CHẨN ĐOÁN KHÔNG XÂM LẤN MỨC ĐỘ ÁC TÍNH CỦA U THẦN KINH ĐỆM SỬ DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ ĐA THỂ TÍCH

CHẨN ĐOÁN KHÔNG XÂM LẤN MỨC ĐỘ ÁC TÍNH CỦA U THẦN KINH ĐỆM SỬ DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ ĐA THỂ TÍCH
Nguyễn Duy Hùng1,2, Phạm Chu Hoàng3, Thân Văn Sỹ1,2
1 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường Đại học Y Hà Nội
2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Việt Đức
3 Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu đánh giá giá trị của cộng hưởng từ tưới máu và cộng hưởng từ phổ đa thể tích trong chẩn đoán mức độ ác tính của u thần kinh đệm. Nghiên cứu bao gồm 85 bệnh nhân được phẫu thuật hoặc sinh thiết, có kết quả mô bệnh học là u thần kinh đệm, được chụp cộng hưởng từ 1.5T với các chuỗi xung cộng hưởng từ cơ bản, chuỗi xung phổ đa thể tích, chuỗi xung tưới máu từ tháng 01/2015 đến tháng 02/2017 tại bệnh viện Việt Đức. Đường cong ROC được sử dụng nhằm xác định điểm cắt của chỉ số rCBV và các chất chuyển hoá có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất. Chỉ số rCBV tại điểm cắt là 2,56 cho độ nhạy, độ đặc hiệu, lần lượt là 86,54%, 75,76% trong chẩn đoán phân bậc u thần kinh đệm. Điểm cắt 2,76 của tỷ lệ Cho/NAA cho độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 82,69%, 78,79%. Phối hợp hai chỉ số rCBV và tỷ lệ Cho/NAA cho độ nhạy 71,15%, độ đặc hiệu 78,79%. Chỉ số rCBV và tỷ lệ Cho/NAA giúp tăng khả năng chẩn đoán mức độ ác tính của u thần kinh đệm trước phẫu thuật.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01871

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836