Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

 Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú/ Nguyễn Thị Vân.Bệnh thận mạn giai đoạn cuối là vấn đề sức khỏe toàn cầu. Các phương pháp điều trị thay thế thận được áp dụng cho bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối bao gồm: lọc máu chu kỳ, lọc màng bụng, ghép thận. Hiện nay, phương pháp lọc màng bụng liên tục ngoại trú là phương pháp lọc màng bụng duy nhất đang áp dụng tại Việt Nam.

Thiếu máu là một trong những biến chứng thường gặp ở bệnh nhân lọc màng bụng nói riêng và bệnh nhân suy thận mạn nói chung. Những minh chứng gần đây cho thấy thiếu máu thường xuất hiện sớm, đặc biệt là với bệnh nhân có bệnh lý thận do đái tháo đường [1]. Theo một số nghiên cứu, khoảng 70% BN tại thời điểm bắt đầu điều trị thay thế thận có thiếu máu và không được điều trị bằng erythropoietin, hơn 50% BN thiếu máu nặng và tỉ lệ hematocrit chỉ ở mức 30% [2].
Nhiều nghiên cứu quan sát chỉ ra rằng thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn làm tăng nguy cơ bệnh lý mạch vành [3], tăng nhập viện và tăng tỉ lệ tử vong do nguyên nhân bệnh tim mạch trong đó có suy tim [4]. Phát hiện và điều trị thiếu máu là một trong những mục tiêu cơ bản của điều trị suy thận mạn, giảm nguy cơ tử vong, cải thiện tiên lượng sống, làm tăng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân [2].
Năm 1989, erythropoietin người tái tổ hợp ra đời và được đưa vào sử dụng đã tạo ra bước đột phá lớn trong điều trị thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn và các bệnh lý thiếu máu do nguyên nhân khác như ung thư,3 AIDS… Nhiều nghiên cứu trên các nhóm đối tượng điều trị thay thế thận cho thấy đáp ứng điều trị thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng tốt hơn so với bệnh nhân thận nhân tạo [5-8].
Khoa Thận tiết niệu – bệnh viện Bạch Mai là trung tâm quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú lớn nhất miền Bắc. Theo số liệu năm 2012 của Nguyễn Thị Hương [9], tỉ lệ bệnh nhân lọc màng bụng tại bệnh viện Bạch Mai bị thiếu máu lên đến 97,3%. Liệu pháp erythropoietin người tái tổ hợp kết hợp bổ sung sắt đường uống hiện nay đã được áp dụng rộng rãi, nhưng tỉ lệ bệnh nhân thiếu máu còn cao. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến tình trạng thiếu máu ở những bệnh nhân này? Để có một cái nhìn rõ hơn về tình trạng thiếu máu và các yếu tố liên quan ở nhóm bệnh nhân lọc màng bụng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc màng
bụng liên tục ngoại trú
” với hai mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú.
2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan với tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

MỤC LỤC Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các biểu đồ
Danh mục các hình
ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN........................................................................... 4
1.1. Sự phát triển của phương pháp lọc màng bụng liên tục ngoại trú.......... 4
1.1.1. Sự phát triển của phương pháp lọc màng bụng trên thế giới........... 4
1.1.2. Sự phát triển của lọc màng bụng tại Việt Nam................................ 5
1.2. Đặc điểm của suy thận mạn.................................................................... 6
1.2.1. Sinh lý chức năng thận bình thường ................................................ 6
1.2.2. Biến chứng của suy thận mạn tính ................................................... 6
1.2.3. Các phương pháp điều trị suy thận mạn tính ................................... 7
1.3. Các phương pháp lọc màng bụng ........................................................... 7
1.3.1. Chỉ định và chống chỉ định lọc màng bụng ..................................... 7
1.3.2. Các hình thức lọc màng bụng........................................................... 8
1.3.3. Biến chứng của lọc màng bụng........................................................ 9
1.4. Thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú ................... 10
1.4.1. Định nghĩa và phân loại thiếu máu ................................................ 10
1.4.2. Hậu quả của thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn và LMB ......... 12
1.4.3. Cơ chế gây thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn và LMB ........... 13
1.4.4. Đặc điểm và tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng..... 19
1.5. Điều trị thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng ................................... 20
1.5.1. Erythropoietin người tái tổ hợp...................................................... 20
1.5.2. Sắt và vai trò trong tạo máu ........................................................... 211.5.3. Đánh giá hiệu quả điều trị thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng ..... 25
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......... 29
2.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 29
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân............................................................ 29
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ......................................................................... 29
2.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 30
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu và cỡ mẫu nghiên cứu ................................... 30
2.2.2. Cách thức tiến hành........................................................................ 30
2.2.3. Thu thập số liệu.............................................................................. 30
2.2.4. Giá trị bình thường của các chỉ số sinh hóa................................... 32
2.2.5. Các tiêu chuẩn đánh giá ................................................................. 33
2.3. Xử lý số liệu.......................................................................................... 35
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu .................................................................... 35
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 36
3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhóm nghiên cứu ................. 36
3.1.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu.......................................... 36
3.1.2. Tiền sử............................................................................................ 37
3.1.3. Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân LMB................................... 38
3.1.4. Triệu chứng cận lâm sàng của bệnh nhân LMB ............................ 40
3.1.5. Thuốc điều trị ở bệnh nhân lọc màng bụng.................................... 42
3.2. Liên quan giữa tình trạng thiếu máu của bệnh nhân lọc màng bụng và
một số yếu tố khác ................................................................................ 44
3.2.1. Liên quan nồng độ HGB và thời gian LMB .................................. 44
3.2.2. Liên quan giữa thiếu máu và tình trạng sử dụng thuốc ức chế RAS ... 44
3.2.3. Liên quan giữa các chỉ số hồng cầu và RRF.................................. 44
3.2.4. Mối liên quan giữa nồng độ hemoglobin và một số chỉ số sinh hóa máu .. 46
3.2.5. Liên quan giữa nồng độ hemoglobin và albumin huyết thanh....... 47
3.2.6. Liên quan giữa nồng độ hemoglobin và tình trạng sắt trong cơ thể ...... 473.2.7. Liên quan giữa thiếu máu với nồng độ ferritin và độ bão hòa
transferrin huyết thanh .................................................................. 48
3.2.8. Mối liên quan giữa dự trữ sắt cơ thể và nồng độ albumin huyết thanh.. 49
3.2.9. Mối liên quan giữa nồng độ hemoglobin và beta2-microglobulin
huyết thanh.................................................................................... 50
3.2.10. Liên quan giữa tình trạng thiếu máu và tình trạng sử dụng
Erythropoietin ............................................................................... 51
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN ............................................................................ 52
4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu ................................................ 52
4.1.1. Đặc điểm về giới, tuổi và thời gian LMB của nhóm nghiên cứu... 52
4.1.2. Nguyên nhân gây bệnh thận mạn tính............................................ 53
4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân lọc màng bụng.... 53
4.2.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân lọc màng bụng........................ 53
4.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng ở bệnh nhân LMB................................ 55
4.2.3. Thuốc điều trị ở bệnh nhân lọc màng bụng.................................... 59
4.3. Mối liên quan giữa thiếu máu với các yếu tố khác ở bệnh nhân LMB 60
4.3.1. Liên quan giữa thiếu máu và chức năng thận tồn dư ..................... 60
4.3.2. Mối liên quan giữa thiếu máu với nồng độ protein và albumin huyết thanh 61
4.3.3. Mối liên quan giữa thiếu máu và dự trữ sắt cơ thể ........................ 62
4.3.4. Mối liên quan giữa nồng độ hemoglobin và beta2-microglobulin
huyết thanh.................................................................................... 63
4.3.5. Liên quan giữa thiếu máu và tình trạng sử dụng thuốc ức chế RAS ... 64
4.3.6. Liên quan giữa tình trạng thiếu máu và tình trạng sử dụng
Erythropoietin ............................................................................... 64
KẾT LUẬN .................................................................................................... 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Phân loại tăng huyết áp theo JNC VII ........................................ 33
Bảng 2.2. Phân độ thiếu máu theo nồng độ HGB ....................................... 33
Bảng 2.3. Phân loại thiếu máu theo đặc điểm huyết học ............................ 34
Bảng 3.1. Nguyên nhân gây suy thận giai đoạn cuối.................................. 37
Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng của thiếu máu ở BN LMB ...................... 38
Bảng 3.3. Phân độ THA ở BN LMB........................................................... 39
Bảng 3.4. Các chỉ số HC, HGB, HCT của BN LMB.................................. 40
Bảng 3.5. Số lượng HC, nồng độ HGB, HCT trung bình theo phân độ thiếu máu... 40
Bảng 3.6. Nồng độ protein, albumin và pre-albumin huyết thanh trung bình
của BN LMB............................................................................... 41
Bảng 3.7. Nồng độ lipid máu ở BN LMB................................................... 42
Bảng 3.8. Tỉ lệ BN sử dụng rHu-EPO theo phân độ thiếu máu.................. 43
Bảng 3.9. Liên quan giữa các chỉ số hồng cầu và tình trạng sử dụng thuốc
ức chế RAS ................................................................................ 44
Bảng 3.10. Liên quan giữa chỉ số HC, HGB, HCT và RRF ......................... 44
Bảng 3.11. Liên quan giữa thiếu máu và các chỉ số sinh hoá ....................... 46
Bảng 3.12. Liên quan giữa thiếu máu và albumin huyết thanh .................... 47
Bảng 3.13. Liên quan giữa thiếu máu và tình trạng sắt trong cơ thể ........... 47
Bảng 3.14. Tỉ lệ HC, HGB, HCT trung bình và dự trữ sắt huyết thanh ...... 48
Bảng 3.15. Tỉ lệ BN thiếu máu ở các phân độ và dự trữ sắt HT................... 49
Bảng 3.16. Mối liên quan giữa dự trữ sắt và nồng độ albumin huyết thanh. 49
Bảng 3.17. Số lượng HC, HGB, HCT trung bình của các nhóm sử dụng rHu-EPO 51DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới................................................... 36
Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo tuổi................................................... 36
Biểu đồ 3.3. Thời gian lọc màng bụng ở BN LMB..................................... 38
Biểu đồ 3.4. Chức năng thận tồn dư của BN LMB..................................... 39
Biểu đồ 3.5. Tình trạng dự trữ sắt của BN LMB ........................................ 41
Biểu đồ 3.6. Tỉ lệ sử dụng rHu-EPO ở BN LMB........................................ 42
Biểu đồ 3.7. Tỉ lệ BN sử dụng thuốc RAS.................................................. 43
Biểu đồ 3.8. Mối tương quan giữa HGB và MLCT của BN LMB ............. 45
Biểu đồ 3.9. Mối tương quan giữa HGB và tỉ lệ TSAT.............................. 48
Biểu đồ 3.10. Mối liên quan giữa HGB và nồng độ beta2-microglobulin
huyết thanh.............................................................................. 50DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Thiết đồ cắt dọc ổ bụng và mô hình lọc màng bụng......................... 9
Hình 1.2. Quá trình sinh trưởng HC dưới tác dụng của EPO và sắt............... 1

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30830 Ngày gửi: 31-03-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao