Nội Tiết Học » Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi

TRẮC NGHIỆM SẢN TỔNG HỢP

KHUNG CHẬU NỮ

CÂU HỎI ĐIỀN TỪ

1.Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:

-Phía trước và hai bên là....(A).............

-Phía sau................( B).........................

2. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là..................

3. Mặt phẳng đi qua eo dưới gọi là..................

4. Đáy chậu trước còn gọi là............................

5. Đáy chậu sau gọi là......................................

6. Đường kính trước sau của khung chậu khung chậu lớn còn gọi là đường 

kính...............................

CÂU HỎI ĐÚNG / SAI

Chọn câu đúng (Đ) / sai(S).

7. Eo trên có hình tim 

A. Đúng

B. Sai

8. Đường kính trước sau của eo trên có thể thay đổi trong chuyển dạ 

A. Đúng

B.  Sai

9. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là mặt phẳng sổ 

A.  Đúng

B.  Sai

10. Khớp cùng cụt là khớp bán động cho nên các đường kính của nó có thể dãn ra

khi thai đi qua eo dưới 

A. Đúng

B. Sai

11. Đường kính nhô-  hậu mu là đường kính trước sau của eo dưới:

A. Đúng

B. Sai

12. Trên lâm sàng người ta thường dùng thước dây để đo các đường kính của 

khung chậu ngoài:

A.  Đúng

B.  Sai

13. Compa Baudelocque là một dụng cụ để đo các đường kính ngoài của khung 

chậu

A.  Đúng

B.  Sai

14. Thai thường lọt theo đường kính chéo trái eo trên vì đường kính này lớn hơn 

chéo phải  

2

A.  Đúng

B.  Sai

15. Để tiên lượng một cuộc đẻ, tất cả sản phụ đều phải được khám và đánh giá 

khung chậu ở những tháng cuối thai kỳ hoặc khi mới bắt đầu chuyển dạ:

A.  Đúng

B.  Sai

16.Đáy chậu nam và nữ đều có cấu tạo giống nhau

A.  Đúng

B.  Sai

CÂU HỎI NHIỀU CHỌN LỰA (QCM)

Chọn câu đúng nhất

17. Đường kính nhô - hạ mu bình thường của người Việt nam đo được:

A.  8,5 cm

B.  9.cm

C.  10.cm

D.  10,5cm

E.  12cm

18. Mốc giới hạn phía sau của eo trên là:

A.  Đốt sống thắt lưng 1

B.  Mỏm  nhô

C.  Mỏm chậu lược

D.  2 gai hông

E.  Tất cả đều sai

19.Mỏm  nhô là điểm nhô cao của đốt sống:

A.  Thắt lưng 5

B.  Cùng 1

C.  Cùng 2

D.  Cụt 1

E.  Cụt 2

20. Trị số bình thường của đường kính ngang eo giữa là:

A.  8,5cm

B.  9,0cm

C.  9,5cm

D.  10cm

E.  10,5cm

21. Đường kính khung chậu thay đổi được trong chuyển dạ là:

A.  Đường kính trước sau của eo trên

B.  Đường kính trước sau của eo dưới

C.  Đường kính ngang của eo giữa

D.  Đường kính ngang của eo dưới

E.  Tất cả đều không đúng 

3

22. Phân độ lọt theo Delle dựa vào :

A.  Mn nhô

B.  Đường kính trước sau eo trên

C.  Đường kính ngang lưỡng ụ ngồi

D.  Đường liên gai hông

E.  Dấu hiệu 5 ngón tay

23. Cơ nào sau đây không nằm trong tầng nông của cơ đáy chậu:

A.  Cơ hành hang

B.  Cơ ngang nông

C.  Cơ khít âm môn

D.  Cơ thắt hậu môn

E.  Cơ nâng hậu môn

24. Đường kính nhô -hậu mu (ĐK hữu dụng) của eo trên được đo theo công thức :

A.  Lấy nhô- thượng mu trừ đi 1,5 cm

B.  Lấy nhô-  hạ mu trừ đi 1,5 cm

C.  Lấy nhô hạ mu cộng 1,5cm

D.  Đo đường kính Mackenroth trừ 1,5 cm

E.  Chỉ đo được đường kính này bằng phương pháp chụp X quang.

25. Khung chậu được gọi là giới hạn khi:

A.  Đường kính nhô -  hậu mu   8 cm

B.  Đường kính nhô -  hậu mu từ 8,5cm đến 10,5 cm

C.  Đường kính nhô -  hậu mu 10cm 5

D.  Đường kính nhô- thượng mu  10,5cm

E.  Đường kính lưỡng gai hông  10cm 5

26. Khung chậu được gọi là hẹp khi:

A.  Đường kính nhô -  hậu mu    8,5 cm

B.  Đường kính nhô- thượng mu   10cm

C.  Đường kính cụt -  hạ mu   10,5cm

D.  Đường kính lưỡng gai hông    10cm 5

E.  Đường kính lưỡng ụ ngồi      10,5 cm

27. Trong giai đoạn sổ thai, nếu đáy chậu giãn nở không tốt có thể gây tổn thương 

nào sau đây:

A.  Tiền đình

B.  Bàng quang

C.  Trực tràng

D.  Nút thớ trung tâm

E.  Cổ tử cung và đoạn dưới tử cung.

28.Khi cắt tầng sinh môn ở vị trí 7 giờ, cơ nào sau đây sẽ không bị cắt:

A.  Cơ thắt âm môn

B.  Cơ ngồi hang

C.  Cơ ngang nông

D.  Cơ hành hang 

4

E.  Tất cả cơ trên đều bị cắt

29.Xương  nào sau đây không nằm trong cấu tạo của khung xương chậu:

A.  Xương mu

B.  Xương cánh chậu

C.  Xương cùng

D.  Đốt sống thắt lưng 

E.  Xương cụt

30.Eo trên có hình gì?

A.  Hình vuông

B.  Hình trám

C.  Hình thoi

D.  Hình trái tim

E.  Hình ống

31.Đường kính Baeudeloque của người Việt nam đo được (trung bình):

A.  15,5 cm

B.  17,5 cm

C.  22,5 cm

D.  25,5 cm

E.  27,5 cm

32.Đường kính Lưỡng gai của người Việt nam đo được (trung bình):

A.  15,5 cm

B.  17,5 cm

C.  22,5 cm

D.  25,5 cm

E.  27,5 cm

33.Đường kính Lưỡng mào của người Việt nam đo được(trung bình):

A.  15,5 cm

B.  17,5 cm

C.  22,5 cm

D.  25,5 cm

E.  27,5 cm

34.Ở một khung chậu bình thường của người phụ nữ Việt nam, khi thăm khám gờ 

vô danh (khám trong) ta có thể sờ được:

A.  Chỉ 1/ 3

B.  2/3

C.  3/4

D.  Toàn bộ 

E.  Không thể sờ được

35.Đường kính Baudeloque còn gọi là:

A.  Đường kính chéo của eo trên

B.  Đường kính trước sau của eo trên

C.  Đường kính trước sau của eo dưới 

5

D.  Đường kính ngang của eo trên

E.  Đường kính hữu dụng của eo trên

36.Đường kính nào sau đây không nằm trong các đường kính ngoài của khung 

chậu:

A.  Đường kính lưỡng gai

B.  Đường kính lưỡng mào

C.  Đường kính nhị gai tọa

D.  Đường kính lưỡng ụ ngồi

E.  Đường kính Baudelocque 

37. Khi thai đi qua mặt phẳng eo trên của khung chậu thì được gọi là:

A.  Sổ

B.  Xuống

C.  Lọt

D.  Quay

E.  Bình chỉnh ngôi.

38. Khi thai đi qua mặt phẳng eo dưới của khung chậu thì được gọi là:

A.  Bình chỉnh ngôi thai

B.  Sổ

C.  Xuống

D.  Lọt ra ngoài

E.  Quay để chuẩn bị sinh đường dưới

39.Trong ngôi chỏm, thai nhi thường lọt theo đường kính nào sau đây:

A. Đường kính trước sau của eo dưới

B. Đường kính chéo trái của eo trên

C. Đường kính chéo phải của eo trên

D. Đường kính ngang của eo giữa

E. Đường kính lưỡng đỉnh

40. Câu nào sau đây sai khi nói về đáy chậu nữ:

A. Đáy chậu gồm tất cả các phần mềm cân, cơ, dây chằng, bịt lỗ dưới  của

khung chậu.

B. Đường liên ụ ngồi chia đáy chậu làm 2 phần.

C. Đáy chậu trước còn gọi là đáy chậu niệu sinh dục

D. Đáy chậu nam và nữ đều cấu tạo như nhau

E. Khi đẻ, đáy chậu phải giãn mỏng và mở ra để cho ngôi thai đi qua

Đáp án: 

1. (A). xương cánh chậu, (B) trên là xương cùng, dưới là xương cụt

2. Lọt

3. Sổ

4. Đáy chậu niệu sinh dục

5. Đáy chậu hậu môn (hoặc đáy chậu tiết phân). 

6. ĐK Baudeloque

Tags: compa baudelocque la gi ?, trắc nghiệm lâm sàng sản, cách khám lâm sàng đường kính mõm nhô - hạ mu, trac nghiem di tat co quan sinh duc nu

Thuộc loại: Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi
Loại tài liệu:  Winrar File (.rar)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD329 Ngày gửi: 08-04-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi