Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở

SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIẾU TRỊ CẮT ĐỐT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIÊN LIỆT BẰNG LASER VÀ ĐIỆN ĐƠN CỰC

 SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIẾU TRỊ CẮT ĐỐT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIÊN LIỆT BẰNG LASER VÀ ĐIỆN ĐƠN CỰC.Đặt vấn đề: Cắt đốt nội soi (CĐNS) bằng điện đơn cực (ĐỌC) qua ngả niệu đạo vẫn là phuung pháp (PP) điều trị phẫu thuật (PT) phổ biến đối với bệnh lý tăng sinh lành tình-tuyện tiền liệt (TSLỊ-TTL). Sử dụng ĐĐC là tiêu chuẩn vàng trong điều trị ngoại khoa TSLT-TTL. Tuy nhiên, khi sử dụng điện đơn cực, thời gian PT kéo dài trên 90 phút tăng nguy cơ biên chứng như: Hội chứng CĐNS, nhiễm trùng, chảy máu... Trọng những thập kỉ gần đây,' để khắc phục khuyết điểm của pp CĐNS tiêu chuẩn này, LASER Thulium (Tm: YAG) đã đuực đựa vào áp dụng cắt đốt nội soi TSLT-TTL tuy nhiên kết quà còn hạn chế và vẫn chưa phổ biến cho đển ngày hôm nay. Việc chọn lựa loại năng luợng sử dụng trong CĐNS là một thực tê lâm sàng đặt ra cho các phẫu thuật viên trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu nghiên cứu: Đảnh giá UV điểm của LASER Thulium so với ĐĐC trong PT CĐNS TSLT-TTL các truờng hợp (TH) điểu trị tại Bệnh viện Bình Dân từ 10/2010 đến 10/2014.

Phuơng phốp và đổi tượng nghiên cứu: Đoàn hệ tiôn cứu phân tích với nhóm chứng so sánh (có can thiệp lâm sàng). Chúng tôi đã chọn đuực 62 TH đuợc điều trị bạng ỊASER Tm: YAG (nhóm Tm: YAG) và 59 TH cắt đốt nội soi bằng ĐĐC (nhóm ĐĐC) tại Bệnh viện Binh 'Dân tù' 10/2010 đến 10/2014. Thăm khảm, phỏng vấn trực tiếp và ghi nhận kết quả xét nghiệm từ hồ sơ bệnh án để thu thập các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng theo bảng câu hỏi cấu trúc.

Kết quả: Cải thiện điểm số IPSS, QoL, Qmax ở nhóm Tm: YAG cao hon nhóm ĐĐC. Thòi gian đặt thông niệu đạo-bàng quang (NĐ-BQ) ờ nhóm CĐNS bằng LÁSER Tm: YAG (2,21 ± 0,86 ngày) ngắn hơn

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD31235 Ngày gửi: 24-10-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở