CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG VACCINE PHÒNG COVID-19 Ở BỆNH NHÂN CƠ XƯƠNG KHỚP CỦA HỘI THẤP KHỚP HỌC HOA KỲ

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG VACCINE PHÒNG COVID-19 Ở BỆNH NHÂN CƠ XƯƠNG KHỚP CỦA HỘI THẤP KHỚP HỌC HOA KỲ
Nguyễn Việt Khoa1, Bùi Hoàng Anh1, Lê Văn Học1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Cung cấp cho bác sĩ điều trị cơ xương khớp (CXK) những hướng dẫn về tiêm vaccine COVID-19 và các vấn đề liên quan tới quản lý bệnh nhân (BN) bị bệnh CXK trong thời điểm xuất hiện các loại vaccine phòng SARS-CoV-2. Đối tượng và phương pháp: Nhóm nghiên cứu gồm 9 nhà thấp khớp học, 2 bác sĩ truyền nhiễm, 2 chuyên gia y tế công cộng đã và đang làm việc cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC); đưa ra nhiều câu hỏi trên lâm sàng có liên quan tới việc tiêm vaccine COVID-19 ở những BN bị bệnh CXK; đã chia thành các dưới nhóm và sắp xếp các câu hỏi lâm sàng thành nhiều chủ đề (hiệu quả, tính an toàn của vaccine). Mỗi nhóm chịu trách nhiệm tổng hợp các bằng chứng trong từng chủ đề. Nhóm phân tích các câu hỏi lâm sàng cùng với các khuyến cáo sử dụng vaccine hiện hành dựa trên quy trình Delphi cải tiến, bao gồm hai vòng đánh giá không đồng bộ và ẩn danh. Các thành viên trong nhóm đánh giá sự đồng ý bằng một bảng điểm và đồng thuận được đánh giá ở các mức M (trung bình) hoặc H (cao) dựa trên kết quả thu được. Để được chấp nhận như một khuyến cáo, mức đánh giá phải có tương quan với mức đồng thuận (các giá trị được thể hiện “đồng ý”, “không chắc chắn” hoặc “không đồng thuận”) cùng với mức đồng thuận trung bình hoặc cao.
Kết quả và kết luận: Các cân nhắc có liên quan tới tiêm vaccine COVID-19 ở BN bị bệnh CXK được trình bày ở Bảng 1. Các khuyến cáo đối với các nhóm BN đặc biệt, cũng như thời gian và các bệnh kết hợp được trình bày ở Bảng 2. Không có bằng chứng ủng hộ về tính an toàn của vaccine đối với việc sử dụng và thời gian sử dụng các thuốc điều hòa miễn dịch. Chính vì vậy, khuyến cáo về các thuốc điều hòa miễn dịch và thời gian tiêm vaccine (Bảng 3) được đưa ra để tối ưu hóa đáp ứng với vaccine.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00023

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890