Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 7e 2017

Sổ tay lâm sàng gây mê ấn bản thứ 7 là cuốn cẩm nang bỏ túi cung cấp thông tin toàn diện, súc tích, cần thiết về tất cả các khía cạnh của gây mê lâm sàng.

Ấn bản thứ 7 đem đến những sửa đổi đáng giá, toàn diện hơn so với phiên bản 6 được trình bày một cách khoa học, súc tích, dễ dàng tra cứu đúng với tính chất một cuốn sổ tay, đặc biệt chú trọng cập nhật kiến thức mới trong việc gây mê trong phẫu thuật nội soi. Tất cả những gì bạn cần dễ dàng được tham chiếu qua gân 1200 trang sách.

Tất cả những nội dung lâm sàng thực tế nhất từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này giúp bạn biết phải làm gì và làm thế nào, được trình bày ở dạng phác họa bao quát, với hàng trăm bảng biểu, đồ thị, và các thuật toán tổng hợp.
Phụ lục bao gồm các công thức, một tập atlas về điện tâm đồ, một danh sách thuốc thường dùng, giao thức hồi sức tim phổi từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, các thuật toán hỗ trợ hô hấp, một giao thức quản lý tăng thân nhiệt ác tính.
Phiên bản này được thiết kế đầy màu sắc và cập nhật nhiều hình minh họa mới.

Đây là tham khảo hữu ích dành cho các bác sĩ lâm sàng gây mê hồi sức, bác sĩ Nội trú Nội khoa và cấp cứu, chuyên gia tim mạch can thiệp,…

Năm Xuất bản:

      2017

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 7e 2017
Product details
File Size: 35827 KB
Print Length: 1152 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 7 edition (May 8, 2013)
Publication Date: May 8, 2013