Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và thực trạng cấp cứu ban đầu ở bệnh nhân gãy xương cơ quan vận động điều trị tại Bệnh viện Quân y 103

 Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và thực trạng cấp cứu ban đầu ở bệnh nhân gãy xương cơ quan vận động điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.Gãy xương cơ quan vận động bao gồm gãy cột sống, gãy khung chậu và gãy xương tứ chi. Có nhiều nguyên nhân gây gãy xương và ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực thì cơ cấu, tỷ lệ, đặc điểm phân bố và nguyên nhân gãy xương cũng rất khác nhau. Trên thế giới, hàng ngày có khoảng 16 nghìn người chết do chấn thương [1]. Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông là 27/100.000 dân, cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn cầu là 19/100.000 dân [2]. Ở nước ta, nguyên nhân gãy xương do tai nạn giao thông là phổ biến nhất. Các tai nạn chấn thương gây gãy xương không những chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động mà quan trọng hơn còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tai nạn thương tích nói chung và gãy xương nói riêng thực sự đã trở thành vấn đề xã hội cấp thiết, nhất là tại những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Gãy xương là một cấp cứu ngoại khoa,nhưng nếu được sơ cứu, cấp cứu ban đầu kịp thời và đúng cách với các biện pháp như phòng chống sốc, cố định ổ gãy, phòng chống di lệch và thương tổn thứ phát, vận chuyển sớm… thì sẽ tạo điều kiện tốt cho điều trị ở tuyến sau có kết quả[3]. Do vậy, vấn đề cấp cứu ban đầu đóng vai trò rất quan trọng. Việc sơ cấp cứu đúng cách, cố định ổ gãy vững chắc sẽ giảm tỷ lệ các biến chứng toàn thân và tại chỗ như sốc, tổn thương gãy kín thành gãy hở và tổn thương mạch máu, thần kinh.Việc sơ cấp cứu sớm còn tạo điều kiện cho tuyến sau xử trí được thuận lợi hơn...Sơ cấp cứu ban đầu kịp thời và hiệu quả là vô cùng quan trọng để giảm mức độ trầm trọng và tử vong do thương tổn từ các tai nạn thương tích đem lại [4]. 
Các nghiên cứu về gãy xương do tại nạn thương tích đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm. Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều có các trung tâm phòng ngừa tai nạn và thương tích. Ở Việt Nam, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây,khía cạnh dự phòng tai nạn thương tích, dự phòng gãy xương, sơ cấp cứu ban đầu khi bị gãy xương mới được chú ý. 
Để có những thông tin cơ bản, hệ thống và đầy đủ về đặc điểm dịch tễ của gãy xương cơ quan vận động và thực trạng công tác cấp cứu ban đầu tại các tuyến sơ cứu trước bệnh viện, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và thực trạng cấp cứu ban đầu ở bệnh nhân gãy xương cơ quan vận động điều trị tại Bệnh viện Quân y 103” nhằm các mục tiêu sau:

Mục tiêu nghiên cứu:

1.    Xác định một số đặc điểm dịch tễ học gãy xương cơ quan vận động ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2010-2014.

2.    Khảo sát thực trạngcấp cứu ban đầu ở các bệnh nhân gãy xương cơ quan vận động điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 trong thời gian trên.

MỤC  LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH

ĐẶT VẤN ĐỀ    1
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN    3
1.1. KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI GÃY XƯƠNG    3
1.1.1.Khái niệm, định nghĩa    3
1.1.2. Phân loại gãy xương    3
1.2. DỊCH TỄ HỌC GÃY XƯƠNG CƠ QUAN VẬN ĐỘNG    10
1.2.1. Khái quát chung về tình hình tai nạn thương tích – nguyên nhân chủ 
yếu và thường gặp gây gãy xương cơ quan vận động    10
1.2.2. Một số đặc điểm dịch tễ học gãy xương cơ quan vận động    14
1.3. THỰC TRẠNG CẤP CỨU BAN ĐẦU VÀ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN BỊ GÃY XƯƠNG    29
1.3.1. Thực trạng công tác tổ chức cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân gãy xương ở một số nước trên thế giới    29
1.3.2. Thực trạngcông tác cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân gãy xương ở Việt Nam    37
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    43
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    43
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn    43
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ    43
2.1.3. Địa điểm, thời gian thu thập số liệu và thực hiện nghiên cứu    44
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    44
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu    44
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu    44
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin    45
2.2.4. Các biến số nghiên cứu    46
2.2.5. Một số định nghĩa và các chỉ tiêu đánh giá    50
2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu    52
2.2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    52
2.2.8. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục    52
2.2.9. Sơ đồ nghiên cứu    54
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    55
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA GÃY XƯƠNG CƠ QUAN VẬN ĐỘNG    55
3.1.1. Đặc điểm chung về tuổi, giới, nghề nghiệp của bệnh nhân gãy xương    55
3.1.2. Đặc điểm về nguyên nhân và tính chất gãy xương    57
3.1.3. Đặc điểm về thời gian xảy ra gãy xương    58
3.1.4. Đặc điểm các loại xương bị gãy và tính chất gãy xương (kín, hở)    61
3.1.5. Một số đặc điểm của gãy xương tứ chi    64
3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP CỨU BAN ĐẦU GÃY XƯƠNG CƠ QUAN VẬN ĐỘNG    70
3.2.1. Thực trạng chung về cấp cứu ban đầu cho các bệnh nhân gãy xương    70
3.2.2. Các phương pháp được áp dụng trong cấp cứu ban đầu    76
CHƯƠNG 4.BÀN LUẬN    82
4.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC GÃY XƯƠNG CƠ QUAN           VẬN ĐỘNG    82
4.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới và nghề nghiệp của bệnh nhân gãy xương    82
4.1.2. Đặc điểm về nguyên nhân, địa dư và thời gian gãy xương cơ quan vận động    85
4.1.3. Đặc điểm chung của gãy xương cơ quan vận động    90
4.1.4. Đặc điểm gãy xương chi trên    94
4.1.5. Đặc điểm gãy xương chi dưới    96
4.2. THỰC TRẠNG CẤP CỨU BAN ĐẦU GÃY XƯƠNG CƠ QUAN VẬN ĐỘNG    99
4.2.1. Nơi sơ cấp cứu    99
4.2.2. Thời gian từ khi bị tai nạn tới khi sơ cứu ban đầu    101
4.2.3. Phương tiện vận chuyển    102
4.2.4. Người đầu tiên tham gia cấp cứu tại nơi xảy ra tai nạn    103
4.2.5. Phương pháp cấp cứu    104
KẾT LUẬN    109
KIẾN NGHỊ    111
DANH MỤCCÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨUCỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng                Tên bảng                        Trang

2.1. Các biến số chính sử dụng trong nghiên cứu    46
3.1. Đặc điểm về tuổi và giới của các BN gãy xương (n=4918)    55
3.2. Đặc điểm nghề nghiệp của các BN bị gãy xương (n=4918)    56
3.3. Phân bố các trường hợp GX theo nguyên nhân  (n= 4918)    57
3.4. Phân bố GX theo khu vực dân cư và tính chất gãy (kín, hở)    58
3.5. Thời điểm xảy ra GX trong ngàytheo các nguyên nhân gây GX    60
3.6. Phân bố các loại GX và tính chất GX (n=4918)    61
3.7. Liên quan giữa vị trí các xương gãy và tính chất GX    62
3.8. Phân bố vị trí xương gãy và chấn thương kết hợp    63
3.9. Đặc điểm về số lượng xương bị gãy trên BN (n=4918)    63
3.10.  Đặc điểm vị trí, tính chất GX tứ chi và nguyên nhân    64
3.11. Phân độ gãy hở xương chi trên    65
3.12. Số lượng và tỷ lệ tổn thương kết hợp của GX chi trên    66
3.13. Tỷ lệ tổn thương kết hợp và tính chất của GX chi trên (%)    66
3.14. Phân độ gãy hở xương chi dưới    67
3.15. Số lượng và tỷ lệ tổn thương kết hợpcủa GX chi dưới    68
3.16. Tỷ lệ tổn thương kết hợp và tính chấtcủa GX chi dưới (%)    68
3.17. Nơi nạn nhân được sơ cấp cứu ban đầu tại các khu vực dân cư
(n=4.918)    70
3.18. Thời gian từ khi bị tai nạn đến khi được cấp cứu ban đầu
(n=4.918)    71
3.19. Phương tiện được sử dụng để vận chuyển BNđến BV (n=4918)    72
3.20. Người đầu tiên trực tiếp tham gia cấp cứu tại nơi xảy ra tai nạn
(n = 480)    72
3.21. Tổng hợp các biện pháp cấp cứu ban đầuđược thực hiện tại các tuyến    73
Bảng                Tên bảng                         Trang

 3.22. Tỷ lệ BN gãy xương các loại được sơ cấp cứu ban đầutại các tuyến    74
3.23. Tình hình băng và rửa vết thương phần mềm    76
3.24. Phương pháp cố định xương gãy tại các tuyến    77
3.25. Vị trí các loại xương gãy được cố định tại các tuyến    78
3.26. Tình hình sử dụng thuốc giảm đau tại các tuyến trước BV    79
3.27. Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh khi sơ cấp cứu    80
4.1. Giới tính của bệnh nhân gãy xương so vớimột số nghiên cứu 
trong nước    84
4.2. Nguyên nhân gây gãy xương so vớimột số nghiên cứu trong nước    87

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30833 Ngày gửi: 01-04-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao