Bài giảng Lâm sàng Gây mê 5e

Bài giảng Lâm sàng Gây mê 5e. Là tài liệu tham khảo ngắn gọn, súc tích nhưng toàn diện dành cho sinh viên y khoa, các bác sĩ cơ sở, y tá gây mê và chuyên gia y tế có liên quan, Bài giảng Lâm sàng Gây mê cung cấp một giới thiệu kỹ lưỡng các nguyên tắc hiện đại và thực tiễn của gây mê lâm sàng.

Với hàng trăm sơ đồ đầy màu sắc, hình ảnh và hộp ứng dụng thực tế quan trọng hỗ trợ sự hiểu biết dễ dàng các lý thuyết gây mê cho phép áp dụng kiến thức vào thực hành lâm sàng một cách tự tin.
Ấn bản thứ tư này đã được sửa đổi và cập nhật đầy đủ để phản ánh diễn biến gần đây trong chuyên ngành gây mê và được hỗ trợ đầy đủ bởi một loạt công cụ tự lượng giá cho các mục đích nghiên cứu và ôn tập cùng với một loạt các “lời khuyên về gây mê ‘ bắt đầu ở mỗi chương .
Dù bạn cần phát triển kiến thức cho thực hành lâm sàng, hay làm mới kiến thức trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, Bài giảng Lâm sàng Gây mê sẽ giúp thúc đẩy một cách tiếp cận có hệ thống đến các tình huống lâm sàng thực tiễn cho tất cả các bạn sinh viên y khoa và các bác sĩ bệnh viện.

Năm Xuất bản:

      2016

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Product details
Series: Lecture Notes
Paperback: 192 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 5 edition (September 6, 2016)
Language: English

Gây mê lâm sàng Bài giảng cung cấp một giới thiệu toàn diện về các nguyên tắc hiện đại và thực hành gây mê cho sinh viên y khoa, bác sĩ thực tập, y tá gây mê và các chuyên gia y tế khác làm việc với thuốc gây mê. Ấn bản thứ năm này đã được cập nhật đầy đủ để phản ánh những thay đổi trong thực hành lâm sàng, hướng dẫn, thiết bị và thuốc.

Các tính năng chính bao gồm:
• Chương mới về vai trò của thuốc gây mê
• Tăng cường độ bao phủ của việc điều trị peri-tác nhân của bệnh nhân thừa cân và béo phì, cũng như giới thiệu về các khía cạnh cơ bản của gây mê cho trẻ em
• Bảo hiểm các phát triển gần đây trong chuyên khoa , bao gồm việc công nhận sự phát triển nhanh chóng về tầm quan trọng của kỹ năng phi kỹ thuật (NTS) và quản lý một số trường hợp khẩn cấp y tế thường gặp nhất
• Liên kết tới các nguồn tài nguyên trực tuyến khác
• Trang web đồng hành tại luanvanyhoc.com có các câu hỏi đúng / sai tương tác, SAQ và danh sách các tài nguyên và đọc bổ sung

Sơ đồ, hình ảnh đầy đủ màu sắc, cũng như mục tiêu học tập ở đầu mỗi chương, hỗ trợ dễ hiểu kiến ​​thức và kỹ năng gây mê, cho phép chuyển thông tin tự tin vào thực hành lâm sàng.