BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2020

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2020
Học viên: Trần Hoàng Anh
Hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Hiền Trung
Xây dựng và đánh giá hiệu quả danh mục tương tác nhằm giảm các tương tác bất lợi có thể xảy ra trong quá trình kê đơn thuốc. Tại phòng khám Nội của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long xảy ra nhiều tương tác thuốc bất lợi đặc biệt nhóm bệnh tim mạch, nghiên cứu thực hiện nhằm xây dựng, áp dụng danh mục tương tác thuốc và mô tả một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình kê đơn thuốc sau khi sử dụng danh mục tương tác thuốc tại các phòng khám nội – Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, năm 2020.
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và định tính. Trong đó nghiên cứu định lượng khảo sát n=260 đơn thuốc sau khi áp dụng danh mục tương tác thuốc. Nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu các đối tượng có liên quan trong nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu từ 269 hoạt chất trong danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện được đưa vào phần mềm tra cứu tương tác thuốc Medscape.com và Drugs.Com đã kiểm tra và chọn lọc được 23 cặp tương tác thuốc- thuốc thường gặp có ý nghĩa lâm sàng. Đặc điểm đơn thuốc sau khi áp dụng danh mục tương tác trong đó nhóm thuốc được chỉ định trong 1 đơn thuốc chủ yếu là 2 nhóm thuốc tim mạch 67,7% và tiêu hóa 60,4%. Số lượng thuốc được sử dụng trung bình trong kê đơn: 4,55 ± 1,917. Đơn đơn xảy ra phổ biến từ 1 tương tác thuốc25,8% và 2 tương tác thuốc 10,8%. Số đơn thuốc xảy ra từ 3 là 5,8% và lớn hơn 3 tương là 1,9%. Tương tác xảy ra ở mức độ nghiêm trọng, thay thế thuốc khác 11,3% và có chống chỉ định 2,6%. 2
Một số yếu tố ảnh hưởng, đối tượng người bệnh đa số là người cao tuổi mắc nhiều bệnh kèm theo số lượng thuốc điều trị nhiều tăng nguy cơ xảy ra tương tác. Kinh nghiệm và thâm niên của bác sỹ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của một đơn thuốc. Thiếu đội ngũ dược lâm sàng, làm giảm khả năng phát hiện tương tác thuốc nguy hiểm. Tình trạng quá tải không thường xuyên, tuy nhiên ở một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng quá tải. Danh mục tương tác trên văn bản, gây khó khăn cho việc tra cứu, bệnh viện chỉ có phần mềm kê đơn thuốc nhưng chưa có tích hợp cảnh báo tương tác thuốc. Tập huấn đào tạo chưa được tổ chức thường xuyên, cảnh báo tương tác thuốc bất lợi chủ yếu trên các cuộc họp chuyên môn, chưa tập huấn cụ thể cho từng bác sỹ. Công tác bình đơn thuốc chưa thực hiện tốt, còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiện. Vì vậy,việc hoàn thiện danh mục tương tác thuốc trong danh mục thuốc của bệnh viện góp phần làm giảm tương tác thuốc, từ cơ sở đó phát triển danh mục tương tác thuốc điện tử nhằm sử dụng hiệu quả trong kê đơn thuốc của bệnh viện