Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở

TẦN SUẤT MANG GEN SINH β-LACTAMASE VÀ AMPC CỦA ENTEROBACTERIACAE TRONG CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

TẦN SUẤT MANG GEN SINH β-LACTAMASE VÀ AMPC CỦA ENTEROBACTERIACAE TRONG CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
Nguyễn Đỗ Phúc*, Nguyễn Lý Hoàng Ngân*
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Lý do chính đề kháng kháng sinh của Enterobacteriaceae đối với nhóm kháng sinh β-lactama là việc sinh ra men Extended spectrum β-lactamase (ESBLs) và AmpC β-lactamas. Tiếp theo nghiên cứu trước về tần suất vi khuẩn Enterobacteriaceae sinh ESBL trong cộng đồng Tp. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích kiểu gen của vi khuẩn sinh β-lactamase và sự tương quan giữa kiểu hình - kiểu gen ESBL và AmpC của các chủng phân lập được.
Mục tiêu: Xác định tần suất mang gen sinh ESBL và AmpC của Enterobacteriaceae phân lập được trong cộng đồng tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2013.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh. 148 chủng sinh men β-lactamas đưa vào nghiên cứu, E.coli là 85 chủng; Klebsiella spp. là 61 chủng và Citrobacter là 2 chủng. Các chủng được phân tích xác định kiểu gen sinh ESBL và AmpC bằng kỹ thuật multiplex-PCR.
Kết quả: Trong số 148 chủng Enterobacteriaceae sinh men β-lactamase thì tỷ lệ chủng có kiểu hình ESBL là 113 (76,4%) và AmpC là 35 (23,6%). Tỷ lệ kiểu gen so với kiểu hình của ESBL là 85/113 (85%) và kiểu gen của AmpC 7/35 (20%). Đối với E. coli, có 62/73 (85%) chủng có mang gen sinh ESBL, trong đó chủng mang 1 gen phổ biến CTX-M là 26 (35,6%), TEM là 1 (1,4%); mang 2 gen TEM+CTX-M là 34 (46,5%) và SHV+CTX-M là 1 (1,4%). Chủng mang gen AmpC là 2/12 (33%), trong đó tần suất mang 1 gen DHA là 2 (16,7%), mang 2 gen FOX+CYM là 2 (16,7%).Đối với Klebsiella spp., có 22/39 (56,4%) có mang gen sinh ESBL, trong đó chủng mang 1 gen CTX-M là 6 (15,4%), TEM là 2 (5,1%), mang 2 gen SHV+CTX-M 6 (15,4%) và TEM+CTX-M là 4 (10,3%) và mang 3 gen SHV+TEM+CTX-M là 3 (7,7%). Chủngmang gen sinh AmpC có 2/20 (9%), trong đó số chủng mang 1 gen DHA là 2 (4,5%) và mang 2 gen FOX+CYM là 2 (4,5%). Đối với Citrobacter, thì 1 chủng có kiểu hình sinh ESBL và kiểu gen là TEM ; 1 chủng có kiểu hình sinh AmpC và kiểu gen CYM.
Kết luận: Tần suất mang gen ESBL của Enterobacteriaceae: mang 1 gen CTX-M là 28,3%, TEM là 3,5%, SHV là 1%; mang 2 gen TEM+CTX-M là 33,6%, SHV+ CTX-M là 6,2% và 3 gen SHV+TEM+CTX-M là 2,7%. Tần suất mang gen AmpC của Enterobacteriaceae: mang 1 gen DHA là 8,6%, CYM là 2,9% và mang 2 gen FOX+CYM là 8,6%. 

Tags: gen sinh ESBL, Ampc cộng đồng khỏe mạnh.

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD29364 Ngày gửi: 19-01-2018

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0932716617 hoặc 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở