Nội Tiết Học » SÁCH Y HỌC » Ebook Tiếng Anh

Thuyên tắc động mạch phổi 2e Paul Stein

Ấn bản thứ hai này cung cấp thông tin mới nhất về dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán, con đường chẩn đoán ưa thích, các loại thuốc mới, và khuyến nghị mới cho dự phòng và điều trị thuyên tắc phổi và nguyên nhân trực tiếp của nó, huyết khối tĩnh mạch sâu.

Thuyên tắc động mạch phổi, ấn bản thứ 2, tích hợp dữ liệu quan trọng từ điều tra gần đây về Triển vọng của Chẩn đoán Thuyên tắc phổi II (PIOPED II), bao gồm:

+ Quan sát lâm sàng mới

+ Tính chính xác của chụp cắt lớp vi tính nhiều đầu dò để chẩn đoán thuyên tắc phổi cấp tính

+ Các khuyến nghị cho việc sử dụng các phương pháp thăm dò hình ảnh khác nhau theo các đặc tính của bệnh nhân.

Mỗi chương của cuốn sách đã được sửa đổi và cập nhật, và 56 chương mới xuất hiện trong phiên bản này. 

Cuốn sách này là một tham chiếu cập nhật và là nguồn lực đáng tin cậy cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thuyên tắc động mạch phổi.


Thuyên tắc động mạch phổi 2e Paul Stein

TÓM TẮT

Pulmonary Embolism

Paul Stein

Hardcover: 488 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 

2 edition (July 31, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1405138076

ISBN-13: 978-1405138079

Tags: tắt động mạch phổi, sach y hoc, tai lieu y hoc

Thuộc loại: SÁCH Y HỌC » Ebook Tiếng Anh
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD657 Ngày gửi: 19-04-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

 

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 EMail Notiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc SÁCH Y HỌC » Ebook Tiếng Anh