Cải thiện bữa ăn và tình trạng dinh dưỡng dựa vào tiếp cận thực phẩm tại huyện Thanh Miện, Hải Dương

Tên bài báo:Cải thiện bữa ăn và tình trạng dinh dưỡng dựa vào tiếp cận thực phẩm tại huyện Thanh Miện, Hải Dương

Tác giả:    Nguyễn Công Khẩn

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    5    Tập:    423    Trang:    3-6

Tóm tắt:    

Đánh giá hiệu quả của giải pháp cải thiện dinh dưỡng thông qua tiếp cận giáo dục truyền thông, khuyến khích sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có tại chỗ trên các hộ gia đình ở các xã trong huyện Thanh Miện, Hải Dương. Kết quả: khẩu phần ăn của nhân dân đã có những cải thiện rõ rệt. Mức năng lượng bình quân đầu người hiện nay đạt 2002Kcal. Lượng caroten và vitamin A khẩu phần năm 1998 tăng gấp 3 lần so với 1994 và gấp đôi 1996. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em giảm rõ rệt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi giảm hàng năm khoảng 2% và hiện còn ở mức cao (40,2%). Kiến thức, thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ và gia đình có tiến bộ rõ.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0382

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890