Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số Cytokin huyết tương trên bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu

 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số Cytokin huyết tương trên bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu.Bệnh gan do rượu (BGDR) l à hậu quả của sự lạm dụng rượu ở mức độ có hại trong thời gian dài. BGDR gồm gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan nhiễm mỡ do rượu và xơ gan do rượu. Giai đo ạn đầu của BGDR diễn biến âm thầm không triệu chứng, có thể hồi phục nếu cai rượu, nhưng giai đoạn sau thường xuất hiện c ác biến chứng vỡ tĩnh mạch thực quản, hôn mê gan dẫn đến tử vong. Không có liệu pháp điều trị nào triệt để ngo ại trừ ghép gan. Bệnh không những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, mà c ò n gây những tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Thay đổi miễn dịch và viêm l à nhân tố chính, đóng gó p vào sự tiến triển của BGDR. Các trung gian của hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như cytokin hoặc yếu tố gây viêm c ó liên quan chủ yếu đến c ác giai đoạn của bệnh. Nhiều công trình nghiên cứu quan sát thấy vai trò của một số Cytokin trong cơ chế bệnh sinh của BGDR, chúng trực tiếp tham gia hoặc gián tiếp thúc đẩy tình trạng nhiễm mỡ gan, hoại tử gan, tổn thương viêm, sự chết theo chương trình và quá trình hình thành xơ hóa gan như: TGF-P, TNF-a, IL- 1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17, IL- 18, IL-22....[112]
TNF-a (Tumor necrosis factor alpha) chỉ xuất hiện khi gan b ị viêm; nó điều chỉnh tất c ả c ác quá trình viêm trong gan bao gồm thâm nhiễm tế b ào viêm, kiểu hình viêm và c ảm ứng nhiều chất trung gian. Điều chỉnh c ảm ứng protein giai đo ạn cấp tính, tăng đường huyết, ứ mật, xơ hó a, góp phần vào tiến triển của nhiễm mỡ gan và kháng insulin [61], [77]. Các nghiên cứu quan s át cho thấy mức TNF-a ở huyết tương cũng như ở gan tăng lên ở BN viêm gan do rượu, và tương quan với mức độ nặng của bệnh. Dựa vào cơ s ở khoa học này để ứng dụng liệu pháp TNF-a trong điều trị BN mắc BGDR.
Nồng độ IL-12 trong huyết thanh tăng ở những BN bị nhiễm độc rượu, viêm gan do rượu, xơ gan do rượu. IL-12 tăng cao nhất ở BN viêm gan do rượu và gi ảm dần khi kiêng rượu [102].
TGF-P (Transforming Growth Factor-beta) l à trung tâm trong bệnh gan mạn tính, liên quan đến các giai đo ạn tiến triển của bệnh, từ tổn thương gan ban đầu thông qua c ác phản ứng viêm và xơ hó a dẫn đến xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan. TGF-P hoạt hó a sự sản xuất collagen từ tế bào hình sao. Tổn thương gan l àm cho ho ạt động TGF-P tăng cường điều tiết tế b ào hình sao và kích ho ạt nguyên bào sợi dẫn đến một phản ứng l ành vết thương, trong đó c ó tăng myofibroblast v à lắng đọng ngo ại b ào. Được công nhận l à một cytokin profibrogenic chính, c ác đường truyền tín hiệu TGF-P liên quan với sự ức chế sự tiến triển của bệnh gan [34], [114].
IL-1P là một cytokin tiền viêm mạnh, không xuất hiện ở gan bình thường, ho ạt động thông qua c ác thụ thể đặc hiệu, và chứa rất ít thụ thể trong tín hiệu tế b ào và c ác hiệu ứng sinh học; tham gia v ào tất c ả c ác quá trình viêm trong gan bao gồm c iều tiết ề kh ng insulin v xơ h a. Nhiều d liệu cho thấy vai trò quan trọng của IL-1P trong c ác tổn thương gan do rượu, phụ thuộc v o s hình th nh v kích ho t của inflammasom. Liên quan ến s tiến triển của bệnh [99].
Hiểu biết sâu sắc về vai trò của một số cytokin trong các giai đo ạn BGDR giúp phát hiện ra các liệu pháp điều trị mới, ức chế viêm ở giai đo ạn đầu và xơ hó a ở giai đo ạn sau của bệnh thực sự có lợi giúp l àm chậm quá trình tiến triển của bệnh.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu thụ cồn bình quân đầu người (trên 15 tuổi) ở Việt Nam c ó xu hướng gia tăng, từ 3,8 lít/người vào năm 2005 lên 6,6 lít/người năm 2010. Còn theo số liệu từ Bộ Công thương (2014), từ năm 2012 đến 2013, tiêu thụ bia ở Việt Nam đã tăng từ 2,8 tỷ lít lên 3 tỷ lít, đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ 3 Châu Á về tiêu thụ bia, v tiêu thụ rượu c ng gia t ng t 63 triệu lít lên gần 68 triệu lít. Bridget Grant vag cs thuộc Viện Quốc gia về L ạm dụng rượu và Nghiện rượu cho biết tỷ lệ và uống rượu tại Mỹ từ 2001-2002 l à 65%, từ 2012 - 2013 là 73%.
Ở Việt Nam v trên thé giới do tình tr ng l m dụng rượu bia gia t ng do đó làm tăng số lượng BN mắc BGDR, đây là một vấn đề rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, nghiên cứu mối liên quan gi a cytokin với c c ặc iểm lâm s ng, cận lâm s àng và mức độ bệnh ở BN mắc BGDR chưa được c ác nhà khoa học nghiên cứu và quan tâm nhiều. Xuất phát từ lý do đó, chúng tôi nghiên cứu đề tài: ‘Nghiên cứu một sổ đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một sổ
r    r với
mục tiêu:
1.    Mồ tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ TNF-a, IL-12, IL-1ß, TGF-ß trong huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu.
2.     Phân tích mổi liên quan giữa nồng độ TNF-a, IL-12, IL-1ß, TGF-ß tro huyết tươ v    s    s ở h h    h
o rư u.
Chương 1. TỔNG QUAN
1. Ảnh hưởng của rượu với cơ thể [106]
Rượu v o cơ thể qua miệng ến d d y, v o hệ thống tuần ho n, n o, thận, phổi v à gan [99]:
-    Miệng: Niêm mạc miệng c ó thể b ị kích ứng nếu nồng độ cồn cao. Nghiện rượu nặng c nguy cơ cao ung thư miệng v hầu họng.
-    Dạ dày, ruột: rượu l àm tăng tiết dị ch dạ dày và khi kết hợp với rượu nồng ộ cồn cao gây kích ứng niêm m c d d y dẫn ến loét.
-    Hệ tuần ho n: Uống nhiều rượu c thể l m t ng huyết p v tổn thương cơ tim. 
DANH MỤC CÁC C NG TRÌNH NGHI N CỨU CỦA TÁC GIẢ Đ
C NG B C LI N QUAN ĐẾN ĐỀ T I LU N ÁN
1.     L ê Qu ốc Tuấn , Trần Việt Tú , Nguyễn Bá Vượng (2018) , “Đặc điểm lâm s àng và một số chỉ số sinh hóa trong máu ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu” Tạp ch í Y Học Việt Nam, số 2, tháng 06/2018, tập 467, tr 92-95.
2.    L ê Qu ố c Tuấn , Trần Việt Tú , Nguyễn Bá Vượng (2018), “Đặc điểm mô bệnh học gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu” Tạp ch í Y Học Việt Nam, số 2, tháng 06/2018, tập 467, tr 51-55.
3.    L ê Qu ố c Tuấn , Trần Việt Tú , Nguyễn Bá Vượng (2018),“Nghiên cứu một số cytokin huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu” Tạp ch í Y Học Việt Nam, số 2, tháng 06/2018, tập 467, tr 129-132. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.    Nguyễn Thị Chi (2003) "Nhận xét hội chứng gan thận ở bệnh nhân xơ gan theo phân loại Child - Pugh". Luận văn tốt nghiệp bác sỹy khoa Đại học
Y Hà Nội,
2.    Bùi Hữu Ho àng (2009) " Xét nghiệm chức năng gan". Triệu chứng học Nội
khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Ch ỉ Minh. Nhà xuất ban Y học, tr. 147 - 155.’
3.     Ho àng Trọng Thảng, Nguyễn Thị Hiền (2006) "Nghiên Cứu đặc điểm
Lâm Sàng Và Sự Biến đổi Men Transanminase Và Gama Transpeptidase ở Bệnh Gan Do Rượu". Tạp ch ỉ Y h ọ c Vi ệt Nam,
4.    Nguyễn Thị Thu Lan (2014) "Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị hội
chứng cai rượu tại bệnh viện Quân y 120". Hội nghị khoa học Tiêu hóa 2014,
5.    Nguyễn Thế Khánh, Ph ạm Tử Dương (2005) "Xét nghiệm sử dụng trong
lâm s àng". Tái ban lần thứ 12 có bổ sung. Nhà xuất ban Y học Hà Nội, tr. 682 -690.
6.     Phạm Thị Hiền, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Nhược Kim (2015) "Nghiên
cứu hiệu quả điều trị của Sài Hồ Sơ Can Thang trong điều trị viêm gan do rượu". Tạp ch ỉ Ngh i ên cứu Y h ọc,
7.    Nguyễn Ngọc Rạng (2017) "Thiết kế nghiên cứu và thống kê y học".
8.     Trần Việt Tú (2014 ) "Báo c áo kết quả nghiên cứu thủ nghiệm lâm s àng "Nghiên cứu bắc cầu, đơn nhó m, nhãn mỡ, đánh giá an to àn và hiệu quả cải thiện enzyme gan của thuốc Laennec trên bệnh nhân tại Việt Nam mắc bệnh gan do rượu v à bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu"". t ấp ộ
9.    Nguyễn Văn Tuấn (2014 ) "Nghiên cứu lâm s àng v à hiệu quả điều trị suy gi ảm nhận thức ở bệnh nhân loạn thần do rượu". Luận án Tiến sĩ Đại học Y Hà Nội, Tr 63-64.
10.    Nguyễn Thị Song Thao (2008) "Nghiên cứu đặc điểm lâm s àng và một số xét nghiệm cận lâm s ng bệnh nhân xơ gan c nghiện rượu". Lu vă th sỹ Y H
11.    Vũ Thị Thu Trang (2011) "Nghiên cứu đặc điểm lâm s àng và huyết học ở bệnh nhân xơ gan c ó l ạm dụng rượu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phò ng". Tạp ch ỉ y h ọc Việt Nam,
12.    Trịnh Quỳnh Giang, Bùi Đức Trình, Trương Tú Anh (2011) "Nghiên
cứu ặc iểm lâm s ng v cận lâm s ng bệnh nhân s ng rượu ang điều trị khoa tâm thần tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên". Tạp ch ỉ khoa h v    h , (89), Tr 47-52.

ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1. TỔNG QUAN    3
1.     Đ ại cương bệnh gan do rượu    5
1.1.    Yếu tố nguy cơ của bệnh gan do rượu    5
1.2.    Cơ chế bệnh sinh bệnh gan do rượu    7
1.3.     Đặc điểm lâm s àng, cận lâm s àng bệnh gan do rượu    9
1.4.     Chẩn đo án xác định bệnh gan do rượu    22
1.5.    Tiên lượng    23
1.6.    Điều trị    24
2.    Đặc điểm, chức năng v à vai trò của cytokin đối với cơ thể người    26
2.1.    Khái niệm    26
2.2.    Chức năng    26
3.    Ảnh hưởng của một số cytokin trong bệnh gan do rượu    26
3.1.    Yếu tố ho ại tử u alpha    28
3.2.    IL-ip    31
3.3.    IL-12    33
3.4.    TGF-P    34
4.    Tình hình nghiên cứu về cytokin ở bệnh gan do rượu    36
4.1.    Thế giới    36
4.2.    Việt Nam    37
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    39
2.1.    Đối tượng nghiên cứu    39
2.2.    Phương pháp nghiên cứu    40
2.3.    C ác bước tiến hành nghiên cứu    42
2.4.    Chỉ tiêu nghiên cứu    51 
2.5.    Tiêu chuẩn đánh gi á chỉ tiêu nghiên cứu:
2.6.    Xử lý và phân tích số liệu    55
2.7.     C ác biện pháp khống chế sai số v à hạn chế của đề tài    56
2.8.     Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    57
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    59
3.1.    Đặc điểm lâm s àng, cận lâm s àng và sự biến đổi nồng độ TNF-a, IL-12, IL-1P, TGF-P trong huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu ... 59
3.2.    Mối liên quan giữa nồng độ TNF-a, IL-12, IL-ip, TGF-P trong huyết tương với đặc điểm lâm s àng, cận lâm s àng của bệnh nhân mắc bệnh gan
mạn do rượu    68
Chương 4. BÀN LUẬN    90
4.1.Đặc điểm lâm s àng, cận lâm s àng và nồng độ TNF-a, IL-12, IL-ip, TGF-P trong huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu    90
4.2.    Mối liên quan giữa nồng độ TNF-a, IL-12, IL-ip, TGF-P huyết tương với đặc điểm lâm s àng, cận lâm s àng ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu. ... 101
KẾT LUẬN    110
KHUYẾN NGHỊ    112
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
CÔNG BỐ C Ó LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN    113
TÀI LIÊU THAM KHẢO    114
PHỤ LỤC 
Bảng 2.1. Phương pháp định lượng một số chỉ số sinh hó a máu    44
Bảng 2.2. Phân nhóm tuổi bệnh nhân nghiên cứu theo tổ chức Y tế thế giới năm 2011 .... 55 Bảng 3.1. Đặc điểm về một số triệu chứng lâm s àng của BN mắc BGDR .... 60
Bảng 3.2. Đặc điểm về một số chỉ số huyết học của BN mắc BGDR    61
Bảng 3.3. Đặc điểm một số chỉ số sinh hó a của BN mắc BGDR    62
Bảng 3.4. Đặc điểm chỉ số enzyme gan của BN mắc BGDR    63
Bảng 3.5. Đặc điểm về hình thái nhiễm mỡ của BN mắc BGDR    64
Bảng 3.6. Đặc điểm giai đoạn và mức độ xơ hóa gan theo Metavir ở BN mắc BGDR... 65
Bảng 3.7. Sự khác biệt các cytokin giữa nhóm bệnh và nhóm người khỏe mạnh 68
Bảng 3.8. Mối liên quan giữa TNF-a (pg/mL) với nhóm tuổi của BN mắc BGDR ... 68 Bảng 3.9. Mối liên quan giữa TNF-a(pg/mL) với một số chỉ số huyết học của
BN mắc BGDR    69
Bảng 3.10. Mối liên quan giữa TNF-a (pg/mL) với một số chỉ số sinh hó a của
BN mắc BGDR    71
Bảng 3.11. Mối liên quan giữa TNF-a (pg/mL) với enzym gan của BN mắc BGDR .... 72 Bảng 3.12. Mối liên quan giữa TNF-a (pg/mL) với một số đặc điểm mô bệnh
học của BN mắc BGDR    72
B ảng 3.13. Mối liên quan giữa TNF-a (pg/mL) với mức độ xơ hóa và giai đo ạn
bệnh của BN mắc BGDR    74
Bảng 3.14. Mối liên quan giữa IL-12 (ng/L) với nhóm tuổi của BN mắc BGDR .... 74 Bảng 3.15. Mối liên quan giữa IL-12 (ng/L) với một số chỉ số huyết học của
BN mắc BGDR    75
Bảng 3.16. Mối liên quan giữa IL-12 (ng/L) với một số chỉ số sinh hóa của
BN mắc BGDR    76
Bảng 3.17. Mối liên quan giữa IL-12 (ng/L) với enzym gan của BN mắc BGDR    77
Bảng 3.18. Mối liên quan giữa IL-12 (ng/L) với một số đặc điểm mô bệnh học của BN mắc 

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30907 Ngày gửi: 11-06-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao