Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn

Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn
Văn Hùng Dũng
Đặt vấn đề: phẫu thuật Bentall là tiêu chuẩn cho thay gốc và van động mạch chủ tuy nhiên chảy máu nặng sau mổ vẫn là một thách thức. Nghiên cứu nhằm lượng giá kết quả sớm và kết quả dài hạn của sử dụng ống ghép cải tiến cho phẫu thuật Bentall.
Phương pháp: hồi cứu các bệnh nhân được phẫu thuật Bentall theo phương pháp “button” trong giai đoạn 2000-2019. Nhóm 1, 40 bệnh nhân sử dụng ống ghép có van thương mại và nhóm 2 sử dụng ống ghép tự gắn van cải tiến.
Kết quả: Các đặc điểm trước mổ tương tự ở cả hai nhóm ngoại trừ tuổi trung bình của nhóm 2 cao hơn. Chảy máu trong 6 giờ đầu (250 so với 370ml, P<0,001)) và nguy cơ mổ lại vì chảy máu ( 4,5% so với 17,5%, P= 0,002) ở nhóm 2 thấp hơn có ý nghĩa. Các biến chứng khác là không khác biệt giữa hai nhóm.Tử vong phẫu thuật là 3. Mổ lại 7 trường hợp. Về dài hạn, nhóm 2 có tỷ lệ sống còn (95% so với 75%) và không mổ lại (95% so với 70%) cao hơn có ý nghĩa ở thời điểm 4 năm sau mổ.
Kết luận: ống ghép gắn van cải tiến là an toàn và hiệu quả cho phẫu thuật Bentall, làm giảm chảy máu sau mổ và cải thiện kết quả dài hạn. Cũng cần nghiên cứu thêm để chứng minh tính hiệu quả và tính khả thi của phương pháp này.

Thay cả động mạch chủ (ĐMC) lên và van ĐMC được giới thiệu lần đầu tiên bởiBentall vàDe Bono năm1968,1hiện vẫn là phẫu thuật tiêu chuẩn cho bệnh lý gốc van ĐMC và ĐMC lên.2Tuy nhiên , chảy máu sau mổ chủ yếu từ đầu gần và nơi cắm lại hai động mạch vành (ĐMV) vẫn còn  là  một  thách  thức.  Chảy  máu  nhiều  phải truyền  nhiều  máu  dẫn  đến  các  biến  chứng  liên quan như hội chứng TRALI, dễ nhiễm trùng, suy hô hấp kéo dài…3,4Cho đến nay đã có nhiều cải tiến  phẫu  thuật  Bentall  nguyên  bản  nhằm  làm giảm  chảy  máu  cũng  như  các  biến  chứng  liên quan đến ống ghép.5-21Tổng quát, có hai loại : ống ghép thương mại hay ống ghép có gắn van sẵn và ống ghép tự gắn van trong lúc mổ. Ống ghép  thương  mại  có  nhiều  lợi  điểm  tuy  nhiên trong trường hợp mổ lại, viêm nội tâm mạc có abcès vòng van, có thể chảy máu trầm trọng do mô  yếu  và  không  áp  sát. Vì  vậy,  ống  ghép  tự gắn  van  đã được  chọn  trong  các  tình  huống này.12,17Tại Viện Tim đã thực hiện phẫu thuật Bentall  trong  hơn  20  năm.  Nghiên  cứunhằm mục đích so sánh và đánh giá kết quả ngắn hạn và dài  hạn  của  sử  dụng  ống  ghép  gắn  van  thương mại  và ống  ghép  tự  gắn  van  cải  tiến  cho  phẫu thuật “button Bentall”.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02318

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836