Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Trà Vinh năm 2016

 Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Trà Vinh năm 2016.Đăt vấn đê: Tại Việt Nam nói chung và tinh Trà Vinh nói riêng, viểm phổi và tiêu chảy vẫn là hai nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em, trọng đọ tiễu chảy chiếm 10% tống số tử vong ở trẻ dưới 5 và thu nhập gia đình ổn định, có ít con, thực hành rửa táy đúng va sử dụng nhà tiêu hợp vệ sính mắc bệnh tiêu chảy thấp hơn con của bà mẹ khác. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng có con mẳc tiêu chảy thấp hơn các bà mẹ có kiến thức không đúng. Tỳ lệ bà mẹ có thực hành đúng có con mẳc tiễu chay thấp hơn các bà mẹ có thực hành không đúng, sự khác biệt nầy có ý nghĩa về mặt thống kê với p<0,05.tâm. Mục tiêu nghiên cứu: (1) Xac định tỳ lệ mac tiêu chảy ở trẻ dưới 05 tuổi tại tỉnh Trà Vinh nam 2016.(2) Tìm hiểu một số yếu tồ liên quan đến benh tiêu chảy ở trẻ dưới 05 tuổi tại tinh Trà Vinh nam 2016. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu ngang trên mâu ngấu nhiên. Kết quả: Tỷ lẹ trẻ dưới 5 tuôi mac tiêu chảy của tịnh Trà Vinh tại thời điếm nghiên cứu là 11,78%. Trẻ ở nhóm 07 đến 24 tháng tuoi CO ty lệ mac bệnh cao. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng đàt Jỳ 'ệ bà m? có thực hành đúng đạt 66,44%. Cộ mối liên quan giữa mẳc bệnh tiêu chảy của trẻ với các yếu tố: trình độ học vân, thu nhập gia đình, so con, rưa tay, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, kiến thức

và thức và thực hành đúng của bà mẹ. Kết luận: Tỷ lệ bà mẹ có kiền thức và thực hành đúng còn thấp. Ty lệ con của bà mẹ có trình độ học vấn cao.

Tiêu chảy là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, phổ biến và thường gặp ở mọi lứa tuổi. Là một trong những nguyên nhẩn hàng đầu gây bệnh tật và tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát trien. Bệnh tiêu chảy là một vấn đề y tế toàn cầu, là gánh nặng kinh tế đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt NarTì Theo Tô’ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu có 7,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong hàng năm. các nước đang phát triển, người ta ước tính Cộ tới 1,3 ngàn triệu lượt trẻ em bị tiêu chảy và <Ị triệu trẻ dưới 5 tuổi hàng năm chết vì bệnh tiêg chẩy. Tại Việt Nam nói chung và tỉnh Trà VinhỊ nói riêng, viêm phổi và tiêu chảy vẫn là hặị nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em, tron§ đo tiêu chảy chiếm 10% tổng số tử vong ở tr| dưới 5 và van là vấn đề sức khỏe cộng đồng cBiì được quan tâm. Đê’ có cơ sở khoa học đề xuẩt; những giải pháp cho công tác quản lý và định hướng cho công tác truyền thông giáo dục sức: khoẻ về phòng, chống tiêu chảy ở trẻ dưới $ tuổi, nhằm kéo giãm tỳ lệ suy dinh dưỡng và tCr vong ở trẻ dưới 5 tuổi theo chỉ tiêu của ngành V tế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Trà Vinh năm 2016 02 mục tiêu:
1.    Xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy ở trẻ dưới ơs tuổi tại tỉnh Trà Vinh năm 2016.
2.    Tim hiểu một sô'yểu tố Hên quan đến bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 05 tuổi tại tỉnh Trà Vinh năm 2016.

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD31257 Ngày gửi: 28-10-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở