Bối cảnh uống rượu, bia của sinh viên Việt Nam

Bối cảnh uống rượu, bia của sinh viên Việt Nam
Drinking context of students in Vietnam
Tác giả: Phạm Bích Diệp
Tóm tắt:
Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 4.450 sinh viên tại 9 trường đại học thuộc ba miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam để mô tả bối cảnh uống rượu/bia của sinh viên đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên uống rượu/bia tại Hà Nội là cao nhất (85.9%), tiếp đến là Huế (84,5%) và Hồ Chí Minh (80,0%). Lượng rượu/bia tiêu thụ trung bình trong một lần uống của sinh viên Hà Nội là thấp nhất (2,7 cốc chuẩn); Huế và thành phố Hồ Chí Minh cao nhất (3,2 cốc chuẩn). Số cốc chuẩn trong một lần uống tại nhà thấp hơn so với uống tại nơi công cộng. Đa phần sinh viên uống rượu/bia vào buổi tối, cùng với bạn bè cả nam và nữ, vào các dịp cuối tuần/ lễ tết, uống tại nhà và quán ăn và đi theo nhóm lớn từ 4 người trở lên. Lý do của những lần uống rượu/bia chủ yếu là liên hoan và gặp gỡ bạn bè. Kết quả nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị trong truyền thông để nâng cao nhận thức về tác hại uống rượu/bia vượt quá giới hạn và xây dựng chính sách nhằm hạn chế tiếp cận rượu/bia trong sinh viên.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890