Bổ sung vào nhóm nấm chống ung thư ở Việt Nam: nấm hương (nấm donko, nấm shitake)

Tên bài báo:Bổ sung vào nhóm nấm chống ung thư ở Việt Nam: nấm hương (nấm donko, nấm shitake)

Tác giả:    Lê Xuân Thám, Võ Thị Phương Khanh, Nguyễn Anh Dũng

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2000    Số:    1    Tập:    285    Trang:    17-20

Tóm tắt:    

Khái quát về giá trị dược liệu của nấm hương: shiitake Lentinula edodes (Berk.) Pegler = Lentinus edodes (Berk.) Sing. Nấm hương có hoạt tính kháng sinh, hoạt động ngoại trừ chlosterol, có hoạt tính chống ung thư, hoạt tính chống virus, nuôi trồng ra thể quả, lên men dịch thể sợi và lên men rắn thể sợi. Nghiên cứu cũng đề cập đến việc xem xét danh pháp của nó để phân loại, cho thấy tầm quan trọng của công nghệ sinh học cho việc trồng nấm trên diện rộng ở Việt Nam để cung cấp thực phẩm và dược liệu quý.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0383

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890