BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018

BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018
Lương Thị Mỹ Tín*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Vũ Huy Trụ*
TÓM TẮT :
Mở đầu: Đái tháo đường típ 1 (ĐTĐ1) ngày càng gia tăng và để lại gánh nặng từ những biến chứng. Trong đó, biến chứng cấp tính thường gặp hơn, có thể dẫn đến tử vong và chưa được nghiên cứu nhiều ở đối tượng trẻ em ở Việt Nam.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm biến chứng cấp tính ở bệnh nhi ĐTĐ1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca trên bệnh nhi ĐTĐ1 từ 5 tuổi trở lên, tuổi khởi bệnh trên 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018.

Kết quả: Tổng số 53 bệnh nhi. Tỉ lệ hạ đường huyết (HĐH) là 66%, nhiễm toan ceton acid (TCA) là 26% và tăng áp lực thẩm thấu máu là 0%.

Kết luận: Bệnh nhi ĐTĐ1 thường gặp các biến chứng cấp tính, nhiều nhất là HĐH và TCA.

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong các bệnh thường gặp nhất trong các rối loạn nội tiết ở mọi lứa tuổi, là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong toàn cầu. Đến cuối năm 2017, khoảng 4 triệu người tử vong và chi phí khoảng 727 tỉ đô la Mỹ cho ĐTĐ và các biến chứng của nó trên toàn cầu(6). Trong đó, các biến chứng cấp tính nguy hiểm và có thể gặp ngay khi chẩn đoán bệnh, đặc biệt trên đối
tượng trẻ em ĐTĐ típ 1. Nghiên cứu “Biến chứng cấp và mạn tính ở bệnh nhi ĐTĐ1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018” được tiến hành với một trong những mục tiêu hàng đầu là xác định tỉ lệ các đặc điểm dịch tễ và biến chứng cấp tính của bệnh