Ảnh hưởng của phóng xạ trên nấm linh chi ganoderma lucidum

Tên bài báo:Ảnh hưởng của phóng xạ trên nấm linh chi ganoderma lucidum

Tác giả:    Trần Hữu Độ, Hoàng Thị Mỹ Linh, Lê Xuân Thám

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1998    Số:    5    Tập:    265    Trang:    12-15

Tóm tắt:    

Nguyên liệu: chủng linh chi đỏ Dalat, nuôi trồng theo phương pháp của Kuzy. Kết quả: Hệ sợi nấm Linh chi trong nuôi cấy thuần khiết có độ nhạy cảm phóng xạ tương đối thấp, đặc biệt là hệ sợi phát sinh từ bào tử đảm. Trị số LG50 xác định được khoảng 100 Krad đối với hệ sợi của mô sinh dưỡng và khoảng 150-200 Krad đối với hệ sợi thu được từ nuôi cấy đơn bào tử; Hiệu ứng sinh học tương đối của dòng hạt +5C trên máy gia tốc lớn gấp 2 lần tia gama-60Co, trên hệ sợi sinh dưỡng, với liều LG50 thu được khoảng 50 Krad; Nấm linh chi chiếu xạ gama đến 100Krad vẫn sinh trưởng và phát sinh thể quả hầu như bình thường. Do đó có thể đề nghị liều chiếu gama cao hơn để thu nhận đột biến

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0335

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890