Căn bản Bệnh võng mạc do Đái tháo đường

Căn bản Bệnh võng mạc do Đái tháo đường.Khái quát về Bệnh võng mạc tiểu đường được viết cho các bác sĩ nhãn khoa và y sĩ nhãn khoa nói chung cũng như các học viên bác sĩ gia đình, chuyên gia bệnh tiểu đường, và bác sĩ nội khoa, những người phải đối mặt với các bệnh nhân tiểu đường hàng ngày. Nó tập trung vào việc chẩn đoán và quản lý bệnh võng mạc tiểu đường từ tầm nhìn của các chuyên gia võng mạc.

Cuốn sách bắt đầu với dịch tễ học, giải phẫu học và sinh lý bệnh của bệnh võng mạc tiểu đường, và sau đó bao gồm các chủ đề quan trọng như vấn đề phân loại, xét nghiệm chẩn đoán, kỹ thuật kiểm tra, phương thức điều trị mới, quản lý bệnh nhân, các chỉ định của phẫu thuật lấy bỏ dịch kính, đái tháo đường và mang thai, và sự đồng ý của bệnh nhân. Bảo quát cả các vấn đề nội khoa chung trong bệnh tiểu đường và các mối quan tâm đặc biệt về nhãn khoa. Sách bao gồm hơn 200 bức ảnh đầy màu sắc, các nghiên cứu trường hợp, và các thuật toán để quản lý bệnh nhân.
Một trang web đồng hành bao gồm các văn bản trực tuyến đầy đủ và một ngân hàng hình ảnh có thể tải về để dùng cho bài báo cáo hay thuyết trình.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

THÔNG TIN
Diabetic Retinopathy: The Essentials
Gloria Wu
Price: $158.99
Hardcover: 288 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 1 Har/Psc edition (April 19, 2010)
Language: English