Chăm sóc giảm nhẹ liên ngành cho trẻ em 2E 2022

Chăm sóc giảm nhẹ liên ngành cho trẻ em 2E 2022.Chăm sóc giảm nhẹ liên ngành cho trẻ em cung cấp một nguồn lực toàn diện, tích hợp duy nhất về chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em bị bệnh nặng và gia đình của chúng. Lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ dựa trên nguyên tắc cơ bản là một nhóm liên ngành là tối ưu trong việc chăm sóc bệnh nhân và gia đình của họ trong suốt quá trình bệnh tật. Văn bản tích hợp các chủ đề bao gồm mục tiêu chăm sóc, vai trò cụ thể theo kỷ luật, cân nhắc về văn hóa và tinh thần, kết quả dựa trên bằng chứng và hơn thế nữa. Nó nhấn mạnh giá trị của lời nói và giao tiếp chất lượng cao trong chăm sóc giảm nhẹ. Quan trọng là, nội dung thừa nhận những giai đoạn thử thách giữa các thành viên trong nhóm và những giai đoạn đó cuối cùng có thể mang lại lợi ích như thế nào cho kết quả chăm sóc của nhóm, bệnh nhân và gia đình. Mỗi chương bao gồm góc nhìn về gia đình của một đứa trẻ bị bệnh nặng dưới dạng mô tả để thúc đẩy sự hiểu biết của nhóm chăm sóc về quan điểm quan trọng này. Ấn bản thứ hai này được thành lập dựa trên vô số bằng chứng phản ánh những đổi mới trong khoa học chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em trong 10 năm qua, bao gồm các sáng kiến ​​trong chăm sóc lâm sàng, nghiên cứu và giáo dục. Chăm sóc giảm nhẹ liên ngành cho trẻ em thích hợp cho tất cả các bác sĩ lâm sàng giảm nhẹ nhi khoa (PPC), bao gồm bác sĩ, y tá, bác sĩ lâm sàng tâm lý xã hội và nhiều người khác. Tất cả các chuyên gia phụ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em bị bệnh nặng sẽ thấy cuốn sách này là thứ bắt buộc phải có cho công việc của họ.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

“Ấn bản mới này là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em vì nó là một cuốn sách tinh túy để cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân văn và toàn diện chất lượng cao mà các gia đình có trẻ em bị bệnh nặng vô cùng mong muốn. Mỗi trang được đan xen một cách tỉ mỉ đến mức chuyên nghiệp các nhóm có thể hợp tác đóng góp vào việc tìm hiểu và hỗ trợ các sở thích, nhu cầu và ưu tiên của các bệnh nhân và gia đình quý trong vòng chăm sóc của họ. Đây là điều cần thiết cho tất cả các học viên để nâng cao sự hiểu biết, đánh giá cao và khả năng chăm sóc giảm nhẹ của họ làm nền tảng để tối ưu hóa chất lượng cuộc sống trong thực tế. ” – Rebecca Kirch, JD, Phó Chủ tịch Điều hành Chính sách và Chương trình, Tổ chức Bênh vực Bệnh nhân Quốc gia

“Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn thực sự đương đại và toàn diện về toàn bộ lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em. Tập trung vào các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe, sự khiêm tốn trong văn hóa và sự chênh lệch trong chăm sóc không thể lâu hơn và cần phải có phần nêu bật xung đột và giải quyết xung đột. Việc tiếp tục và có mục đích đưa các bác sĩ liên ngành vào sản xuất mỗi chương mô hình hóa bản thân nhóm chăm sóc giảm nhẹ – một cách tiếp cận mà tất cả các tiếng nói đều cần thiết khi chúng ta tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân văn nhất có thể. ” – Rachel Thienprayoon, MD, MSCS, FAAP, FAAHPM, Phó Giáo sư Gây mê, Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Cincinnati

Chăm sóc giảm nhẹ liên ngành cho trẻ em 2E 2022
Interdisciplinary Pediatric Palliative Care, 2nd Edition
Wolfe, Joanne, Hinds, Pamela S., Sourkes, Barbara M.
Year:
2022
Edition:
2
Publisher:
Oxford University Press
Language:
English
Pages:
624