Atlas Da liễu: Các bệnh viêm, nhiễm trùng và u của da 2022

Atlas Da liễu: Các bệnh viêm, nhiễm trùng và u của da 2022. Da liễu là khoa học chịu trách nhiệm nghiên cứu về da, niêm mạc (miệng và bộ phận sinh dục) và các phần phụ trên da, trong khi bệnh lý học da liễu tập trung vào nghiên cứu hiển vi của nó. Mặc dù hai lĩnh vực này có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng trong nhiều trường hợp, việc xác định bệnh da liễu chủ yếu dựa trên lâm sàng và phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của thầy thuốc.

Mục đích của tập atlas này, thu thập hơn 900 bức ảnh lâm sàng và mô học ở độ phân giải cao, là để minh họa và mô tả các bệnh da thường gặp nhất trên cơ sở các trường hợp lâm sàng. Cung cấp một hướng dẫn đầy đủ về căn nguyên, dịch tễ học, các đặc điểm lâm sàng, phát hiện mô học và chẩn đoán các bệnh da chính được chia thành ba nhóm phụ (viêm, nhiễm trùng hoặc khối u), nó đại diện cho một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ lâm sàng và điều tra viên da liễu.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Atlas Da liễu: Các bệnh viêm, nhiễm trùng và u của da 2022
Atlas of Dermatology: Inflammatory, Infectious and Tumoral Skin Diseases
Motta, Adriana, González, Luis Fernando, García, Gonzalo, Guzmán, Jennifer, Prada, Lorena, Herrera, Hugo, Rolon, Mariam
Year:
2022
Edition:
1st ed. 2022
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:
786