Bệnh lý tuyến giáp ở người trưởng thành

Bệnh lý tuyến giáp ở người trưởng thành.Cuốn sách này là một hướng dẫn toàn diện để đánh giá và quản lý bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh lý tuyến giáp trong thực hành lâm sàng hằng ngày. Tất cả các khía cạnh quan trọng và các rối loạn đều được cân nhắc đến. Các thông tin bổ trợ về giải phẫu học, phôi thai học, miễn dịch học và sinh lý học đều được các tác giả đề cập đến để cung cấp nền tảng cho những hiểu biết tốt hơn về sự phát triển của bệnh lý và chẩn đoán điều trị nó.

Vai trò quan trọng của i ốt trong sinh lý học và các bệnh lý tuyến giáp thường được chú ý nhưng cũng rất dễ dàng bị bỏ qua. Các xét nghiệm sinh hóa hiện có sẵn và các công cụ chẩn đoán đặc biệt khác cũng được đề cập chi tiết. Các bệnh lý đa dạng của tuyến giáp được thảo luận trong một chuỗi của các chương riêng biệt, tập trung vào nguyên nhân, sinh lý bệnh, triệu chứng học, chẩn đoán và điều trị. Hàng loạt hình ảnh minh họa chất lượng cao và các hộp kiến thức quan trọng giúp cho việc học tập trở nên trực quan hơn.

Các tác giả đều là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ. Cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo vô giá dành cho những bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị các bệnh nhân mắc bệnh tuyến giáp.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

THÔNG TIN

Thyroid Disease in Adults
Ernst Nyström, Gertrud E. B. Berg, Svante K.G. Jansson, Ove Torring, Stig V. Valdemarsson
Hardcover: 314 pages
Publisher: Springer;
1st Edition. edition (March 9, 2011)
Language: English
ISBN-10: 3642132618
ISBN-13: 978-3642132612