BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT LASER NỘI MẠCH

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT LASER NỘI MẠCH
Bs Lê Nguyệt Minh1, Bs Cao Thị Hồng Yến1, Bs Nguyễn Xuân Hiền1, Gs Phạm Minh Thông1
1 khoa chẩn đoán hình ảnh- bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng phương pháp đốt laser nội mạch tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai.
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 20 bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới được điều trị tại khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch mai từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.
Kết quả: Tỷ lệ gây tắc tĩnh mạch hiển lớn đạt 95,6%, biến chứng nhẹ như bầm tím chiếm 26,1%, đau sau can thiệp ở mức trung bình 3,4 điểm (theo thang điểm VAS). Điểm VCSS sau can thiệp 1 tháng được cải thiện rõ rệt (trước và sau can thiệp là 8,7±3,0 và 1,9±2,6).
Kết luận: Đốt laser nội mạch là phương pháp can thiệp tối thiểu, an toàn, cải thiện tốt triệu chứng lâm sàng cho bệnh nhân sau điều trị.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01846

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836