Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

PHÂN TÍCH BIẾN CỐ BẤT LỢI TRÊN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO ĐA KHÁNG TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM

Luận văn PHÂN TÍCH BIẾN CỐ BẤT LỢI TRÊN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO ĐA KHÁNG TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM.Bệnh lao đã và vẫn đang 1à một thách thức lớn đố i với sức khỏ e con người. Cùng với HIV/AIDS, b ệnh lao nằm trong s ố 10 c ân b ệnh dẫn đầu v ề gây tử vong trên toàn thế giới. Trong năm 2015 , đã c ó 6,1 tri ệ u ca mắc lao mới được báo cáo [57]. Là một trong 9 nước c ó g ánh nặng b ệ nh 1ao nó i chung v à 1 ao đa kháng nó i ri ê ng đạt được c ả b a mục ti ê u 2015 v ề gi ảm tỷ 1ệ 1 ưu hành, tỷ 1 ệ mắc mới và tỷ 1 ệ tử vong , Vi ệt Nam đã c ó những nỗ 1 ực trong vi ệ c phát hi ện v à đi ề u trị b ệnh 1 ao , với tỷ 1ệ tử vong gi ảm xuố ng hơn 20% [59]. Tuy nhiên, tình hình dịch tễ 1 ao kháng thuốc tại Việt Nam cũng như c ác quố c gia khác trên thế giới có diễn biến phức tạp và trở thành một thử thách 1 ớn cho c ông tác phòng chố ng 1ao . Hơn một nửa triệu người trên thế giới mắc 1 ao đa kháng (MDR-TB) mỗi năm [56]. Trong khi một s ố thuố c đi ề u trị MDR-TB mới đầy triển vọng đang trong giai o n hử nghi h o d i c c h c ao a kh ng ang ử dụng hi n na ẫn ư c nh gi n ké c i n c hời gian cũng như có c tính cao . Hơn nữa, tỷ 1ệ đi ều trị thành công trong điều trị MDR-TB mới chỉ đạt 50% [56].

Đi ao i kéo d i h i h nhi o i h c kh ng inh cùng c n n c c ấn i n an n an o n h c c i c c i n c ấ i (AE)/ h n ng c h i (ADR) nghi ọng a ẽ g nh hưởng ớn n việc tuân thủ điều trị của b ệnh nhân, từ đó c ó nguy c ơ dẫn tới kháng thuố c và kh kiể o d ch nh Do i c ử dụng h c an o n h cho người b ệnh điều trị 1 ao 1uôn được coi 1 à một trong những mục tiêu quan trọng của Chư ng nh Ch ng ao c gia C c ho ng h o d i h hi n nh gi và phòng tránh c ác phản ứng có hại 1 iên quan tới thuố c chống 1 ao có vai trò quan trọng trong việ c tâng cường hiệu quả điều trị , tiết kiệm chi phí , ngân ngừa tình trạng kháng thuố c và gó p phần c ải thiện chất 1ượng cuộ c s ống của bệnh nhân .

T ại Vi ệt Nam, trong c ơ s ở dữ 1 i ệ u về ADR Quố c gia hi ệ n nay , s ố 1 ượng b áo c áo tự nguyện 1 i ên quan tới thuố c chống 1 ao the o từng năm trên tổng số báo

c o ADR T ng DI & ADR c gia nh n ư c hường chi ỷ kh cao (> 10%) [7], [8], [9] . Tuy nhi ê n, tỷ 1 ệ b áo c áo tính ri ê ng đố i với thuố c 1 ao đa kháng chỉ ở c ấ hấ do kh ng hể h hi n ư c c c ấn i n an n an o n h c kh ng c ng cấ d i cho nh ng kh n c o thay đổi phác đồ và khô ng phản ánh được thực tế đi ề u trị [6] . Do đó , vi ệ c triển khai c c chư ng nh ng cường h h o c o ADR nh gi ADR c a h c ao a kh ng c ng ở n n cấ hi

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tô i thực hiện đề tài “Phân tích biến cố bất lợi trên bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị lao đa kháng tại một số cơ sở trọng điểm” với c ác mục tiêu:

- Mô tả đặc điểm bệnh nhân và xác định tần suất xuất hi ện biến c ố bất 1 ợi trên bệnh nhân sử dụng phác đồ điều trị 1 ao đa kháng .

- Phân tích c ác yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện các biến c ố bất 1 ợi trên nh nh n ử dụng h c i ao a kh ng h c

Chúng tô i hy vọng rằng, đề tài c ó thể cung cấp thêm dữ 1 iệu về b iến c ố bất 1ợi của c ác thuố c 1 ao đa kháng bổ sung cho dữ 1 iệu thu thâp từ hệ thống b áo c áo tự nguyện tại Việt Nam. Đồ ng thời , đưa ra được c ác yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hi ện bi ến c ố để c ó những gợi ý và đề xuất góp phần c ải thiện thực hành 1 âm s àng trong đi ều trị 1 ao đa kháng .

 

Tags: lao, điều trị lao phác đồ điều trị lao

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD29819 Ngày gửi: 14-02-2018

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao