ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM SỐ 2, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM SỐ 2, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Đinh Công Pho1, Kiều Chí Thành1, La Quang Hổ1
Đỗ Như Bình1, Lương Công Thức1, Trần Viết Tiến1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của việc mang mặc phương tiện phòng hộ cá nhân (PTPHCN) đến nhân viên y tế (NVYT) chăm sóc bệnh nhân (BN) COVID-19, nhất là trong điều kiện dã chiến cần được đánh giá để đưa ra giải pháp kịp thời. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 36 NVYT, 100% là nam tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 2, Bệnh viện Quân y 103. Bộ câu hỏi khảo sát được gửi đến các nhân viên y tế để hoàn thiện online thông qua nền tảng Kobotoolbox. Kết quả: Tuổi trung bình là 29,19 ± 8,5. Có 97,22% câu trả lời không thoải mái và cảm giác nóng ở các mức độ khác nhau. Triệu chứng xuất hiện khi mặc PTPHCN chủ yếu là mệt mỏi (61,11%), hô hấp khó khăn (55,66%) và khó chịu (50%). Triệu chứng xuất hiện sau khi mặc PTPHCN chủ yếu là mệt mỏi (86,11%) và các vấn đề về da liễu. Để nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị, các giải pháp về kỹ thuật – phương tiện và sử dụng thông tin liên lạc (qua nền tảng trực tuyến và ký hiệu) được đưa ra.
Kết luận: PTPHCN có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động cũng như sức khỏe của NVYT. Cần đưa ra các biện pháp hành chính và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho NVYT, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị BN COVID-19.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00002

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890