Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp

Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp.Ung thư tuyến giáp là bệnh hay gặp nhất trong ung thư các tuyến nội tiết, chiếm 3,6% các bệnh ung thư nói chung [1],[2]. Theo GLOBOCAN 2018, ung thư tuyến giáp đứng hàng thứ 5 trong số các bệnh ung thư ở nữ giới với tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 10,2/100.000 dân, đứng hàng thứ 11 chung cho cả 2 giới với 567.233 ca mới mắc và 41071 ca tử vong hàng năm. Tỉ lệ mắc khoảng 3,31/100.000 dân ở cả hai giới và nữ/nam là 3/1 [1]. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỉ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao, đứng hàng thứ 9 với 5418 ca mới mắc, 528 ca tử vong mỗi năm, tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 3,52/100.000 dân, đứng thứ 6 ở nữ giới với tỷ lệ 7,8/100.000 dân [1]. Ung thư tuyến giáp được chia làm hai nhóm mô bệnh học khác nhau về lâm sàng, phương pháp điều trị và tiên lượng là ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa [3]. Ung thư tuyến giáp thể nhú là thể hay gặp nhất trong ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, lan tràn chủ yếu qua hệ thống bạch mạch [4]. Tỷ lệ di căn hạch tiềm ẩn trong ung thư tuyến giáp biệt hóa từ 27- 90% [5], được phát hiện sau phẫu thuật và xét nghiệm mô bệnh học [6, 7].

Phẫu thuật là phương pháp điều trị quan trọng nhất trong ung thư tuyến giáp. Mặc dù phẫu thuật cắt tuyến giáp và nạo vét hạch làm tăng tỷ lệ biến chứng sau mổ, chủ yếu là hạ can xi máu và liệt dây thần kinh thanh quản quặt ngược [8-10], nhưng bệnh tái phát chủ yếu tại hạch cổ và phẫu thuật vét hạch là lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi bệnh tái phát [11-15]. Mặt khác, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phẫu thuật vét hạch cổ trung tâm trong ung thư tuyến giáp tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng như liệt dây thần kinh thanh quản quặt ngược và suy tuyến cận giáp [16, 17]. Để hạn chế vét hạch hệ thống, việc tìm ra phương pháp phát hiện di căn hạch tiềm ẩn trong ung thư tuyến giáp làcần thiết, quyết định chiến lược điều trị. Hạch cửa được định nghĩa là hạch2đầu tiên trong vùng dẫn lưu bạch huyết nhận dẫn lưu từ khối u nguyên phát, nó phản ánh tình trạng hạch vùng còn lại có hay không di căn hạch [18]. Kết quả sinh thiết hạch cửa có thể được sử dụng để quyết định việc nạo vét hạch cổ trong cùng thì với phẫu thuật cắt tuyến giáp hay không và đánh giá giai đoạn mô bệnh học [19, 20]. Gần đây, sinh thiết hạch cửa đã trở thành phương pháp được áp dụng rộng rãi trong một vài bệnh ung thư như ung thư hắc tố và ung thư vú [21, 22]. Lợi ích của sinh thiết hạch cửa trong ung thư vú là rất rõ ràng, nó làm giảm tỷ lệ vét hạch nách không cần thiết [23]. Trong ung thư tuyến giáp, lợi ích của sinh thiết hạch cửa là phát hiện di căn hạch vùng có kích thước nhỏ hơn 2-3 mm đường kính, những hạch này không thể phát hiện bởi các kỹ thuật khác như siêu âm độ phân giải cao. Hơn nữa, ngược lại với dicăn hạch cổ bên có thể phát hiện bởi siêu âm với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, di căn hạch cổ trung tâm thường bị ẩn lấp bởi thùy tuyến giáp, các khối u tuyến giáp, xương đòn và xương ức, do đó khó được phát hiện trên siêu âm [24]. Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về hạch cửa trong ung thư tuyến giáp, tuy nhiên tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về lĩnh vực này.

Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp” với hai mục tiêu sau:

1. Nhận xét kết quả phương pháp hiện hình và sinh thiết hạch cửa bằng Xanh Methylen trong bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 11/2014 đến 9/2018 và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp.

2. Đánh giá giá trị của phương pháp sinh thiết hạch cửa trong chẩn đoán di căn hạch cổ tiềm ẩn của bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hó

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 3

1.1. Phôi thai học, giải phẫu, mô học và sinh lý tuyến giáp ......................... 3

1.1.1. Phôi thai học.................................................................................... 3

1.1.2. Giải phẫu tuyến giáp ....................................................................... 3

1.1.3. Mô học tuyến giáp ........................................................................... 4

1.1.4. Sinh lý học ....................................................................................... 5

1.2. Dịch tễ học, nguyên nhân và yếu tố nguy cơ ung thư tuyến giáp ......... 6

1.2.1. Dịch tễ học ...................................................................................... 6

1.3. Đặc điểm bệnh học ................................................................................ 8

1.3.1. Đặc điểm lâm sàng .......................................................................... 8

1.3.2. Các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng ..................................... 9

1.3.3. Chẩn đoán ...................................................................................... 16

1.4. Điều trị ung thư giáp trạng ................................................................... 20

1.4.1. Phẫu thuật ...................................................................................... 20

1.4.2. Điều trị I131 .................................................................................... 22

1.4.3. Điều trị hormon ............................................................................ 24

1.4.4. Xạ trị .............................................................................................. 24

1.4.5. Hóa chất ......................................................................................... 24

1.4.6. Điều trị đích ................................................................................... 24

1.4.7. Theo dõi sau điều trị ...................................................................... 25

1.5. Vấn đề hạch cửa trong ung thư tuyến giáp .......................................... 27

1.5.1. Giới thiệu ....................................................................................... 27

1.5.2. Sinh thiết hạch cửa ........................................................................ 28

1.5.3. Hạch cổ trong ung thư tuyến giáp ................................................. 29

1.5.4. Sinh thiết hạch cửa trong ung thư tuyến giáp ............................... 39Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 46

2.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 46

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .................................................... 46

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ........................................................................ 46

2.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 46

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả tiến cứu ........................... 46

2.2.2. Cỡ mẫu .......................................................................................... 46

2.2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu ..................................................... 47

2.3. Quy trình xét nghiệm bệnh phẩm ........................................................ 52

2.3.1. Đối với hạch cửa ........................................................................... 52

2.3.2. Đối với hạch cổ ............................................................................. 50

2.3.3. Đối với khối u tuyến giáp .............................................................. 50

2.4. Kết quả của phương pháp hiện hình sinh thiết hạch cửa bằng Xanh

Methylen và các yếu tố liên quan. ..................................................... 54

2.4.1. Tính giá trị chẩn đoán qua các chỉ số đánh giá ............................. 54

2.4.2. Kết quả của phương pháp hiện hình sinh thiết hạch cửa bằng Xanh

Methylen và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp . 56

2.4.3. Giá trị của sinh thiết hạch cửa trong chẩn đoán di căn hạch cổ .... 57

2.5. Xử lí số liệu .......................................................................................... 60

2.6. Khía cạnh đạo đức của đề tài ............................................................... 61

2.6.1. Nguy cơ và rủi ro ........................................................................... 61

2.6.2. Lợi ích ........................................................................................... 61

2.6.3. Tính tự nguyện .............................................................................. 61

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 61

3.1. Kết quả phương pháp hiện hình và sinh thiết hạch cửa bằng Xanh

Methylen trong bệnh ung thư tuyến giáp và các yếu tố ảnh hưởng đến

giá trị của phương pháp ..................................................................... 613.1.1. Đặc điểm bệnh nhân ...................................................................... 61

3.1.2. Kết quả phương pháp hiện hình và sinh thiết hạch cửa bằng Xanh

Methylen và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp 70

3.2. Giá trị của sinh thiết hạch cửa trong chẩn đoán di căn hạch cổ .......... 74

3.2.1. Tình trạng di căn hạch cửa qua sinh thiết tức thì .......................... 74

3.2.2. Tình trạng di căn hạch cửa qua mô bệnh học thường quy ............ 75

3.2.3. Số lượng hạch cửa di căn qua mô bệnh học thường quy .............. 75

3.2.4. Liên quan giữa hạch cửa trên sinh thiết tức thì và trên mô bệnh học... 75

3.2.5. Kết quả xét nghiệm hạch cổ .......................................................... 76

3.2.6. Đối chiếu kết quả xét nghiệm hạch cửa với kết quả hạch cổ ........ 76

3.2.7. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên STTT và

các yếu tố ...................................................................................... 79

3.2.8. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên MBH với

các yếu tố................................................................................................ 82

3.2.9. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cổ với các yếu tố ........ 85

3.2.10. Tác động của các yếu tố đến tỷ lệ âm tính giả của phương pháp 87

3.2.11. Phân tích đa biến mối tương quan giữa tình trạng âm tính giả của

phương pháp và các yếu tố tiên lượng ........................................... 88

Chƣơng 4: BÀN LUẬN ................................................................................ 90

4.1. Kết quả phương pháp hiện hình và sinh thiết hạch cửa bằng Xanh

Methylen trong bệnh ung thư tuyến giáp và phân tích các yếu tố ảnh

hưởng đến giá trị của phương pháp. .................................................. 90

4.1.1. Đặc điểm bệnh nhân ...................................................................... 90

4.1.2. Kết quả phương pháp hiện hình và sinh thiết hạch cửa bằng Xanh

Methylen và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp 98

4.2. Giá trị của sinh thiết hạch cửa trong chẩn đoán di căn hạch cổ ........ 105

4.2.1. Tình trạng hạch cửa qua sinh thiết tức thì ................................... 1054.2.2. Tình trạng hạch cửa qua MBH thường quy ................................ 105

4.2.3. Mối liên quan giữa hạch cửa trên STTT và trên MBH ............... 106

4.2.4. Kết quả xét nghiệm hạch cổ ........................................................ 106

4.2.5. Đối chiếu kết quả xét nghiệm hạch cửa với kết quả hạch cổ ...... 106

4.2.6. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên STTT và

các yếu tố .................................................................................... 113

4.2.7. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên MBH với

các yếu tố .................................................................................... 115

4.2.8. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cổ với các yếu tố ...... 117

4.2.9. Tác động của các yếu tố đến tỷ lệ âm tính giả của phương pháp ...... 121

KẾT LUẬN ................................................................................................. 123

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Đặc điểm tuổi của bệnh nhân nghiên cứu ................................. 61

Bảng 3.2. Thời gian phát hiện đến khi vào viện ....................................... 62

Bảng 3.3. Lý do khám bệnh và triệu chứng cơ năng ................................ 62

Bảng 3.4. Đặc điểm u trên lâm sàng ......................................................... 63

Bảng 3.5. Đặc điểm u trên siêu âm tuyến giáp ......................................... 64

Bảng 3.6. Số lượng u trên siêu âm ............................................................ 65

Bảng 3.7. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ ..................................... 69

Bảng 3.8. Xét nghiệm hormone tuyến giáp trước phẫu thuật ................... 70

Bảng 3.9. Sinh thiết tức thì u tuyến giáp.................................................... 67

Bảng 3.10. Phương pháp phẫu thuật tuyến giáp .......................................... 68

Bảng 3.11. Mô bệnh học ung thư tuyến giáp .............................................. 71

Bảng 3.12. Tình trạng viêm tuyến giáp kèm theo ....................................... 72

Bảng 3.13. Mức độ xâm lấn u ..................................................................... 72

Bảng 3.14. Tỷ lệ phát hiện hạch cửa bằng Xanh Methylen ........................ 70

Bảng 3.15. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp ............................. 70

Bảng 3.16. Số lượng hạch cửa phát hiện...................................................... 71

Bảng 3.17. Vị trí hạch cửa trong nhóm trước khí quản .............................. 73

Bảng 3.18. Số lượng hạch cổ vét được ....................................................... 74

Bảng 3.19. Tình trạng di căn hạch cửa qua sinh thiết tức thì ..................... 74

Bảng 3.20. Tình trạng di căn hạch cửa qua mô bệnh học thường quy ....... 75

Bảng 3.21. Số lượng hạch cửa di căn qua mô bệnh học .............................. 75

Bảng 3.22. Liên quan giữa hạch cửa trên sinh thiết tức thì và mô bệnh học... 75

Bảng 3.23. Đối chiếu kết quả xét nghiệm hạch cửa trên sinh thiết tức thì với

kết quả xét nghiệm hạch cổ ...................................................... 76Bảng 3.24. Đối chiếu kết quả xét nghiệm hạch cửa trên mô bệnh học với

kết quả xét nghiệm hạch cổ ...................................................... 80

Bảng 3.25. Kết quả các chỉ số đánh giá ...................................................... 81

Bảng 3.26. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên STTT với các

yếu tố ......................................................................................... 82

Bảng 3.27. Mối tương quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên STTT và

các yếu tố tiên lượng qua phân tích đa biến ............................. 80

Bảng 3.28. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cửa trên MBH với các

yếu tố ......................................................................................... 82

Bảng 3.29. Mối tương quan giữa tình trạng hạch cửa và các yếu tố tiên

lượng qua phân tích đa biến ...................................................... 83

Bảng 3.30. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cổ với các yếu tố .... 85

Bảng 3.31. Mối liên quan giữa tình trạng di căn hạch cổ và các yếu tố tiên

lượng qua phân tích đa biến ...................................................... 86

Bảng 3.32. Mối liên quan giữa tỷ lệ âm tính giả của phương pháp với

các yếu tố ................................................................................. 90

Bảng 3.33. Mối tương quan giữa tình trạng âm tính giả của phương pháp và

các yếu tố tiên lượng qua phân tích đa biến ............................. 91

Bảng 4.1. Tỷ lệ phát hiện hạch cửa theo các nghiên cứu ........................ 100

Bảng 4.2. Kết quả các chỉ số nghiên cứu theo Dan-Gui Yan ................. 111

Bảng 4.3. Kết quả các chỉ số theo nghiên cứu của Balasubramanian...... 112DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Đặc điểm giới của bệnh nhân nghiên cứu ............................. 61

Biểu đồ 3.2. Đặc điểm TIRADS trên siêu âm tuyến giáp ......................... 65

Biểu đồ 3.3. Kích thước u trên siêu âm ...................................................... 69

Biêu đồ 3.4. Vị trí hạch cửa theo nhóm ..................................................... 72

Biểu đồ 3.5. Kết quả xét nghiệm hạch cổ .................................................. 76DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Hình ảnh giải phẫu tuyến giáp ...................................................... 4

Hình 1.2. Hình ảnh xâm lấn của ung thư giáp ............................................ 13

Hình 1.3. Dẫn lưu bạch huyết vùng cổ ....................................................... 29

Hình 1.4. Phân loại các nhóm hạch cổ........................................................ 31

Hình 2.1. Thuốc Xanh Methylen dùng trong nghiên cứu .......................... 49

Hình 2.2. Tư thế bệnh nhân ....................................................................... 49

Hình 2.3. Đường rạch da ............................................................................ 50

Hình 2.4. Bộc lộ tuyến cận giáp trước khi tiêm Xanh Methylen ............... 50

Hình 2.5. Tiêm Xanh Methylen quanh khối u ........................................... 51

Hình 2.6. Hạch cửa được phát hiện ........................................................... 51

Hình 2.7. Máy cắt lạnh Microm HM525 UV Cryostat.............................. 5

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Nguyễn Xuân Hậu, Trần Thị Hậu, Lê Thị Hằng (2017). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội. Tạp chí y học Việt Nam, số 1, tập 456.
2. Nguyễn Xuân Hậu, Lê Văn Quảng, Dương Chí Thành (2017). Kết quả
hiện hình sinh thiết hạch cửa bằng Xanh Methylen trong bệnh ung thư tuyến giáp. Tạp chí Y học Việt Nam, số 2 tập 456.
3. Nguyễn Xuân Hậu, Lê Văn Quảng(2018). Vai trò của sinh thiết hạch cửa trong ung thư tuyến giáp và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của phương pháp. Tạp chí Y học Việt Nam số 2 tập 472

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30925 Ngày gửi: 04-07-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao