BỘC LỘ DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH CK20 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ BÀNG QUANG

BỘC LỘ DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH CK20 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ BÀNG QUANG
Nguyễn Trường Giang1, Nguyễn Văn Hưng2
1 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp
2 Trường đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm của dấu ấn miễn dịch CK 20 và mối liên quan với độ mô học, giai đoạn trong khối u bàng quang phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Hồi cứu 99 trường hợp ung thư biểu mô bàng quang qua các mẫu bệnh phẩm phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Kết quả: Dấu ấn CK 20 âm tính với 32 trường hợp (32,3%); dương tính ổ (<10% tế bào u) có 27 trường hợp (27,3%), dương tính lan tỏa có 40 trường hợp (40,4%). Dấu ấn CK 20 có mối liên quan với độ mô học với p=0,000<0,05 và có mối liên quan với giai đoạn bệnh với p=0,01<0,05. Các mối liên quan có ý nghĩa thống kê.

Ung  thư  biểu  mô  của  đường  niệu  là  tổn thương phổ biến nhất trong số ung thư của hệ tiết  niệu,  trong  đó  tập  trung  tại  bàng  quang khoảng 90-95%. Tác giả Nguyễn Phúc Cương và 1Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp2Trường đại học Y Hà NộiChịu trách nhiệm chính: Lánh cho rằng ung thư biểu mô bàng quang chiếm 81,2% khối u của hệ tiết niệu[1]. Tổ chức y tế thế giới năm 2016 cho biết đây là loại ung thư đứng thứ 7 trong các loại ung thư và  chiếm  3,2%  tổng  số  ca  ung  thư.  Ước  tính khoảng 70-80% bệnh nhân mới chẩn đoán ung thư bàng quang hiện tại với giai đoạn không xâm lấn hoặc đầu xâm lấn (giai đoạn Ta, Tis, hoặc T1) [2]. Cùng với việc phát hiện sớm và định típ mô bệnh học thì các yếu tố tiên lượng phân tử của khối u cũng có giá trị cho việc đánh giá mức độ tái phát hay tiến triển của bệnh. Dấu ấn CK20 chỉ dương tính ở lớp tế bào bề mặt hoặc một vài tế bào  trung  gian  của  lớp biểu mô bình thường. Khi mức độbộc lộvượt quá các giớihạn trên thì có  thểgợi  ý ung thư biểu mô đường  niệutiến triển, vìtrong khối  u  này  dấu ấn CK20 dương tính ởtoàn  bộbiểu  môcủa  khối  u. Chúng  tôi nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: Đánh giá tình trạng bộc lộ dấu ấn miễn dịch CK20 và đối chiếu với typ mô học, độ mô học và giai đoạn bệnh trong ung thư biểu mô niệu bàng quang.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00828

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Ung thư biểu mô bàng quang, CK20

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Phúc Cương, Nguyễn Sỹ Lánh, và Nguyễn Phương Hồng (2002), "Nghiên cứu hình ảnh giải phẫu bệnh của ung thư biểu mô đài bể thận," Báo cáo khoa học tại bệnh viện Việt Đức- Hà Nội. 
2. Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM et al (2016), "WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs. 4th Edition.World Health Organization," International Agency for Research on Cancer (IARC), vol. 8. 
3. Lê Thanh Xuân (2020), "Đặc điểm mô bệnh học và sự bộc lộ các dấu ấn hoá mô miễn dịch CK20, P53, Ki67 trong ung thư biểu mô nhú đường niệu," luận văn thạc sỹ y học. đại học y hà nội. 
4. Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Thị Hồng Điệp (2010), "Nghiên cứu mô bệnh học, một số triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư biểu mô tiết niệu," Tạp chí Y học thực hành, vol. 4, p. 714.