Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở

SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ CỦA CÁC HORMON TRONG KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG BẰNG GnRH AGONIST

SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ CỦA CÁC HORMON TRONG KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG BẰNG GnRH AGONIST ĐƠN LIỀU THẤP VÀ ĐA LIỀU PHỐI HỢP VỚI FSH TÁI TỔ HỢP TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM.Nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi của estradiol, LH và progesteron trong kích thích buồng trứng bằng GnRH đơn liều và đa liều phối hợp với FSH tái tổ hợp. Kết quả cho thấy sau khi tiêm triptorelin thì nồng độ các hormon đều giảm so với nồng độ hormon cơ bản. Nhóm đơn liều các hormon thấp hơn so với nhóm đa liều do sự ức chế mạnh hơn. Sau khi kết hợp tiêm FSH tái tổ hợp thì nồng độ E2 tăng cao ở cả hai nhóm do sự phát triển của các nang noãn. Nồng độ LH tương đương cả hai nhóm vào các thời điểm ngày 7 và ngày 10 của tiêm FSH nhưng đến ngày tiêm hCG thì LH thấp hơn có ý nghĩa ở nhóm đơn liều. Nồng độ progesteron tương đương giữa hai nhóm vào các thời điềm tiêm FSH và ngày tiêm hCG. Phác đồ kích thích buồng trứng bằng triptorelin đơn liều 1,25 mg và triptorelin đa liều 0,1 mg đều ức chế được tuyến yên và ngăn ngừa đỉnh LH trong quá trình kích thích buồng trứng. Phác đồ triptorelin đơn liều có hiệu quả tương đương với phác đồ đa liều mà bệnh nhân chỉ phải tiêm một liều duy nhất do đó là phác đồ tốt trong IVF.

Kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm là nhằm tạo ra nhiều nang noãn phát triển và thu được nhiều noãn tốt để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Phác đồ phối hợp GnRH agonist (GnRHa) và FSH tái tổ hợp (rFSH) là phác đồ phổ biến để kích thích buồng trứng. GnRHa có tác dụng làm ngăn ngừa đỉnh LH, giảm tỷ lệ hủy bỏ chu kỳ, cải thiện sự tuyển mộ các nang noãn và chọc hút được nhiều noãn hơn. Có hai phác đồ sử dụng GnRHa để ức chế tuyến yên trong phác đồ dài đó là GnRHa đa liều và GnRHa đơn liều. Phác đồ đa liều thì bệnh nhân phải tiêm GnRHa hàng ngày trong khoảng 24 ngày liên tiếp. Phác đồ GnRHa đơn liều là phác đồ mới ứng dụng mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh vì chỉ phải tiêm liều duy nhất GnRHa, giảm đau đớn và giảm các chi phí về y tế và kinh tế. Các nghiên cứu kích thích buồng trứng bằng GnRHa đơn liều 3,75 mg của Albuquerque [1], Dal Prato [2], nghiên cứu kích thích buồng trứng bằng GnRHa đơn liều thấp 1,87 mg triptorelin của Safdarian và cộng sự [4] đều cho thấy có sự tương đương về kết quả kích thích buồng trứng giữa GnRHa đơn liều thấp và GnRHa đa liều. Tuy nhiên thời gian kích thích buồng trứng dài hơn ở nhóm đơn liều và lượng FSH sử dụng nhiều hơn ở nhóm đơn liều 3,75 mg. Như vậy giảm liều GnRHa sẽ giảm được sự ức chế tuyến yên và giảm được lượng FSH tái tổ hợp. Do vậy chúng tôi nghiên cứu giảm liều GnRHa depot xuống còn 1,25 mg với mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi của estradiol, LH và progesteron trong kích thích buồng trứng bằng GnRH đơn liều và đa liều

Tags: su thay doi lh trong chu ky, http://noitiethoc.com/d239-su-thay-doi-nong-do-cua-cac-hormon-trong-kich-thich-buong-trung-bang-gnrh-agonist-don-lieu-thp-va-da-lieu-phoi-hop-voi-fsh-tai-to-hop-trong-thu-tinh-trong-ong-nghiem.html, Su thay doi cua GnRh, su thay doi LH trong phu nu, chu trinh thay doi hormone LH, nồng độ hcg trong máu vao ngay tiem ivf c, FSH thap, agonist

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD239 Ngày gửi: 05-04-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở