Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở

KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT CỦA BÀ MẸ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI

 KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT CỦA BÀ MẸ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK LĂK
Nguyễn Thị Kim Quyên*
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành và thái độ về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi của các bà mẹ dân tộc ít người tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, năm 2014. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi của các bà mẹ dân tộc ít người tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, năm 2014.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, 153 bà mẹ dân tộc ít người có con dưới 5 tuổi bị bệnh tiêu chảy cấp đang điều trị tại Khoa Nhi – BVĐK Tỉnh Đăk Lăk năm 2014
Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ bà mẹ có kiến thức đúng là 39,9%. Tỉ lệ bà mẹ thực hành đúng là 40,5%. Tỉ lệ bà mẹ có thái độ đúng là 64,7%. Có sự khác biệt thông kê và tương quan giữa kiến thức đúng với thái độ đúng, thực hành đúng. Trình độ học vấn, nghề nghiệp và tiếp nhận thông tin của bà mẹ liên quan đến kiến thức đúng về bệnh tiêu chảy.

Tags: BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD31259 Ngày gửi: 28-10-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở