Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nồng độ Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

 Nồng độ Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.Trên thế giới mỗi năm có 4 triệu người nhập viện vì bệnh động mạch vành, trong đó 25% tử vong ở giai đoạn cấp tính của bệnh. Ở châu Âu hàng năm có thêm khoảng chừng 0,3-0,6% người mắc bệnh. Về tỉ lệ tử vong thì mỗi năm chiếm khoảng 120 - 250 tử vong/100.000 người dân ở các nước công nghiệp phát triển. Tỉ lệ này tăng lên với tuổi: 800 - 1000 tử vong/100.000 ở lứa tuổi 65 - 74 đối với nam giới, 300/100.000 đối với phụ nữ ở cùng lứa tuổi (Vademecum clinique 1988). Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân có xu hướng ngày càng tăng rõ rệt. Theo nghiên cứu mới nhất của Viện Tim mạch Việt Nam, có tới 16,3% dân số miền Bắc bị mắc các bệnh về tim mạch, trong đó đứng đầu là bệnh mạch vành [18], [19]. Trên cả nước, hàng năm có đến hàng triệu người bị bệnh mạch vành và khoảng 10% trong số bệnh nhân này tử vong do nhồi máu cơ tim... Đây được coi là căn bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, luôn đe dọa tính mạng người bệnh.

Vì vậy việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời tránh được các biến chứng của bệnh mạch vành là một vấn đề quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Trong những năm gần đây nhiều tác giả trong nước và nước ngoài đã chú ý đến một yếu tố độc lập làm gia tăng thêm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đó là Homocysteine huyết tương [24]. Homocysteine (Hcy) là một acid amin có chứa nhóm sulfur, được tạo thành trong quá trình chuyển hoá methionine và được đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Có nhiều nguyên nhân có thể do di truyền hay mắc phải tác động lên qua trình chuyển hoá hoặc đào thải Homocysteine làm tăng Homocysteine trong máu. Người ta thấy rằng: nồng độ Homocysteine tăng cao có liên quan đến các bệnh mạch máu [12], [13],[31], [41]. Tác động của Homocysteine đã được chứng minh là có thể gây tổn thương các tế bào nội mạc và hình thành các huyết khối [22], [58],
[60]. Chính vì tổn thương tế bào nội mạc và tích tụ tiểu cầu là đặc điểm cơ bản của bệnh mạch vành đã đưa đến một câu hỏi là có mối liên quan nào đó giữa nồng độ homocysteine huyết tương và bệnh lý mạch vành.
Nồng độ homocysteine thường tăng cao trong trường hợp nhồi máu cơ tim, sử dụng xét nghiệm homocysteine huyết tương có thể giúp ích cho các nhà tim mạch trong việc chẩn đoán sớm, tiên lượng và theo dõi điều trị bệnh mạch vành [23], [24]. Homocysteine và xét nghiệm homocysteine huyết tương là những vấn đề mới còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam đặc biệt là trong bệnh lý mạch vành. Tìm hiểu sự thay đổi homocysteine huyết tương và giá trị của xét nghiệm này trong chẩn đoán và theo dõi bệnh mạch vành là cơ sở để chúng tôi thực hiện nghiên cứu "Nồng độ Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên" với hai mục tiêu:
1. Xác định nồng độ homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
2. Phân tích mối liên quan homocysteine huyết tương với mức độ tổn thương động mạch vành.

MỤC LỤC Nồng độ Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh động mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................................................................................1
Chương 1: TỔNG QUAN ................................................................................................................................................3
1.1. BỆNH MẠCH VÀNH .........................................................................................................................................3
1.1.1. Tuần hoàn mạch vành ..............................................................................................................................3
1.1.2. Đại cương về bệnh động mạch vành......................................................................................7
1.2. TỔNG QUAN VỀ HOMOCYSTEINE.......................................................................................20
1.2.1. Lịch sử phát hiện homocysteine và các bệnh lý liên quan ......................20
1.2.2. Cấu trúc phân tử của Homocysteine ...................................................................................21
1.2.3. Nồng độ Homocysteine trong huyết tương.................................................................22
1.2.4. Quá trình chuyển hóa của homocysteine.......................................................................22
1.2.5. Những nguyên nhân làm tăng homocysteine huyết tương ......................23
1.2.6. Tác động gây hại của Hcy................................................................................................................24
1.2.7. Nghiên cứu về Homocysteine huyết tương ..............................................................26
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................29
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.................................................................................................................29
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn nhóm nghiên cứu.......................................................................................29
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ....................................................................................................................................29
2.1.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .........................................................................................29
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................................................30
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu..................................................................................................................................30
2.2.2. Cỡ mẫu.....................................................................................................................................................................30
2.3. CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU ..........................................................................................................................30
2.3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu...................................................................30
2.3.2. Khám lâm sàng các đối tượng nghiên cứu ..................................................................32
2.3.3. Các chỉ số xét nghiệm cận lâm sàng ...................................................................................33

2.4. HÓA CHẤT PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU....33
2.4.1. Hóa chất..................................................................................................................................................................33
2.4.2. Thiết bị.....................................................................................................................................................................33
2.5. CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU ......................................33
2.5.1. Kỹ thuật định lượng Homocysteine .....................................................................................33
2.5.2. Các xét nghiệm sinh hóa....................................................................................................................34
2.5.3. Chụp ĐMV chọn lọc...............................................................................................................................35
2.5.4. Phân độ nặng của tổn thương ĐMV theo điểm số GENSINI..............39
2.6. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU................................................................................................40
2.7. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU................................................................40
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.......................................................................................................41
3.1. Đặc điểm bệnh nhân bệnh động mạch vành trong nhóm nghiên cứu.....41
3.2. Nồng độ homocysteine huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh ĐMV..........44
3.3. Liên quan giữa homocysteine huyết tương với mức độ tổn thương động
mạch vành......................................................................................................................................................................................48
Chương 4: BÀN LUẬN....................................................................................................................................................55
4.1. Đặc điểm bệnh nhân bệnh động mạch vành trong nhóm nghiên cứu.....55
4.2. Nồng độ Homocysteine huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh ĐMV ........59
4.3. Liên quan giữa Homocysteine huyết tương với mức độ tổn thương
động mạch vành .....................................................................................................................................................................67
KẾT LUẬN.......................................................................................................................................................................................72
KHUYẾN NGHỊ........................................................................................................................................................................73
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................................................74

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Phân độ đau thắt ngực theo CCS .....................................................................................................................9
Bảng 1.2. Phân loại Killip ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh.................................................................17
Bảng 2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì của TCYTTG năm 2002 ........................................31
Bảng 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu .................................................................................41
Bảng 3.2. Phân loại bệnh nhân bệnh ĐMV ..................................................................................................................42
Bảng 3.3. Vị trí và số lượng nhánh ĐMV hẹp.........................................................................................................42
Bảng 3.4. Mức độ hẹp động mạch vành............................................................................................................................43
Bảng 3.5. Điểm Gensini đánh giá tổn thương ĐMV ở đối tượng nghiên cứu........43
Bảng 3.6. Nồng độ homocysteine huyết tương ở bệnh nhân bệnh ĐMV ......................44
Bảng 3.7. Tỷ lệ tăng homocysteine huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh ĐMV.......45
Bảng 3.8. Phân bố nồng độ homocysteine huyết tương theo nhóm tuổi..........................46
Bảng 3.9. Phân bố nồng độ homocysteine huyết tương theo giới..............................................47
Bảng 3.10. Phân bố nồng độ homocysteine huyết tương ở bệnh nhân ĐMV theo
yếu tố nguy cơ......................................................................................................................................................................47
Bảng 3.11. Phân bố nồng độ homocysteine theo phân nhóm bệnh ĐMV ....................48
Bảng 3.12. So sánh nồng độ homocysteine huyết tương theo vị trí hẹp ĐMV .....48
Bảng 3.13. So sánh nồng độ homocysteine huyết tương theo số lượng nhánh
ĐMV hẹp...................................................................................................................................................................................49
Bảng 3.14. So sánh nồng độ homocysteine huyết tương theo mức độ hẹp ĐMV......50
Bảng 3.15. Liên quan giữa nồng độ homocysteine huyết tương với mức độ nặng
của tổn thương ĐMV tính theo thang điểm Gensini...............................................52
Bảng 3.16. Tương quan giữa nồng độ homocysteine huyết tương với mức độ nặng
và lan rộng của tổn thương mạch vành ở đối tượng nghiên cứu.......................53

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30902 Ngày gửi: 10-06-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao