Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự cam kết của nhân viên: Khảo sát tại Bệnh viện Thống Nhất

Luận văn Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự cam kết của nhân viên: Khảo sát tại Bệnh viện Thống Nhất.Trong bối cảnh y tế Việt Nam hiện nay xuất hiện thêm nhiều loại dịch bệnh mới như: Cúm A/H5N1, H1N1, Ebola và các bệnh không lây nhiễm như cao huyết áp, tim mạch, ung thư… lại có xu hướng gia tăng dẫn đến nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch tăng, gây nên tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên. Bên cạnh đó, nhiều phòng khám và bệnh viên tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ đã đưa ra những mức lương, điều kiện làm việc hấp dẫn để thu hút nhiều nhân viên y tế tại bệnh viện công lập, nơi vẫn còn mang nặng tư tưởng làm việc xin-cho khi khám, chữa bệnh. Vì vậy, vấn đề “chảy máu chất xám” trong hệ thống y tế công lập luôn là bài toán mà các cấp lãnh đạo luôn phải tìm cách giải quyết. Ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm đảm bảo sự kịp thời và chính xác, tính hiệu quả và công bằng với quan điểm “lấy bệnh nhân làm trung tâm” thì việc xây dựng đội ngũ nhân viên y tế đúng số lượng, đủ trình độ, có năng lực và đưa chất lượng sống của nhân viên y tế nâng cao cũng là yếu tố tiên quyết để phát triển và xây dựng chất lượng thương hiệu Bệnh viện với giá trị cốt lõi là xây dựng nền văn hóa tổ chức. Đối với những bệnh viện đã xây dựng được văn hóa tổ chức cho riêng mình sẽ giúp nâng cao sự cam kết và tính kiên định của cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại đó. Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến sự cam kết của nhân viên đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy văn hóa tổ chức là sợi dây liên kết vô hình giữa nhân viên và tổ chức.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00144

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh là một Bệnh viện đa khoa trong khu vực Miền Nam trực thuộc Bộ Y tế với thế mạnh chuyên môn là y học dự phòng, tim mạch, lão khoa. Bệnh viện Thống Nhất đã và đang điều trị đa dạng các mặt bệnh, thực hiện nhiều loại phẫu thuật, áp dụng nhiều kỹ thuật cao, xây dựng một hệ thống an sinh xã hội, xây dựng một nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, chất lượng chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện ngày càng được nâng cao để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn` của bệnh nhân. Tuy nhiên trong ba năm gần đây, tình hình nhân sự của Bệnh viện có vài sự biến động, một số cán bộ nhân viên y tế đặc biết là bác sỹ và điều dưỡng xin nghỉ thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác. Thực trạng đó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó phải kể đến sự ảnh hưởng của yếu tố văn hóa tổ chức. Vì vậy, ngoài việc tăng cường công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì Bệnh viện cũng cần tập trung và xây dựng nền văn hóa tổ chức trong Bệnh viện, tạo dựng một môi trường làm việc lý tưởng và thu hút nguồn lao động chất lượng, tăng cường sự gắn bó nhân viên với tổ chức.
Với những lý do nêu trên, vấn đề nghiên cứu văn hóa tổ chức, mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và sự cam kết của nhân viên y tế với tổ chức, cần có sự nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn tác động của các các yếu tố văn hóa tổ chức đến sự cam kết của nhân viên y tế, từ đó xây dựng văn hóa tổ chức với những giá trị, niềm tin, tầm mình và sứ mệnh cho người lao động để gắn bó, làm việc, phát triển lâu dài tại Bệnh viện Thống Nhất là rất cấp thiết, đó cũng là lý do thực hiện đề tài: “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự cam kết của nhân viên: Khảo sát tại Bệnh viện Thống Nhất”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
– Xác định những yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức tác động đến sự cam kết của nhân viên đối với tổ chức.
– Kiểm định mức độ ảnh hưởng giữa văn hóa tổ chức đến sự cam kết của nhân viên tại Bệnh viện Thống Nhất.
– Đưa ra các hàm ý quản trị nhằm giúp lãnh đạo bệnh viện Thống Nhất nâng cao sự cam kết của nhân viên

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ……………………………………………………………1
1.1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………………………………….. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………………………………… 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………… 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………………….. 3
1.5. Kết cấu của đề tài …………………………………………………………………………………………. 4
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU……………………….5
2.1. Văn hoá tổ chức……………………………………………………………………………………………. 5
2.1.1. Khái niệm văn hoá tổ chức………………………………………………………………………….. 5
2.1.2. Đo lường văn hóa tổ chức …………………………………………………………………………… 6
2.2. Sự cam kết của nhân viên đối với tổ chức ……………………………………………………….. 8
2.2.1. Khái niệm …………………………………………………………………………………………………. 8
2.2.2. Phân loại sự cam kết của nhân viên ……………………………………………………………. 10
2.3. Mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức và sự cam kết của nhân viên……………………….. 11
2.4. Một số mô hình nghiên cứu có liên quan……………………………………………………….. 13
2.4.1. Mô hình nghiên cứu của Adnan Hakim (2015) ……………………………………………. 13
2.4.2. Mô hình nghiên cứu của Pornmit Kulkalyuenyong (2012) ……………………………. 15
2.4.3. Mô hình nghiên cứu của Hojjat Rahmani và cộng sự (2012) …………………………. 18
2.5. Đề xuất mô hình nghiên cứu ………………………………………………………………………… 20
Tóm tắt chương 2 ……………………………………………………………………………………………… 27`
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………28
3.1. Quy trình nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 28
3.2. Thang đo sơ bộ…………………………………………………………………………………………… 29
3.2.1. Thang đo các yếu tố văn hoá……………………………………………………………………… 29
3.2.1.1. Đổi mới và đánh giá rủi ro ……………………………………………………………………… 29
3.2.1.2. Định hướng kết quả……………………………………………………………………………….. 29
3.2.1.3. Định hướng con người …………………………………………………………………………… 29
3.2.1.4. Định hướng nhóm …………………………………………………………………………………. 30
3.2.1.5. Sự năng nổ/mạnh dạn…………………………………………………………………………….. 30
3.2.1.6. Sự tỉ mỉ………………………………………………………………………………………………… 30
3.2.1.7. Tính ổn định …………………………………………………………………………………………. 31
3.2.2. Thang đo sự cam kết của nhân viên……………………………………………………………. 31
3.2.2.1. Cam kết mang tính tự nguyện …………………………………………………………………. 31
3.2.2.2. Cam kết do bắt buộc………………………………………………………………………………. 31
3.2.2.3. Cam kết vì đạo đức ……………………………………………………………………………….. 32
3.3. Nghiên cứu định tính…………………………………………………………………………………… 32
3.4. Nghiên cứu định lượng………………………………………………………………………………… 32
3.4.1. Thang đo chính thức…………………………………………………………………………………. 32
3.4.1.1. Thang đo văn hoá tổ chức ………………………………………………………………………. 32
3.4.1.2. Thang đo sự cam kết của nhân viên…………………………………………………………. 35
3.4.2. Mẫu nghiên cứu……………………………………………………………………………………….. 36
3.4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu ……………………………………………………………………. 36
3.4.4. Phương pháp xử lý dữ liệu ………………………………………………………………………… 36
3.4.4.1. Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha …………………………………………………….. 36
3.4.4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA…………………………………………………………….. 37
3.4.4.3. Phân tích tương quan và hồi quy……………………………………………………………… 37
Tóm tắt chương 3 ……………………………………………………………………………………………… 40
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………….42`
4.1. Thống kê mô tả mẫu……………………………………………………………………………………. 42
4.2. Đánh giá độ tin cậy …………………………………………………………………………………….. 43
4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)……………………………………………………………….. 46
4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá các thành phần thang đo văn hóa tổ chức……………. 47
4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá các thành phần thang đo cam kết……………………….. 49
4.4. Phân tích hồi quy………………………………………………………………………………………… 50
4.5. Phân tích hệ số tương quan ………………………………………………………………………….. 50
4.5.1. Phân tích tương quan………………………………………………………………………………… 51
4.5.2. Phân tích hồi quy đa biến………………………………………………………………………….. 52
4.5.2.1. Phân tích hồi quy bội với biến phụ thuộc TN ……………………………………………. 52
4.5.2.2. Phân tích hồi quy bội với biến phụ thuộc BB ……………………………………………. 54
4.5.2.3. Phân tích hồi quy bội với biến phụ thuộc DD……………………………………………. 56
4.5.3. Kết quả phân tích hồi quy và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố……… 58
4.5.3.1. Giả định liên hệ tuyến tính…………… ……………………………………………………. 61
4.5.3.2. Giả định phương sai không đổi…………… ……………………………………………… 62
4.5.3.3. Giả định về phân phối chuẩn của phần dư…………… ………………………………. 62
4.5.4. Kiểm định sự cam kết của nhân viên đối với các biến định tính……………. …. 64
4.5.4.1. Kiểm định giữa các nhóm nhân viên có độ tuổi khác nhau…………… ……….. 64
4.5.4.2. Kiểm định giữa các nhóm nhân viên có trình độ học vấn……………… ……… 65
4.5.4.3. Kiểm định giữa các nhóm nhân viên có thâm niên làm việc……………… ….. 66
4.5.4.4. Kiểm định giữa các nhóm nhân viên có vị trí làm việc……………… …………. 67
4.5.4.5. Kiểm định giữa các nhóm nhân viên với giới tính khác nhau……………… … 68
Tóm tắt chương 4 ……………………………………………………………………………………………… 69
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ ……………………………………………… 71
5.1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 71
5.1.1. Các yếu tố văn hoá tổ chức ảnh hưởng đến sự cam kết của nhân viên…………….. 71
5.1.1.1.Đối với sự cam kết tự nguyện của nhân viên với tổ chức…………………………….. 71
5.1.1.2. Đối với sự cam kết bắt buộc của nhân viên với tổ chức ……………………………… 72`
5.1.1.3. Đối với sự cam kết vì đạo đức của nhân viên với tổ chức…………………………… 72
5.1.2. Sự khác biệt về mức độ cam kết của nhân viên theo các nhóm………………………. 73
5.2. Hàm ý quản trị……………………………………………………………………………………………. 74
5.3. Các hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài………………………. 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC`
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Thang đo đổi mới và đánh giá rủi ro …………………………………………………….. 33
Bảng 3.2: Thang đo định hướng kết quả………………………………………………………………. 33
Bảng 3.3: Thang đo định hướng con người ………………………………………………………….. 33
Bảng 3.4: Thang đo định hướng nhóm ………………………………………………………………… 34
Bảng 3.5: Thang đo sự năng nổ/ mạnh dạn…………………………………………………………… 34
Bảng 3.6: Thang đo sự tỉ mỉ……………………………………………………………………………….. 34
Bảng 3.7: Thang đo tính ổn định…………………………………………………………………………. 35
Bảng 3.8: Thang đo cam kết tự nguyện ……………………………………………………………….. 35
Bảng 3.9: Thang đo cam kết bắt buộc………………………………………………………………….. 35
Bảng 3.10: Thang đo cam kết vì đạo đức……………………………………………………………… 36
Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu …………………………………………………………………………… 42
Bảng 4.2: Kết quả phân tích Crobach’s Alpha các thang đo …………………………………… 43
Bảng 4.3: Kết quả kiểm định KMO và Barlett ……………………………………………………… 47
Bảng 4.4: Ma trận xoay các nhân tố…………………………………………………………………….. 48
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định KMO và Barlett ……………………………………………………… 49
Bảng 4.6: Ma trận xoay các nhân tố…………………………………………………………………….. 49
Bảng 4.7: Kết quả phân tích tương quan giữa các biến ………………………………………….. 51
Bảng 4.8: Tóm tắt mô hình hồi quy biến cam kết tự nguyện…………………………………… 52
Bảng 4.9: Đánh giá độ phù hợp của mô hình (biến cam kết tự nguyện) …………………… 52
Bảng 4.10: Các thông số hồi quy (biến cam kết tự nguyện)……………………………………. 53
Bảng 4.11: Tóm tắt mô hình hồi quy biến cam kết bắt buộc …………………………………… 54
Bảng 4.12: Đánh giá độ phù hợp của mô hình (biến cam kết bắt buộc)……………………. 54
Bảng 4.13: Các thông số hồi quy (biến cam kết bắt buộc) ……………………………………… 55
Bảng 4.14: Tóm tắt mô hình hồi quy biến cam kết đạo đức ……………………………………. 56
Bảng 4.15: Đánh giá độ phù hợp của mô hình (biến cam kết đạo đức)…………………….. 56
Bảng 4.16: Các thông số hồi quy (biến cam kết đạo đức) ………………………………………. 57B `
ảng 4.17: Kết quả kiểm định tính đồng nhất phương sai………………………………………. 64
Bảng 4.18: Kết quả kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi ………………………………………… 65
Bảng 4.19: Kết quả kiểm định tính đồng nhất phương sai………………………………………. 65
Bảng 4.20: Kết quả kiểm định theo trình độ học vấn …………………………………………….. 66
Bảng 4.21: Kết quả kiểm định tính đồng nhất phương sai………………………………………. 66
Bảng 4.22: Kết quả kiểm định theo thâm niên làm việc…………………………………………. 67
Bảng 4.23: Kết quả kiểm định tính đồng nhất phương sai………………………………………. 67
Bảng 4.24: Kết quả kiểm định theo vị trí làm việc ………………………………………………… 68
Bảng 4.25: Kết quả định tính đồng nhất phương sai………………………………………………. 69
Bảng 5.1: Kết quả thống kê mô tả các giá trị thang đo…………………………………………… 74`
DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu của Adnan Hakim (2015) ………………………………………. 14
Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu của Pornmit Kulkalyuenyong (2012) ………………………. 18
Hình 2.3: Mô hình nghiên cứu của Hojjat Rahmani và cộng sự (2012) ……………………. 20
Hình 2.4: Mô hình nghiên cứu đề xuất ………………………………………………………………… 26
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 28
Hình 4.1: Mô hình nghiên cứu sau khi phân tích hồi quy……………………………………….. 60
Hình 4.2: Biểu đồ phân tán Scatter đối với biến phụ thuộc TN……………………………….. 61
Hình 4.3: Biểu đồ phân tán Scatter đối với biến phụ thuộc BB……………………………….. 61
Hình 4.4: Biểu đồ phân tán Scatter đối với biến phụ thuộc DD ………………………………. 61
Hình 4.5: Biểu đồ P-P Plot đối với biến phụ thuộc TN ………………………………………….. 62
Hình 4.6: Biểu đồ P-P Plot đối với biến phụ thuộc BB ………………………………………….. 62
Hình 4.7: Biểu đồ P-P Plot đối với biến phụ thuộc DD………………………………………….. 63
Hình 4.8: Biểu đồ tần suất của phân dư chuẩn hoá với biến phụ thuộc TN ………………. 63
Hình 4.9: Biểu đồ tần suất của phân dư chuẩn hoá với biến phụ thuộc BB ………………. 63
Hình 4.10: Biểu đồ tần suất của phân dư chuẩn hoá với biến phụ thuộc DD…………….. 6