Nội Tiết Học » Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi

TRẮC NGHIỆM MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN SỐ

câu hỏi đã được phát triển từ các trường:


1. Trường thứ nhất:


1. ước tính dân số thế giới vào cuối thế kỷ XX là:

a) 4 tỉ người.

b) 5 tỉ người.

c) 6 tỉ người

d) 7 tỉ người.

e) 8 tỉ người.

2. Nếu với đà phát triển dân số như hiện nay, mỗi năm dân số thế giới sẽ tăng khoảng bao nhiêu?

a) 60 triệu người.

b) 90 triệu người.

c) 120 triệu người.

d) 150 triệu người.

e) 180 triệu người.

3. Trong 3 thế kỷ vừa qua (XVII – XX), mức độ gia tăng dân số ở vùng nào nhanh nhất?

a) Châu Aõu.

b) Bắc Mỹ.

c) Nam Mỹ.

d) Châu á.

e) Châu Phi.

4. Liên quan đến vấn đề dân số ở các nước Châu á, điều nào đúng?

a) Dân số Châu á chiếm 1/3 dân số thế giới.

b) Dân số Trung Quốc chiếm 1/2 dân số Châu á.

c) Khu vực Đông á có mức phát triển dân số cao hơn khu vực Nam á.

d) Nhật Bản là nước Châu á duy nhất đạt mức sinh như các nước đã phát triển.

e) Tất cả các câu trên đều đúng.

5. So sánh về đặc điểm dân số giữa Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh, điều nào sau nay đúng?

a) Dân số Châu Phi ít hơn dân số Châu Mỹ La Tinh.

b) Tỷ lệ sinh ở Châu Phi ít hơn ở Châu Mỹ La Tinh.

c) Cả hai vùng đều có cùng tỷ lệ sinh nhưng tỷ lệ tử ở Châu Phi cao hơn.

d) Châu Phi có tỷ lệ sinh thấp hơn và tỷ lệ tử cao hơn so với Châu Mỹ La Tinh.

e) Châu Phi có tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử đều cao hơn Châu Mỹ La Tinh.

6. Trong phạm vi các nước đang phát triển, nước nào có tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi thấp nhất?

a) Trung Quốc.

b) ấn Độ.

c) Braxin.

d) Indonesia.

e) Mê-hi-cô.

7. Nhước điểm của học thuyết Malthus về dân số là:

a) Không dự báo được những thành quả của cuộc cách mạng xanh.

b) Không đề cập đến những biện pháp tránh thai trong việc giải quyết nạn nhân mãn.

c) Quá nhấn mạnh đến việc hạn chế đất đai, không đánh giá được hết tầm quan trọng của phát triển kỹ nghệ, cũng như sự bóc lột từ các nước thuộc địa.

d) Cách giải quyết vấn đề nhân mãn bằng chiến tranh, dịch bệnh...

e) Tất cả những điểm trên.

8. Theo thuyết về chuyển tiếp dân số, nguy cơ bùng nổ dân số xảy ra trong giai đoạn nào?

a) Giai đoạn I.

b) Giai đoạn II.

c) Giai đoạn III.

d) Cuối giai đoạn III.

e) Giai đoạn IV.

9. Đặc điểm giai đoạn III theo thuyết chuyển tiếp dân số:

a) Khi tỷ lệ phát triển dân số trong khoảng 2% - 3%.

b) Khi tỷ lệ sinh giảm còn 30‰ – 40‰, tỷ lệ tử còn 15‰.

c) Khi tỷ lệ sinh giảm còn dưới 30‰, tỷ lệ tử còn 12‰.

d) Khi tỷ lệ sinh  còn 10‰  - 20‰,  tỷ lệ tử  8‰ - 13‰.

e) Khi tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%.


Đáp án

   1c 2b 3c 4d 5e 6a 7e 8b 9c
1. Theo số liệu của cuộc điều tra dân số năm 1989, dân số Việt Nam vào thời điểm đó là:

a) 60 triệu.

b) 62,5 triệu.

c) 64,5 triệu.

d) 65,7 triệu.

e) 67 triệu.

2. Tốc độ gia tăng dân số Việt Nam tăng nhanh nhất vào khoảng thời điểm nào?

a) Thập niên 50.

b) Thập niên 60.

c) Thập niên 70.

d) Thập niên 80.

e) Những năm đầu của thập niên 90.

3. Nếu so sánh với các nước trong khu vực, mức độ gia tăng dân số của Việt Nam ít hơn nước nào sau đây?

a) Trung Quốc.

b) Hàn Quốc.

c) Thái Lan.

d) Indonesia.

e) Malaysia.

4. Về cấu trúc tuổi của dân số Việt Nam, lứa tuổi nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất so với tổng dân số?

a) Từ 0 – 4 tuổi.

b) Từ 5 – 9 tuổi.

c) Từ 15 – 19 tuổi. 

d) Từ 20 – 24 tuổi.

e) Từ 25 – 29 tuổi.

5. Với những số liệu liên quan đến tình hình dân số Việt Nam dưới đây, câu nào đúng?

a) Tỉ suất chết của dân số nước ta cao hơn so với tỉ suất chết trong khu vực.

b) Vào cuối thập niên 80, số con trung bình của phụ nữ Việt Nam là 4,8 con.

c) Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 77,5 tuổi.

d) Các tỉnh Gia Lai – Kontum, Đaklak và Lai Châu có tỉ suất sinh và tỉ suất chết cao nhất Việt Nam.

e) Tỉ suất chết của trẻ em dưới một tuổi của nước ta thấp hơn so với của Trung Quốc.

6. Nếu tính theo quy mô dân số, nước ta được xếp vào hàng đông thứ mấy trên thế giới:

a) Thứ 9.

b) Thứ 12.

c) Thứ 15.

d) Thứ 18.

e) Thứ 20.

7. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là:

a) Đồng bằng sông Hồng.

b) Đồng bằng sông Cửu Long.

c) Miền Đông Nam bộ.

d) Duyên hải miền Trung.

e) Trung du Bắc bộ.

8. Nếu giảm nhanh tốc độ gia tăng dân số, hệ quả xấu nào sau đây có thể sẽ xảy ra?

a) Không đủ lao động để khai khẩn đất hoang.

b) Thiếu lao động trẻ trong tương lai.

 

Tags: trắc nghiêm cơ cấu dân số, trắc nghiệm dân số, cau hoi ve dan so chau phi, câu hỏi dân số , dân số, de trac nghiem dan so hoc, trắc nghiệm phần dân số , trắc nghiệm phần dân số việt nam , trắc nghiệm về dân số, trắc nghiệm dân số học, cau hoi trac nghiem ve dan so, trắc nghiệm một số vấn đề dân số, đề thi trắc nghiệm về dân số học, đề thi trắc nghiệm về dân số, nhung cau hoi trac nghiem ve dan so, các câu hỏi trắc nghiệm về dân số, các câu hỏi liên quan đến dân số, những câu hỏi trắc nghiệm về dân số, câu hỏi trắc nghiệm về dân số, Cau hoi trac nghiem ve tinh hinh dan so, trac nghiem dan so hoc, de thi trac nghiem dan so, đề thi dân số học, dân số, de thi dan so hoc, trắc nghiệm môn dân số học, cac cau hoi ve dan so, câu hỏi trắc nghiệm dân số học, câu hoi trac nghiem lien quan den dan so , câu hoi trac nghiem lien quan den dan so viet nam,

Thuộc loại: Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi
Loại tài liệu:  Winrar File (.rar)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 0 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD334 Ngày gửi: 08-04-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi