Ảnh hưởng của bệnh kết hợp và vai trò của chỉ số CCI đối với kết quả điều trị bệnh nhân bỏng người già

Ảnh hưởng của bệnh kết hợp và vai trò của chỉ số CCI đối với kết quả điều trị bệnh nhân bỏng người già
Ngô Minh Đức1, Nguyễn Như Lâm1, Ngô Tuấn Hưng1
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu này xác định đặc điểm, ảnh hưởng của bệnh kết hợp và vai trò tiên lượng của chỉ số thang điểm CCI trên bệnh nhân bỏng người già điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia giai đoạn năm 2015 – 2019.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ bệnh kết hợp chiếm 26,79%, trong đó hay gặp nhất là bệnh cao huyết áp (35,27%), bệnh lý hệ thần kinh (32,30%) và tiểu đường (22,33%) với điểm CCI trung bình 0,29 (0 – 9). Bệnh nhân có bệnh kết hợp cao tuổi hơn, tỷ lệ bị bỏng sâu và diện tích bỏng sâu lớn hơn, đáng kể (p < 0,01) so với bệnh nhân không bị bệnh kết hợp.
Thời gian điều trị, số lần phẫu thuật, tỷ lệ tử vong (OR = 1,77) cao hơn đáng kể ở nhóm có bệnh kết hợp (p < 0,05). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy điểm CCI là yếu tố độc lập ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bỏng người già (OR = 1,54) cùng với tuổi, diện bỏng và bỏng hô hấp.

Cùng  với  sựgia  tăng  tuổi  thọ,  nhiều vấn  đềliên  quan  đến  sức  khỏe  cũng  gia tăng theo tuổi tác, đặc  biệt  là  vềsốlượng các  bệnh  mạn  tính  làm ảnh  hưởng  đến diễn  biến  và  kết  quảđiều  trịbệnh  nhân trong đó có bệnh nhân bỏng [1]. Bên cạnh đánh giá riêng lẻảnh hưởng của  từng  bệnh  kết  hợp,  các  nghiên  cứu cũng  tập  trung ứng  dụng  các  thang  điểm vềbệnh kết hợp đểtiên lượng. Thang điểm Charson   Cormibidity   Index   (CCI)  được Charlson  ME  và  cộng  sựxây  dựng  vàonăm  1984  dựa  trên 17bệnh  kết  hợp  và được cho điểm  từmột đến  sáutheo  mức độnặng  của  bệnh  lý[2]. Thang điểm  này đã  được  áp  dụng  rộng  rãi  trên  các  đối tượng  bệnh  nhânkhác  nhautuy  nhiên chưa thấy báo cáo trênbệnh nhân bỏng ởViệt Nam. Trong  nghiên  cứu  này,  chúng  tôi  tìm hiểu  đặc  điểm, ảnh  hưởng  củabệnh  kết hợp  và  vai  trò  tiên  lượng  của  thangđiểm CCI đối với kết quảđiều trịbệnh nhân bỏng caotuổiđiều trịtại Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong thời gian 5 năm (2015 -2019).

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01991

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836