Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Đánh giá kiến thức, thái độ và tỉ lệ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế tại bệnh viện Đống Đa-Hà Nội

Đánh giá kiến thức, thái độ và tỉ lệ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế tại bệnh viện Đống Đa-Hà Nội.Theo Tổ chức y tế Thế giới (WHO), nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là các nhiễm khuẩn xuất hiện sau 48h kể từ khi bệnh nhân nhập viện và không hiện diện cũng như không có ở giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Có nhiều tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện như vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng [43].
Nhiễm khuẩn bệnh viện xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. WHO ước tính ở bất cứ thời điểm nào cũng có hơn 1.4 triệu người bệnh trên thế giới mắc NKBV [13]. Một số nghiên cứu đã đưa ra 5 hậu quả đối của NKBV đối với người bệnh là: tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, ngày điều trị, chi phí điều trị và tăng sự kháng thuốc của vi sinh vật.
Chi phí điều trị cho một ca NKBV tại Việt Nam là từ 2 đến 32.5 triệu đồng tùy thuộc vào cơ quan/bộ phận bị NKBV [16]. Nỗ lực kiểm soát các tác nhân gây NKBV hiện tại và tương lai vẫn còn là một thách thức đối với những nhà quản lý y tế, những nhà nghiên cứu, thầy thuốc và điều dưỡng lâm sàng.
Ngày nay, mặc dù kiến thức về kiểm soát NKBV ngày càng cao, kháng sinh phổrộng ngày càng nhiều và các biện pháp kiểm soát NKBV ngày càng được tăng cường, song NKBV vẫn chưa giảm. Các điều tra liên quốc gia do các nước và WHO tiến hành cho thấy NKBV ở các nước Châu Âu và khu vực Tây Thái Bình Dương là từ 7.7% đến 9% [10]. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu được tiến hành tại 62 bệnh viện khu vực phíaBắc năm 2009 cho thấy, tỉ lệ NKBV là 7.8%, các vị trí, cơ quan hay gặp NKBV là:nhiễm khuẩn phổi (41.9%); Nhiễm khuẩn vết mổ (27.5%); nhiễm khuẩn tiết niệu (13.1%); các nhiễm khuẩn khác (17.5%) [5]
Có nhiều phương thức lây truyền NKBV, tuy nhiên sự lây truyền qua bàn tay nhân viên y tế là một trong những nguyên nhân hàng đầu [43]. WHO đã khuyến cáo, rửa tay là biện pháp rẻ tiền và hiệu quả nhất đề phòng NKBV [13]. Nhiều nghiên cứu
cũng khẳng định vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn là biện pháp quan trọng nhất để dự phòng sự lây truyên tác nhân gây bệnh trong các cơ sở y tế. Một nghiên cứu tại Thụy Sỹ cho thấy: khi tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tăng từ 48% lên 66% thì tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm từ 16.9% xuống còn 9.9% [37]. Tại2 Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó đã quy định thầy thuốc, nhân viên y tế, sinh viên/học sinh và người bệnh, người nhà người bệnh khi đến bệnh viện phải rửa tay theo quy định và hướng dẫn của cơ sở khám, chữa bệnh [3].
Từ năm 2007, dự án “Tăng cường vệ sinh bệnh viện” do Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế là cơ quan chủ quản, đã được triển khai với một trong những mục tiêu là nâng cao tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại các bệnh viện lên 60% bằng việc đầu tư, lắp đặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc rửa tay và tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về vệ sinh bàn tay cho các nhân viên y tế. Năm 2010, dự án được triển khai tại BV Đống Đa – Hà Nội. Với sự can thiệp của dự án và phối hợp thực hiện của Bệnh viện, liệu kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại BV Đống Đa có tăng lên phù hợp với mục tiêu mà dự án đề ra hay không là câu hỏi mà chúng tôi quan tâm. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá kiến thức, thái độ và tỉ lệ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế tại bệnh viện Đống Đa – Hà Nội trước và sau khi triển khai dự án “Tăng cường vệ sinh bệnh viện năm 2010 - 2011

MỤC LỤC
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU.................................................................................... XI
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................4
1.1. Cơ sở khoa học của vệ sinh bàn tay.................................................................4
1.2. Nhiễm khuẩn bệnh viện ...................................................................................5
1.2.1. Định nghĩa nhiễm khuẩn bệnh viện..............................................................5
1.2.2. Tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện..........................................................5
1.2.3. Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện hiện nay .................................................6
1.2.4 . Hậu quả của Nhiễm khuẩn bệnh viện...........................................................6
1.3. Mối liên quan giữa tuân thủ rửa tay và tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ............10
1.4. Các nghiên cứu về kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ vệ sinh bàn tay của
NVYT........................................................................................................................13
1.4.1. Nghiên cứu trên thế giới.............................................................................14
1.4.2. Nghiên cứu tại Việt Nam............................................................................14
1.5. Các hoạt động của dự án Tăng cường vệ sinh bệnh viện nhằm làm tăng tỉ lệ
tuân thủ rửa tay tại bệnh viện Đống Đa – Hà Nội.....................................................15
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................17
2.1. Đối tượng, thời gian tiến hành nghiên cứu ....................................................17
2.2. Phương pháp nghiên cứu................................................................................17
2.3. Chọn mẫu và cỡ mẫu......................................................................................17
2.4. Cách thức tiến hành nghiên cứu.....................................................................17
2.5. Các khái niệm.................................................................................................18
2.6. Các biến số nghiên cứu ..................................................................................20
2.7. Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................25
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................27
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu .....................................................27
3.2. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu trước và sau khi can thiệp ...................29
3.3. Sự khác biệt về kiến thức vệ sinh bàn tay theo một số yếu tố .......................31vi
3.3.1. Kiến thức vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp ..............................................31
3.3.2. Kiến thức vệ sinh bàn tay theo giới tính.....................................................32
3.3.3. Sự khác biệt về kiến thức vệ sinh bàn tay theo trình độ học vấn ...............33
3.3.4. Sự khác biệt về kiến thức vệ sinh bàn tay theo các khoa lâm sàng............34
3.4. Thái độ của NVYT với tuân thủ vệ sinh bàn tay ...........................................35
3.4.1. Thái độ của NVYT với tuân thủ vệ sinh bàn tay........................................35
3.4.2. Sự khác biệt về thái độ với tuân thủ vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp .........
....................................................................................................................39
3.4.3. Sự khác biệt về thái độ với tuân thủ vệ sinh bàn tay theo giới tính ...........39
3.5. Thực hành của NVYT về vệ sinh bàn tay......................................................40
3.5.1. Tỉ lệ NVYT tuân thủ rửa tay thường quy trước và sau khi can thiệp ........40
3.5.2. Sự khác biệt về tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy của NVYT theo một số
yếu tố 41
3.6. Phương thức rửa tay ...........................................................................................45
3.7. Một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ rửa tay của NVYT ................. Error!
Bookmark not defined.
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN.......................................................................................46
4.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu .........................................................46
4.2. Kiến thức về vệ sinh bàn tay của NVYT trước và sau can thiệp .......................47
4.2.1. Sự khác biệt về kiến thức vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp.......................48
4.2.2. Sự khác biệt về kiến thức vệ sinh bàn tay theo trình độ học vấn ................48
4.2.3. Kiến thức vệ sinh bàn tay theo các khoa lâm sàng......................................48
4.3. Thái độ của NVYT với sự tuân thủ vệ sinh bàn tay trước và sau can thiệp ......49
4.4. Thực hành vệ sinh bàn tay của NVYT tại bệnh viện Đống Đa trước và sau can
thiệp...........................................................................................................................51
4.4.1. Sự khác biệt về tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy theo nghề nghiệp...........53
4.4.2. Sự khác biệt về tỉ lệ TTRT của NVYT theo các khoa lâm sàng .................54
4.5. Phương thức rửa tay của NVYT trước và sau can thiệp ....................................55
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ......................................................................................60vii
5.1. Kiến thức về VSBT của NVYT tại BV..............................................................60
5.2. Thái độ của NVYT với sự tuân thủ VSBT ........................................................60
5.3. Thực hành VSBT của NVYT.............................................................................60
CHƯƠNG 6: KHUYẾN NGHỊ..............................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................62
PHỤ LỤC.................................................................................................................67
Phụ lục 1. Trang thông tin nghiên cứu......................................................................67
Phụ lục 2. Phiếu điều tra kiến thức và thái độ với thực hành rửa tay thường quy....68
Phụ lục 3. Cách chấm điểm phần Đánh giá kiến thức về vệ sinh bàn tay ................74
Phụ lục 4: Cách chấm điểm phần Đánh giá thái độ với vệ sinh bàn tay…………...77
Phụ lục 5. hiếu đánh giá sự tuân thủ rửa tay của NVYT ..........................................78
Phụ lục 6. Quy trình rửa tay thường quy bằng nước và xà phòng hoặc bằng dung
dịch sát khuẩn tay nhanh do Bộ y tế ban hành..........................................................80
Phụ lục 7. Khung lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ rửa tay của nhân
viên y tế ....................................................................................................................8

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

1. Bộ Y tế (2002), Quyết định số: 1613/ 2002/QĐ-BYT ngày 03 tháng 5 năm 2002 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác Điều dưỡng - Hộ sinh,giai đoạn 2002-2010.
2. Bộ Y tế (2007), Công văn Số: 7517/BYT- ĐTr ngày 12 tháng 10 năm 2007 về việc Hướng dẫn thực hiện Quy trình rửa tay thường quy và sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch chứa cồn.
3. Bộ Y tế (2009), Thông tư 18/2009/ TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
4. Vũ Văn Giang, Nguyễn Việt Hùng và cộng sự (2005), "Đánh giá hiệu quả phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện của thực hành vệ sinh bàn tay ở 3 bệnh viện tuyến tỉnh năm 2005", Tạp chí y học lâm sàng bệnh viện Bạch Mai. 06/2008, tr. 174-178.
5. Nguyễn Việt Hùng và cộng sự (2007), Thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác kiểm soát nhiêm khuẩn tại một số bệnh viện phía Bắc năm 2006 – 2007, Hội nghị triển khai Thông tư 18/2009/BYT-TT về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại các cơ sở Khám chữa bệnh, Hà Nội.
6. Nguyễn Việt Hùng, Lê Thị Thanh Thủy và cộng sự (2005), "Thực trạng phương tiện vệ sinh bàn tay, nhận thức và thực hành vệ sinh bàn tay của Nhân viên y tế tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc, 2005", Tạp chí y học lâm sàng bệnh viện Bạch Mai. 6/2008, tr. 136-141.
7. Bàn Thị Thanh Huyền (2010), Đánh giá kiến thức, thực hành tuân thủ vệ sinh bàn tay của Nhân viên Y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2010, Luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa I Y tế công cộng.
8. Trung Kiên (2010), Nhiễm khuẩn bệnh viện đang đe dọa cả thế giới, tại trang web http://suckhoedoisong.vn/20101105094529161p30c86/nhiem-khuan-benhvien-dang-de-doa-ca-the-gioi.htm, truy cập ngày 14/12/2010.63
9. Tùng Linh (2010), Nhiễm khuẩn bệnh viện - Xin đừng thờ ơ, tại trang web http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/suc_khoe/326780/nhiem-khuan-benhvien-%C4%91ung-tho-o.htm, truy cập ngày 14/12-2010.
10. Nguyễn Bích Lưu (2010), "Vệ sinh bàn tay, giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả và an toàn cho người bệnh", Thông tin Điều dưỡng, 41, tr. 31-36.
11. Trần Hữu Luyện, Đặng Như Phồn và cộng sự (2010), Khảo sát tuân thủ vệ sinh bàn tay tại bệnh viện Trung Ương Huế theo lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới nhân ngày 05/5/2010, báo cáo tại Lễ phát động chiến dịch "Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay", Hà Nội.
12. Vũ Minh (2008), “2008 thu nhập đã đạt 1.024 USD/người”, tại trang web http://www.hce.edu.vn/readarticle.php?article_id=136,truy cập ngày 15/12/2010.
13. Phạm Đức Mục (2010), Vai trò Vệ sinh bàn tay trong Phòng ngừa Nhiễm khuẩn bệnh viện, Tập huấn giáo viên về Vệ sinh bệnh viện, Hà Nội.
14. Bùi Thị Kim Nhung, Nguyễn Tiến Thành và cộng sự (2009), "Đánh giá sự tuân thủ rửa tay của Cán bộ, nhân viên Y tế tại Bệnh viện HN Việt Đức năm 2009", Các công trình nghiên cứu khoa học Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ II - 2009, tr. 61-67.
15. Tổng cục Thống kê (2008), Quyết toán chi ngân sách Nhà nước, , tại trang web http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=389&idmid=3&ItemID=9884, truy cập ngày 14/12/2010.
16. Võ Tuấn (2010), Nhiễm trùng bệnh viện tại Việt Nam: Nguy cơ nhiễm bệnh cho trên 600.000 người mỗi năm, tại trang web http://www.laodong.com.vn/TinTuc/Nguy-co-nhiem-benh-cho-tren-600000-nguoi-moi nam/17564 truy cập ngày 15/8/201

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD31260 Ngày gửi: 30-10-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao