CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN GIẢM BA DÒNG TẾ BÀO MÁU QUA KHẢO SÁT TỦY ĐỒ TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG

CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN GIẢM BA DÒNG TẾ BÀO MÁU QUA KHẢO SÁT TỦY ĐỒ TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 7/2017 – 5/2018: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HUYẾT ĐỒ, TỦY ĐỒ
Dương Ngọc Mai*, Đào Thị Thanh An*, Nguyễn Minh Tuấn**, Lê Bích Liên**, Nguyễn Thanh Hùng**, Dương Thị Mỹ Lệ**, Nguyễn Trần Quỳnh Như**, Lâm Thị Mỹ*
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Giảm ba dòng tế bào máu (GBD) thường gặp trong nhi khoa. Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu vềnguyên nhân giảm ba dòng tế bào ở trẻ em qua khảo sát tủy đồ.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ các bệnh lý gây giảm ba dòng tế bào máu qua tủy đồ ở bệnh nhi GBDkhoa Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 1, từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2018 và các đặc điểm lâm sàng, huyết đồ, tủy đồ.

Phương pháp: mô tả loạt ca.

Kết quả: Có 96 trẻGBD được thực hiện tủy đồ trong thời gian nghiên cứu. Nam:nữ 1,2:1. Tủy đồ bất thường 96,9%, bình thường 3,1%. Nguyên nhân thường gặp: hội chứng thực bào máu (HCTBM) 58,3%, bạch cầu cấp dòng lympho 26,0%. Trung vị thời gian từ triệu chứng đầu tiên đến lúc làm tủy đồ ở nhóm ác tính là 13,5 ngày (4 – 31), HCTBM là 10,5 ngày (4 – 49 ngày), suy tủy hay tủy giảm sản là 13 ngày (8 – 23). Dấu hiệu lâm sàng thường gặp: sốt (83,3%), gan to (78,1%), lách to (65,7%), gan lách to (62,5%), thiếu máu (7,3%), xuất huyết (7,3%). Phết máu ngoại biên phát hiện blast trong 88,0% trường hợp ác tính. Tủy đồ có mật độ tủy giảm 10,4%, trung bình 68,8%, tăng 20,8%.

Kết luận: Tủy đồ giúp chẩn đoán trong 96,9% trường hợp GBD ở trẻ em. Các nguyên nhân thường gặp là HCTBM, bạch cầu cấp.

Giảm ba dòng tế bào máu ngoại biên (GBD)  là một tình huống rối loạn huyết học thường gặp ở trẻ em, được xác định khi đồng thời giảm cả ba dòng hồng cầu, bạch cầu đa nhân trung tính (BCĐNTT) và tiểu cầu (TC)(7). GBD có thể là hậu quả của một tình trạng xâm lấn tủy xương, nhưng cũng có thể chỉ là biểu hiện của một bệnh lý ngoại biên.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00548

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890