CẬP NHẬT HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP Ở BỆNH NHÂN COVID-19

CẬP NHẬT HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP Ở BỆNH NHÂN COVID-19
Tạ Bá Thắng1, Đỗ Quyết2
TÓM TẮT
Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) ở bệnh nhân (BN) COVID-19 là một hội chứng không đồng nhất đặc trưng bởi tổn thương phế nang lan tỏa với các kiểu hình có thể thay đổi. Mặc dù gần đây có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, nhưng ARDS vẫn còn bị bỏ sót chẩn đoán, có tỷ lệ tử vong cao và là thức thách đối với các bác sĩ hồi sức tích cực. Đặc điểm lâm sàng, X-quang cơ bản giống ARDS cổ điển, tuy nhiên ARDS trong bệnh COVID-19 có một số khác biệt như khởi phát muộn, cơ chế sinh lý bệnh đặc thù, tăng đông máu… dẫn đến những khó khăn trong điều trị. Thông khí bảo vệ phổi và nằm sấp vẫn là biện pháp chính trong điều trị hỗ trợ hô hấp, cần phối hợp các biện pháp và tư vấn điều trị của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực (hồi sức tích cực, truyền nhiễm, hô hấp, vật lý trị liệu…). Một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tỷ lệ tử vong là chẩn đoán và dự phòng ARDS sớm ở bệnh nhân (BN) COVID-19.

Trong hơn 50 năm qua đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị hội chứng suy hô hấp cấp (Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS) nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao (30 – 40%). ARDS ở BN COVID-19 là thức thách đối với các bác sĩ hồi sức bởi cơ chế sinh lý bệnh khác nhau, khởi phát muộn, tình trạng ảnh hưởng tới độ đàn hồi phổi hai bên, tăng đông máu đã gây khó khăn cho công tác điều trị. ARDS ở BN COVID-19 được coi là không điển hình (atypical ARDS) [1, 4]. Sự gia tăng ARDS ở BN COVID-19 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống y tế của mỗi quốc gia.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00024

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890