Nội Tiết Học » SÁCH Y HỌC » Giáo Trình Tiếng Việt

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ

Chủ biên : TS Nguyễn Văn Hiến

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và h-ớng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã ban hành ch-ơng trình khung đào tạo cử nhân y tế công cộng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo ch-ơng trình mới nhằm từng b-ớc xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo cử nhân y tế công cộng. Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻlà tài liệu đã đ-ợc biên soạn theo ch-ơng trình giáo dục của tr-ờng Đại học Y Hà Nội trên cơ sở ch-ơng trình khung đã đ-ợc phê duyệt. Năm 2005, cuốn sách này đ-ợc Hội đồng chuyên môn thẩm địnhsách giáo khoa và tài liệu dạy – học của Bộ Y tế, thẩm định. Bộ Y tếthống nhất sử dụng làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay.Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần đ-ợc chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. 

Nội dung sách Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ đã bám sát đ-ợc các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật và thực tiễn Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học hành vi và truyền thông – giáo dục sức khoẻ. Sách dùng để đào tạo cử nhân y tế công cộng, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ y tế quan tâm đến hoạt động truyền thông – giáo dục sức khoẻ. Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các giảng viên Khoa Y tế công cộng tr-ờng Đại học Y Hà Nội tích cực tham gia biên soạn cuốn sách này. Đây là lĩnh vực khoa học mới phát triển nên các nội dung biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót và cần đ-ợc bổ sung cập nhật. Vụ Khoa học và Đào tạo mong nhận đ-ợc nhiều ý kiến đóng góp của các độc giả vàđồng nghiệp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn 
7. Truyền thông-giáo dục sức khỏe với cộng đồng 
TS. Nguyễn Văn Hiến
Khái niệm về tổ chức truyền thông-giáo dục sức khỏe tại cộng đồng Tổ chức nói chuyện giáo dục sức khỏe
8. Truyền thông-giáo dụcsức khỏe với nhóm TS. Nguyễn Văn Hiến
Khái niệm về nhóm và tổchức TT-GDSK với nhóm 
Các b-ớc tổ chức thảo luận nhóm giáo dục sức khỏe
Các b-ớc tổ chức truyền thông-giáo dục sức khỏe tại hộ gia đình
9. Truyền thông-giáo dục sức khỏe với cá nhân TS. Nguyễn Văn Hiến
Khái niệm và các nguyên tắc t-vấn giáo dục sức khỏe cho cá nhân 
Các hoạt động cơ bản trong t-vấn và yêu cầu về phẩm chất của cán bộ t-vấn Các b-ớc tổ chức t-vấn giáo dục sức khỏe
10. Lập kế hoạch và quản lý hoạt động truyền thông-giáo dục sức khỏe TS. Nguyễn Văn Hiến
Tầm quan trọng của lập kế hoạch truyền thông-giáo dục sức khỏe Những điều cần chú ý tr-ớc khi lập kế hoạch TT-GDSK 
Các b-ớc lập kế hoạch truyền thông-giáo dục sức khỏe Quản lý hoạt động truyềnthông-giáo dục sức khỏe
11. Kỹ năng truyền thông-giáo dục sức khỏe TS. Nguyễn Văn Hiến
Khái niệm về kỹ năng truyền thông-giáo dục sức khỏe 
Vai trò của việc rèn luyện kỹ năng truyền thông giao tiếp trong giáo dục 
sức khỏe Các kỹ năng truyền thông giao tiếp cơ bản cần rèn luyện
12. Tổ chức đào tạo cán bộ truyền thông-giáo dục sức khỏe tại cộng đồng TS. Nguyễn Văn Hiến
Mở đầu 
Các đối t-ợng cần đào tạo để thực hiện truyền thông-giáo dục sức khỏe tại cộng đồng 
Tổ chức đào tạo cán bộ truyền thông-giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng 
Giới thiệu một số ph-ơng pháp dạy/học sử dụngtrong các khoá đào tạo truyền thông-giáo dục sức khỏe
Tài liệu tham khảo

Tags: miễn dịch

Thuộc loại: SÁCH Y HỌC » Giáo Trình Tiếng Việt
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 0 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD29798 Ngày gửi: 04-02-2018

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc SÁCH Y HỌC » Giáo Trình Tiếng Việt