicobacter pylori and triple therapy in a high-prevalence area", Br J Biomed Sci. 67(4), pp. 197-201.
212. Yamada S., Onda M., Kato S. et al. (2001), "Genetic differences in CYP2C19 single nucleotide polymorphisms among four Asian populations", J Gastroenterol. 36(10), pp. 669-672.
213. Yue J.Y., Yue J., Wang M.Y. et al. (2014), "CagA status & genetic characterization of metronidazole resistant strains of H. pylori from: A region at high risk of gastric cancer", Pak J Med Sci. 30(4), pp. 804-808.
214. Zevit N., Levy I., Shmuely H. et al. (2010), "Antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Israeli children", Scand J Gastroenterol. 45(5), pp. 550-555.
215. Zhang Y. and Li J.X. (2012), "[Investigation of current infection with Helicobacter pylori in children with gastrointestinal symptoms]", Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 14(9), pp. 675-677.
216. Zhao F, Wang J, Yang Y. et al. (2008), "Effect of CYP2C19 genetic polymorphisms on the efficacy of proton pump inhibitor-based triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis", Helicobacter. 13(6), pp. 532-541.

 ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3
1.1. Đặc điếm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dạ dày do H. pylori và H. pylori
kháng kháng sinh 3
1.1.1. Định nghĩa: 3
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu 3
1.1.3. Một số đặc điểm dịch tễ học viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 4
1.1.4. Sinh bệnh học 11
1.1.5. Miên dịch học 13
1.1.6. Các biểu hiện lâm sàng 14
1.1.7. Phương pháp chẩn đoán viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 18
1.2. Vi khuẩn H. pylori, kháng kháng sinh và các yếu tố nguy cơ kháng kháng sinh của viêm, loét dạ dày do H. pylori 23
1.2.1. Vi khuẩn H. pylori 23
1.2.2. Khái niệm kháng kháng sinh 25
1.2.3. Cơ chế gây kháng thuốc của H. pylori 26
1.2.4. Kháng kháng sinh và độc lực vi khuẩn 28
1.2.5. Tỉ lệ kháng kháng sinh của H. pylori và các yếu tố nguy cơ 31
1.3. Điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 38
1.3.1. Chỉ định điều trị 38
1.3.2. Thuốc điều trị 38
1.3.3. Phác đồ điều trị 42
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả diệt H. pylori 44
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48
2.1. Đối tượng nghiên cứu 48
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 48
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 48
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân nghiên cứu 48
2.2. Địa điếm nghiên cứu 49
2.3. Thời gian nghiên cứu 49
2.4. Phương pháp nghiên cứu 49
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 49
2.4.2. Cỡ mâu và cách chọn mâu nghiên cứu 49 
2.4.3. Các biến số, chỉ số nghiên cứu 51
2.4.4. Kỹ thuật thu thập số liệu 53
2.4.5. Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu 63
2.4.6. Khống chế sai số 65
2.5. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 67
CHƯƠNG 3. KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU 68
3.1. Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori
kháng kháng sinh ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 10 năm 2011 - tháng 11 năm 2013 68
3.1.1. Một số đặc điểm dịch tễ của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh ở trẻ em 68
3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của VLDDTT do H. pylori kháng kháng sinh 75
3.2. Tình trạng kháng kháng sinh và phân tích một số yếu tố liên quan đến tình
trạng kháng kháng sinh ở bệnh nhi viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 78
3.2.1. Mức độ kháng KS của các chủng H.pylori 78
3.2.2. Tình trạng kháng chung với các loại KS của H. pylori 78
3.2.3. Sự kháng đa kháng sinh của chủng H. pylori phân lập được 79
3.2.4. Kháng kháng sinh theo các yếu tố 80
3.2.5. Các yếu tố dịch tễ liên quan tới kháng 1 kháng sinh và không kháng
kháng sinh 81
3.2.6. Các yếu tố dịch tễ học liên quan tới kháng đa kháng sinh 84
3.2.7. Đặc điểm dịch tễ học theo tình trạng kháng và không kháng
clarithromycin 87
3.2.8. Đặc điểm dịch tễ học theo tính kháng và không kháng metronidazole 88
3.2.9. Liên quan giữa sự kháng kháng sinh và những gen cagA và vacA của
những chủng H. pylori kháng kháng sinh 89
3.3. Mô tả kết quả diệt H. pylori của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương 94
3.3.1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu 94
3.3.3. Liên quan giữa kết quả điều trị của phác đồ 4 thuốc và kháng kháng sinh ...98
3.3.4. Tác dụng phụ của thuốc điều trị 104 
CHƯƠNG 4 - BÀN LUẬN 105
4.1. Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của viêm, loét dạ dày tá tràng do
H. pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương 105
4.Ỉ.Ỉ. Một số đặc điểm dịch tễ của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng
kháng sinh ở trẻ em 105
4.Ỉ.2 Triệu chứng lâm sàng 113
4.2 Xác định mức độ kháng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh ở bệnh nhi viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 118
4.2. Ỉ. Mức độ kháng kháng sinh của các chủng H. pylori 118
4.2.2. Tỉ lệ kháng kháng sinh chung của H.pylori 119
4.2.3. Sự kháng đa kháng sinh 123
4.2.4. Sự kháng kháng sinh theo các yếu tố 124
4.2.5. Các yếu tố dịch tễ học lâm sàng liên quan tới kháng đơn kháng sinh 124
4.2.6. Các yếu tố dịch tễ học lâm sàng liên quan tới kháng đa kháng sinh 125
4.2.7. Mối liên quan giữa đặc điểm dịch tễ học với tình trạng kháng
clarithromycin 126
4.2.8. Mối liên quan giữa đặc điểm dịch tễ học với tình trạng kháng
metronidazole 130
4.2.9. Liên quan giữa sự kháng kháng sinh và những gen cagA và vacA của
những chủng H. pylori kháng kháng sinh 131
4.3. Mô tả kết quả diệt H. pylori của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương 134
4.3.1. Đặc điểm chung 134
4.3.2. Hiệu quả diệt H. pylori của phác đồ 4 thuốc 134
4.3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả diệt H. pylori 139
4.3.4. Đánh giá sự cải thiện triệu chứng lâm sàng sau điều trị 140
4.3.5. Tác dụng phụ khi điều trị 142
4.4. Hạn chế của đề tài 142
KÉT LUẬN 144
KIÉN NGHỊ 146
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
Bảng 1.1. Tỉ lệ nhiễm H. pylori trong VDDTT ở trẻ em một số nước 8
Bảng 1.2. Kháng KS tiên phát ở một số nước từ năm 2000 36
Bảng 2.1. Các mồi sử dụng cho phản ứng H. pylori - PCR đa mồi 58
Bảng 3.1. Tỉ lệ kháng từng kháng sinh phân theo giới 70
Bảng 3.2. Phân bố ca bệnh đến Bệnh viện Nhi TƯ theo khu vực 71
Bảng 3.3. Một số đặc điểm gia đình của đối tượng nghiên cứu 72
Bảng 3.4. Đặc điểm gia đình của đối tượng nghiên cứu 73
Bảng 3.5. Thói quen sinh hoạt của đối tượng nghiên cứu 73
Bảng 3.6. Thành viên gia đình và tuổi trung bình 74
Bảng 3.7. Triệu chứng đau bụng 75
Bảng 3.8. Mức độ nhiễm H. pylori trên nội soi của VLDDTT do H. pylori
kháng KS 77
Bảng 3.9. Đặc điểm tổn thương trên mô bệnh học của VLDDTT do
H. pylori kháng kháng sinh 77
Bảng 3.10. Tỉ lệ kháng từng loại KS của H. pylori 78
Bảng 3.11. Tỉ lệ kháng đa kháng sinh của H. pylori 79
Bảng 3.12. Tỉ lệ kháng KS phân bố theo giới 80
Bảng 3.13. Tỉ lệ kháng KS phân bố theo nhóm tuổi 80
Bảng 3.14. Liên quan giữa tuổi, giới và nơi cư trú với tình trạng kháng một loại KS. .81 Bảng 3.15. Liên quan giữa triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng với tình
trạng kháng 1 KS 82
Bảng 3.16. Liên quan giữa tiền sử gia đình, tiền sử dùng KS với tình trạng
kháng 1 KS 83
Bảng 3.17. Liên quan giữa trình độ học vấn bố mẹ, hoàn cảnh gia đình với
tình trạng kháng 1 KS 83
Bảng 3.18. Liên quan giữa tuổi, giới và nơi cư trú với tình trạng kháng đa
kháng sinh 84
Bảng 3.19. Liên quan giữa triệu chứng lâm sàng, mức độ nhiễm với tình
trạng kháng đa KS 85
Bảng 3.20. Liên quan giữa tiền sử gia đình có người bị bệnh DDTT và dùng
KS với tình trạng kháng đa KS 86 
Bảng 3.21. Liên quan giữa trình độ học vấn bố mẹ, số người trong gia đình
với tình trạng kháng đa KS 86
Bảng 3.22. Một số yếu tố liên quan tới kháng clarithromycin 87
Bảng 3.23. Một số yếu tố liên quan tới kháng metronidazole 88
Bảng 3.24. Tỉ lệ mang gen cagA(+), vacA mỉ(+), vacA s1(+) và các chủng
kháng kháng sinh 93
Bảng 3.25. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 94
Bảng 3.26. Triệu chứng lâm sàng của nhóm nghiên cứu 95
Bảng 3.27. Tổn thương dạ dày tá tràng trên nội soi 95
Bảng 3.28. Vị trí tổn thương nội soi của nhóm nghiên cứu 96
Bảng 3.29. Tổn thương dạ dày, tá tràng trên mô bệnh học 96
Bảng 3.30. Mức độ kháng KS của 195 chủng H. pylori 97
Bảng 3.31. Liên quan giữa kết quả điều trị của phác đồ 4 thuốc và kháng
kháng sinh 98
Bảng 3.32. Kết quả diệt H. pylori theo từng cặp kháng sinh nhạy cảm 98
Bảng 3.33. Kết quả diệt H. pylori theo từng cặp kháng sinh nhạy cảm 99
Bảng 3.34. Liên quan giữa kết quả diệt H. pylori và sự cải thiện triệu chứng
lâm sàng nói chung 100
Bảng 3.35. Sự cải thiện triệu chứng lâm sàng của các phác đồ 101
Bảng 3.36. Liên quan giữa sự cải thiện một số triệu chứng lâm sàng và kết
quả diệt H. pylori 101
Bảng 3.37. Liên quan giữa kết quả diệt H. pylori theo nhóm tuổi 102
Bảng 3.38. Liên quan giữa đặc điểm chung của trẻ với kết quả diệt H. pylori ....103 Bảng 3.39. Tác dụng phụ của thuốc điều trị 104 
Hình 1.1. Sơ đồ cơ chế viêm, loét dạ dày do H. pylori 13
Hình 1.2. Vi khuẩn H. pylori 23
Hình 1.3. Độc lực của vi khuẩn H. pylori 25
Hình 2.1. Sơ đồ nghiên cứu 66
Hình 3.1. Phân tích kiểu gien của các chủng H. pylori phân lập từ bệnh nhi
và thành viên gia đình 74
Hình 3.2. Kết quả xác định các gen vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2,
cagA bằng PCR đa mồi 93
Biểu đồ 3.1 Phân bố các trường hợp nhiễm H. pylori kháng kháng sinh trong
nhóm trẻ viêm, loét DDTT tại Bệnh viện Nhi TƯ 68
Biểu đồ 3.2 Tỉ lệ kháng kháng sinh chung theo loại KS 69
Biểu đồ 3.3 Phân bố VLDDTT do H. pylori kháng KS theo nhóm tuổi 69
Biểu đồ 3.4 Phân bố các trường hợp VLDDTT do H. pylori kháng KS theo giới ..70
Biểu đồ 3.5 Tiền sử gia đình có người bị bệnh lý dạ dày tá tràng 71
Biểu đồ 3.6 Tiền sử dùng KS điều trị bệnh khác 72
Biểu đồ 3.7 Triệu chứng lâm sàng VLDDTT do H. pylori kháng KS 75
Biểu đồ 3.8 Hình ảnh tổn thương trên nội soi 76
Biểu đồ 3.9 Định khu tổn thương dạ dày tá tràng trên nội soi 76
Biểu đồ 3.10 Mức độ kháng KS của các chủng H. pylori 78
Biểu đồ 3.11 Nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu 89
Biểu đồ 3.12 Phân bố về giới của nhóm nghiên cứu 89
Biểu đồ 3.13 Tỉ lệ kháng với 3 loại kháng sinh 90
Biểu đồ 3.14 Tỷ lệ và phân bố các type gen cagA, vacA của các chủng 90
Biểu đồ 3.15 Tỷ lệ kháng amoxicillin theo các gen 91
Biểu đồ 3.16 Tỷ lệ kháng clarithromycin theo các gen 91
Biểu đồ 3.17 Tỷ lệ kháng metronidazole theo các gen 92
Biểu đồ 3.18 Tỉ lệ sạch H. pylori của phác đồ 4 thuốc 97 
 

Tags: benh helicobacterpylori la gj, Kato S, Nishino Y, Ozawa K, et al. The prevalence of Helicobacterpylori in Japanese children with gastritis or peptic ulcerdisease. J Gastroenterol 39:734-738, 2004, nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh viêm dạ dày cấp trẻ em, viêm phổi, khao sat tinh hinh su dung thuoc trong dieu tri viem loet da day ta trang , điều trị viêm dạ dày

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD22244 Ngày gửi: 21-01-2017

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao