BẤT THƯỜNG XUẤT PHÁT ĐỘNG MẠCH VÀNH PHẢI TỪ XOANG VÀNH TRÁI TRÊN CLVT 256 DÃY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP

BẤT THƯỜNG XUẤT PHÁT ĐỘNG MẠCH VÀNH PHẢI TỪ XOANG VÀNH TRÁI TRÊN CLVT 256 DÃY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Đình Minh1
1 Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Bất thường xuất phát của động mạch vành phải từ xoang vành trái là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Động mạch vành phải xuất phát bất thường chạy giữa động mạch chủ và động mạch phổi nên bị chèn ép khi hoạt động gắng sức có thể gây nên các triệu chứng lâm sàng như ngất xỉu, nhồi máu cơ tim hay đột tử. Chẩn đoán bệnh thường dựa trên hình ảnh cắt lớp vi tính mạch vành. Đa số các trường hợp được điều trị bảo tồn. Điều trị phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch được chỉ định đối với các trường hợp có nguy cơ. Chúng tôi trình bày hai trường hợp có bất thường xuất phát động mạch vành phải từ xoang vành trái phát hiện tình cờ khi chụp cắt lớp vi tính mạch vành và điểm y văn về quan điểm chẩn đoán và điều trị đối với dị tật này.

Bất  thường  giải  phẫu  vị  trí  xuất  phát  động mạch  vành(ĐMV)  được  phát  hiện  trên  chụp mạch vành thay đổi từ 0,3% đến 1,3% 1,2. Trong đó  bất  thường  xuất  phát  ĐMV  phải  từ  xoang vành  trái  là  một  dạng  hiếm  gặpvới  khoảng 0,026% -0,25%  dân  số2,3.  Phần  lớn  các  bất thường  này  là  lành  tính  về  mặt  lâm  sàng;  tuy nhiên, một số dị tật có thể gây nên những hệ quả nghiêm trọng như đột tử, nhồi máu cơ tim, ngất xỉu2,4. Nguyên nhân được cho là do ĐMV bất thường  nằm  kẹt  giữa  động  mạch  chủ  và  động mạch phổi, lỗ vào có dạng khe hẹp, góc xuất phát với động mạch chủ nhỏ và có đoạn chạy trong thành động mạch chủ nên dễ bị chèn ép khi hoạt động gắng sức5. Chúng tôi mô tả 2 trường hợp trên lâm sàng không có biểu hiện thiếu máu mạch vành, được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) mạch vành phát hiện thấy ĐMV phải phát sinh từ xoang vành trái. Chúng tôi bànluận về mức độ nguy hiểm của dị tật này và xem xét các tài liệu hiện nay liên quan đến quan điểm và xử trí.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02183

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836