CÁC KIỂU HỌC TẬP ƯA THÍCH CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ

CÁC KIỂU HỌC TẬP ƯA THÍCH CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ
Liêu Ngọc Liên1, Trần Thụy Khánh Linh1, Huỳnh Thụy Phương Hồng1, Nguyễn Thị Ngọc Phương1, Lê Thị Ngọc Ánh2
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Viện Y tế Công Cộng Tp.HCM
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Xác định điểm trung bình các kiểu học tập ưa thích của sinh viên điều dưỡng Đại học Y Dược Tp.HCM theo thang đo của Peter Honey và Alan Mumford. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 116 sinh viên điều dưỡng năm cuối (năm 4) tại Đại học Y Dược Tp.HCM. Nghiên cứu sử dụng thang đó đánh giá kiểu học tập theo Peter Honey và Alan Mumford gồm 80 câu được dịch từ tiếng anh sang tiếng việt và dịch ngược từ tiếng việt qua tiếng anh để kiểm tra sự tương đồng về ngôn ngữ trước khi chuyển đến sinh viên tự điền theo hình thức trực tuyến. Có 4 kiểu học tập gồm hành động, quan sát, lý luận và thực nghiệm, mỗi kiểu được đánh giá qua 20 câu hỏi, trong đó mỗi câu hỏi là 1 điểm. Các phép thống kê sử dụng trong nghiên cứu gồm kiểm định chính xác Fisher, chi bình phương, T-test và Mann Whitney, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi α<0,05. Kết quả: Đa số các sinh viên tham gia nghiên cứu ở tuổi 21 (84,5%), nữ nhiều hơn nam (88,8%). Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểu học tập quan sát được sinh viên ưa thích nhất bất kể là nam hay nữ, kế đến là kiểu lý luận và kiểu thực nghiệm, trong khi kiểu hành động có số điểm được lựa chọn ít nhất. Các sinh viên có học lực trung bình và khá ưa thích kiểu học tập hành động nhiều hơn các sinh viên có học lực giỏi và xuất sắc (p<0,05). Nhóm sinh viên có đi làm thêm ưa thích kiểu học tập hành động và thực nghiệm nhiều hơn nhóm sinh viên không đi làm thêm (p<0,05). Kết luận: Nhà trường và các giảng viên cần xây dựng phương pháp và chiến lược giảng dạy phù hợp với kiểu học tập mà sinh viên ưa thích để tạo động lực và nâng cao kết quả học tập của sinh viên.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02254

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Ngày nay, phương pháp truyền thống trong học tập là lấy giáo viên làm trung tâm đã dần dần thay đổi thành việc học tập lấy học sinh làm trung  tâm.  Trong  những  năm  gần  đây,  việc nghiên cứu các phong cách học tập khác nhau của người học đã nhận được sự quan tâm đáng kể, và điều quan trọng là các nhà giáo dục phải biết và sử dụng phương pháp tốt nhất có thể để giúp học sinh học thành công. Học tập là “quá trình mà tri thức được tạo ra thông qua sự biến đổi của kinh nghiệm” [1]. Tạo thuận lợi cho quátrình học tập là mục tiêu chính của việc dạy học. Mỗi cá nhân có kiểu học tập khác nhau. Người học sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi phương pháp giảng dạy tương thích với kiểu học. Vì thế việc hiểu được kiểu học tập của người học sẽ giúp cho người dạy lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.Hiện nay, có nhiều cách đánh giá kiểu học tập trong giáo dục với nhiều tiêu chí và phân loại khác nhau. Nghiên cứu này sử dụng cách đánh giá kiểu học  tập  theo  Honey  and  Mumford  (2000)[2], phiên bản 80 câu hỏi để đo lường 04 kiểu học tập ưa thích của sinh viên là kiểu hành động, quan sát, lý luận và thực nghiệm. Do bộ công cụ này phù hợp với đánh giá kiểu học tập trên các sinh viên đại học chuyên ngành về sức khỏe.Điều  dưỡng  là  một  ngành  nghề  rất  quan trọng trong hệ thống y tế, ngoài kỹ năng chuyên môn tốt, đòi hỏi người điều dưỡng cần phải có khả năng quan sát tỉ mỉ, chăm chỉ và cẩn thận trong  công  việc,  tư  duy  nhạybén  và  thông minh, sáng tạo, coi trọng và yêu thương người bệnh. Việc nângcao chất lượng đào tạo trong giảng  dạy  Điều  Dưỡng  là  rất  cần  thiết  vì  sinh viên sau khi ra trường sẽ trở thành một trong những nguồn lực chính trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.Kết  quả  nghiên  cứu  này  sẽ  cung  cấp  thêm bằng  chứng  khoa  học  cho  nhà  trường  và  các giảng viên hiểu hơn về kiểu học tập của sinh viên để xây dựng phương pháp và chiến lược giảng dạy phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như tạo động lực cho các em sinh viên phát huy hết khả năng học tập của mình.Mục tiêu:Xác định điểm trung bình các kiểu học tập ưa thích của sinh viên điều dưỡng Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh theo thang đo của Peter Honey và Alan Mumford.