Các yếu tố liên quan đến xét nghiệm HIV ở 2.500 phụ nữ mại dâm tại khu vực phía Nam, 2010

Các yếu tố liên quan đến xét nghiệm HIV ở 2.500 phụ nữ mại dâm tại khu vực phía Nam, 2010.
Tác giả: Trần Phúc Hậu, Phạm Đăng Đoan Thùy, Phạm Duy Quang, Phạm Thị Minh Hằng, Nguyễn Duy Phúc, Khưu Văn Nghĩa, Trần Kim Long, Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng.
Tóm tắt:
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan xét nghiệm HIV ở quần thể phụ nữ mại dâm (PNMD) tại khu vực phía Nam. Phương pháp: Từ tháng 6 đến 12, 2010, 2.541 PNMD tại cộng đồng đã được chọn vào nghiên cứu cắt ngang tiến hành tại 6 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và Tây Ninh. PNMD được phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin về các đặc tính dân số-xã hội, hành vi tình dục, sử dụng chất gây nghiện, kiến thức về HIV và tiếp cận các chương trình sức khỏe. Phân tích hồi qui logistic đa biến được sử dụng để tìm các tương quan với xét nghiệm HIV. Kết quả: Trong 2.541 PNMD tham gia khảo sát, tuổi trung bình là 28,1 tuổi; 55,2% có trình độ trung học cơ sở, 33,2% hành nghề trực tiếp, có 22,5% (khoảng tin cậy: 20,9–24,1%) đã từng xét nghiệm HIV. Dù 77,1% PNMD cho biết luôn dùng bao cao su khi quan hệ tình dục với khách trong vòng một tháng trước phỏng vấn và chỉ 1,7% đã từng sử dụng ma túy nhưng có đến 58,1% cho rằng họ có nguy cơ nhiễm HIV. Phân tích đa biến cho thấy biết ít nhất một triệu chứng của các nhiễm khuẫn lây truyền qua đường tình dục, cho rằng bản thân có nguy cơ nhiễm HIV và tiếp cận với đồng đẳng viên trong 6 tháng vừa qua có tỷ lệ xét nghiệm HIV cao hơn. PNMD trực tiếp và hành nghề tại nông thôn có xu hướng ít xét nghiệm HIV hơn. PNMD lớn tuổi hơn và thu nhập cao hơn có xu hướng xét nghiệm HIV nhiều hơn. Kết luận: Tỷ lệ xét nghiệm HIV ở PNMD tại sáu tỉnh khảo sát khá thấp. Hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tập trung cho PNMD cần được tăng cường, cân nhắc đến các yếu tố liên quan được tìm thấy trong nghiên cứu này.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890