Nội Tiết Học » Bài Báo Khoa Học » Y Tế Công Cộng

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH TUYÊN QUANG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH TUYÊN QUANG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE ĐẾN NĂM 2015

BSCKI. Đỗ Công Tuyển và cộng sự

Trung tâm truyền thông GDSK Tuyên Quang

Tóm tắt nghiên cứu

Để  có  cơ sở  xây dựng kế  hoạch triển khai các hoạt động của “Chương trình hành động Truyền  thông Giáo dục sức khoẻ  giai đoạn 2011  -  2015  trên đị a  bàn t ỉnh Tuyên Quang”.  Chúng tôi tiến hành thực hiện đề  tài  nghiên cứu  “Thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Tuyên Quang và những giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe đến năm 2015”. Đối tượng là các đơn vị  thực hiện hoạt  động truyền  thông  trên  đị a  bàn  toàn  tỉnh  Tuyên  Quang.  Kết  quả  nghiên  cứu  cho thấy: nhân lực hoạt động truyên thông từ  tuy ến tỉnh đến thôn xã còn thiếu chỉ  đạt 50% nhu cầu. Trình độ  chuyên môn đại học và trên đại học chủ  yếu tập trung tại tuy ến tỉnh, tuy ến huyện/xã chủ  yếu là trung cấp. Nhân viên y tế thôn bản được đào tạo chuyên môn thời gian 12 tháng thấp (10%). Về  trang thiết bị  y tế, tỷ  lệ  các đơn vị  có đủ  trên 50% trang thi ết  bị   theo  quy  định  chỉ  chiếm  32,7% tuyến  tỉnh,  tuyến  huyện/xã  thấp  hơn  rất nhiều (dưới 10%). Hoạt động truyền thông thực hiện chủ  yếu là tuyên truyền chủ trương, đường  lối  của  Đảng,  chính  sách  của  ngành  và  một  số  nội  dung  chuyên  môn  theo  các chương trình y tế Quốc gia.

Tags: giáo dục sức khỏe truyền thông

Thuộc loại: Bài Báo Khoa Học » Y Tế Công Cộng
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD29973 Ngày gửi: 06-03-2018

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Bài Báo Khoa Học » Y Tế Công Cộng