Atlas-Giáo trình Giải phẫu Người 6E

Atlas – Giáo trình Giải phẫu Người 6E. Phiên bản mới của giáo trình và Atlas giải phẫu lai nổi tiếng này sẽ mô tả cơ thể người một cách tuyệt vời, do đó bạn có thể xác định các cấu trúc giải phẫu với sự tự tin và hiểu rõ về giải phẫu cơ bản mà bạn cần.

Bây giờ được chỉnh sửa và cập nhật đầy đủ, đây là cuốn sách giáo khoa và atlas tổng thể duy nhất minh hoạ cho tất cả các cấu trúc sử dụng các bức ảnh có chất lượng cao và được dán nhãn rõ ràng các bản vẽ cho mỗi bức ảnh. Điều này được kết hợp với văn bản ngắn gọn và súc tích để hỗ trợ và giải thích tất cả các giải phẫu chủ yếu của con người và rõ ràng nó liên quan đến thực hành lâm sàng. EBook hoàn chỉnh, có thể tải về (thông qua Student Consult), được tăng cường với tài liệu tự đánh giá tương tác, hoàn thành tài nguyên tuyệt vời và toàn diện này.

Nó sẽ đặc biệt có liên quan đến sinh viên y khoa và nha khoa, cũng như các ứng cử viên chuẩn bị cho các kỳ sát hạch chuyên khoa Ngoại và X quang. Nó cũng sẽ là một hướng dẫn có giá trị, dễ tiếp cận cho sinh viên trong các ngành nghề khác, nơi phẫu thuật là một thành phần quan trọng của khóa học.

Các hình ảnh mổ xẻ có chất lượng cao, màu sắc cho thấy cấu trúc có nhiều khả năng được nhìn thấy và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm – giúp bạn nhận ra và giải thích mẫu vật thô một cách chính xác
Các bản vẽ diễn giải thích hợp bên cạnh mỗi bức ảnh, với mã màu phù hợp – giúp bạn xác định rõ cấu trúc và phân biệt chất béo, cơ, dây chằng, vv
Các trang ‘Các kỹ năng lâm sàng’ và các điểm nổi bật mới của các tài liệu có liên quan đến lâm sàng nhất giúp người đọc nhanh chóng hiểu cách áp dụng kiến ​​thức về giải phẫu học tổng quát đến bối cảnh lâm sàng
Những bức ảnh mới phản ánh những kỹ thuật hình ảnh mới nhất như trong thực tế hiện nay
Cuốn sách này đi kèm với Sách điện tử đầy đủ, có thể tải xuống qua STUDENT CONSULT – được cải tiến với tài liệu tự đánh giá tương tác mới để kiểm tra sự hiểu biết và chuẩn bị cho kỳ thi của người học.

Năm Xuất bản:

      2016

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TRÍCH DẪN
Human Anatomy, Color Atlas and Textbook, 6e 6th Edition
by John A. Gosling MD MB ChB FRCS (Author), Philip F. Harris MD MB ChB MSc (Author), John R. Humpherson MB ChB (Author), Ian Whitmore MD MB BS LRCP MRCS (Author)
List Price: $79.99
Paperback: 456 pages
Publisher: Elsevier; 6 edition (May 4, 2016)
Language: English