Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

 CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA.“Chi phí” đề cập đến giá trị tiền tệ của các tài nguyên được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ, dựa trên khái niệm chi phí cơ hội. Trong kinh tế y tế, việc đo lường, tính toán và phân tích chi phí là bước bắt buộcgiúp các nhà quản lý định giá dịch vụ y tế một cách hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ và khả năng chi trả của người dân. Tính toán và phân tích chi phícũng giúp các nhà hoạch định chính sách y tế xác định các vấn đề sức khoẻ ưu tiên cũng như thực hiện quản lý tài chính và ngân sách hiệu quả dựa trên bằng chứng[1].

Để tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ y tếcầnsự minh bạch cả về chất lượng cũng như cách định giá dịch vụ. Việctính toán chi phí vàđịnh giá chính xác, minh bạch giúpngười bệnh có quyết định sáng suốt hơn trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp[2]. Đồng thời, nó cũng góp phầnkhuyến khích các bệnh viện cắt giảm các khoản chi phí để tăng tính cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ; từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ nói chung [3],[4], [5].
Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách thu một phần viện phí (giá dịch vụ khám chữa bệnh) trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước từ năm 1989 và tiếp đó là chính sách Bảo hiểm y tếnăm 1992 [6]nhằm góp phần cải thiện điều kiện phục vụngười bệnh [7]. Nguồn thu từ viện phí và Bảo hiểm y tế được coi là nguồn tài chính công [8], chiếm tỷ trọng ngày càng tăng và dần trở thành nguồn thu chính, góp phần quan trọng trong việc tăng cường đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng dịch vụ y tế của các bệnh viện công lập [9]. Tuy nhiên, hiện nay mức thuviện phí vẫn chưa tính đủ các cấu phần của chi phí làm hạn chế tính tự chủ của các bệnh viện trong khi Nhà nước vẫn phải bao cấp một phần cho cả người giàu lẫn người nghèo. Điều này đòi hỏiphải nghiên cứu và tìm được phương thức tính đúng tính đủ giá dịch vụ dựa trên bằng chứng để áp dụng cho các bệnh viện công.
Trong khi đó, các nghiên cứu về chi phí điều trị ở Việt Nam hiện chỉ mới tập trung vào chi trả của người bệnh, chưa có nhiều nghiên cứu về chi phí đầy đủ của bệnh viện.Bởi vậy, chúng tôi lựa chọn phân tích chi phí cho điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấptại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, cả từ phía bệnh viện cũng nhưngười bệnh để góp phần cung cấp thêm thông tin cho việc định giá dịch vụ y tế. Viêm ruột thừa cấp được chọn vì đây là một phẫu thuật tương đối thường gặp, có quy trình chuẩn và toàn bộ quá trình điều trị thường gói gọn trong khuôn khổ bệnh viện [10]. Trong bối cảnh việc phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấpđang được triển khai rộng rãi ở nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên cả hai nhóm người bệnh phẫu thuật mở và phẫu thuật nội soi.
Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là chi phí thực tế cho một trường hợp điều trị viêm ruột thừa cấp tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh là bao nhiêu? Chênh lệch giữa chi phí thực tế của bệnh viện với giá mà người bệnh phải chi trả (trực tiếp hoặc qua bảo hiểm y tế) là bao nhiêu? Liệu ngân sách Nhà nước đã cấp bù đủ cho các cấu phần chưa được tính vào giá dịch vụ hay chưa?Để từ đó cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế.
Mục tiêu nghiên cứu:
1.    Phân tích chi phí thực tế phẫu thuậtđiều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013).
2.    Phân tích gánh nặng kinh tế trên người bệnh phẫu thuậtđiều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013).

MỤC LỤC CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA
TRANG PHỤ BÌA..............................................................................................
LỜI CAM ĐOAN    
LỜI CÁM ƠN………………………………………………………………….
MỤC LỤC    
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT    
DANH MỤC CÁC BẢNG    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC HÌNH    
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1. TỔNG QUAN    3
1.1. Chi phí y tế và một số khái niệm liên quan    3
1.1.1. Khái niệm chi phí y tế    3
1.1.2. Mối liên quan giữa chi phí y tế và giá dịch vụ y tế    4
1.1.3. Phân loại chi phí y tế    5
1.2. Tính toán chi phí    7
1.2.1. Nguyên tắc tính toán chi phí y tế    7
1.2.2. Phương pháp tiếp cận trong tính toán chi phí y tế    8
1.2.3. Các kỹ thuật tính toán chi phí y tế    9
1.2.4. Các bước tiến hành tính toán chi phí    ..13
1.3. Tài chính y tế cho bệnh viện công ở Việt Nam    17
1.3.1. Khái niệm về tài chính y tế    …17
1.3.2. Các nguồn tài chính y tế cho bệnh viện công ở Việt Nam    18
1.4. Viêm ruột thừa cấp và điều trị viêm ruột thừa cấp    21
1.4.1. Dịch tễ    21
1.4.2. Triệu chứng và chẩn đoán    22
1.4.3. Các phương pháp điều trị viêm ruột thừacấp    24

1.5. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam    26
1.5.1. Trên thế giới    ..26
1.5.2. Ở Việt Nam    29
1.6. Giới thiệu về Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La    34
1.6.1. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ    .34
1.6.2. Các nguồn tài chính của bệnh viện    35
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    37
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu    37
2.2. Đối tượng nghiên cứu    37
2.2.1. Người bệnh điều trị Viêm ruột thừa cấp tại bệnh viện    37
2.2.2. Hồ sơ, sổ sách, tài liệu sẵn có của bệnh viện    37
2.3. Phương pháp nghiên cứu    38
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu    38
2.3.2. Khung lý thuyết nghiên cứu    38
2.3.3. Phương pháp thu thập số liệu    40
2.3.4. Các bước tiến hành nghiên cứu    41
2.3.5. Nội dung các biến số nghiên cứu    48
2.4. Sai số và biện pháp khắc phục sai số    56
2.5. Xử lý số liệu    56
2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    57
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    59
3.1. Một số thông tin chung về địa bàn và đối tượng nghiên cứu    59
3.1.1. Thông tin về Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La    59
3.1.2. Thông tin về người bệnh viêm ruột thừa cấp    60
3.2. Chi phí thực tế của BV cho phẫu thuật điều trị VRTC (2012-2013)    63
3.2.1. Phân bổ chi phí cho các khoa, phòng    63
3.2.2. Phân bổ chi phí cho từng dịch vụ ở các khoa, phòng    67
3.2.3. Chi phí phân bổ dưới lên trực tiếp từ các người bệnh    70
3.2.4. Tổng hợp chi phí trung bình của bệnh viện cho điều trị người 
bệnh    72
3.3. Gánh nặng kinh tế trên người bệnh phẫu thuật điều trị viêm ruột
 thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013)…………....75
3.3.1. Tổng chi phí cho điều trị    75
3.3.2. Chi phí trực tiếp cho điều trị của người bệnh    79
3.3.3. Chi trả tiền túi của người bệnh    84
Chương 4. BÀN LUẬN    90
4.1. Đặc điểm bệnh tật và điều trị của người bệnh    90
4.2. Chi phí thực tế phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện
 đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013)    91
4.2.1. Tổng chi phí trung bình của bệnh viện cho điều trị    91
4.2.2. Chi phí điều trị theo phương pháp phẫu thuật    93
4.2.3. Cơ cấu chi phí điều trị của bệnh viện    98
4.3. Gánh nặng kinh tế trên người bệnh phẫu thuật điều trị VRTC:    103
4.3.1. Tổng chi phí điều trị    103
4.3.2. Chi phí trực tiếp cho điều trị    106
4.3.3. Chi trả tiền túi cho điều trị    110
4.4. Chênh lệch giữa chi phí của bệnh viện và chi trả của người bệnh….111
4.5. Một số hạn chế của nghiên cứu    115
KẾT LUẬN    116
KHUYẾN NGHỊ    118
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN
CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN………………………………………………..
TÀI LIỆU THAM KHẢO    
PHỤ LỤC    


Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30832 Ngày gửi: 01-04-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao