Chẩn đoán và quản lý khối u vú, Sổ tay Thực hành và Phương pháp Tiếp cận Đa ngành 2021

Chẩn đoán và quản lý khối u vú, Sổ tay Thực hành và Phương pháp Tiếp cận Đa ngành 2021.Cuốn sách này được biên soạn nhằm trình bày một cẩm nang thực tế và ngắn gọn về chẩn đoán và quản lý các bệnh vú để các học viên tham khảo nhanh chóng. Nó nhấn mạnh cách tiếp cận chẩn đoán và quản lý khối u vú được viết từ quan điểm của từng thành viên trong nhóm quản lý đa ngành (bác sĩ giải phẫu bệnh, bác sĩ X quang, bác sĩ nội khoa ung thư, bác sĩ phẫu thuật ung thư và bác sĩ xạ trị ung thư).
Văn bản được chia thành hai phần.
Phần đầu tiên được viết theo từng chuyên ngành, tập trung vào tổng quan và quản lý các khối u vú, các tranh cãi hiện tại và tuyên bố vị trí, đồng thời nhấn mạnh vào hiệu quả chi phí và đảm bảo chất lượng. Tổng quan về X quang giải quyết các câu hỏi như khi nào nên thực hiện hình ảnh vú, sự khác biệt giữa chụp X quang tuyến vú và chẩn đoán, khi nào nên thực hiện Chụp ảnh Cộng hưởng Từ (MRI) và siêu âm, ý nghĩa của các bộ mô tả X quang và cuối cùng là hiệu quả chi phí và đảm bảo chất lượng của đánh giá X quang của các khối u vú. Tổng quan về bệnh học đề cập đến các phương pháp tiếp cận để đánh giá sinh thiết vú và cắt bỏ vôi hóa, mật độ, biến dạng, không đối xứng và khối lượng, cạm bẫy để giải thích mô học, công dụng của các vết nhuộm hóa mô miễn dịch khi các vết nhuộm hóa mô miễn dịch không hữu ích, đảm bảo chất lượng và hiệu quả chi phí, và các tranh cãi hiện tại và các câu lệnh về chức vụ. Tổng quan về phẫu thuật, nội khoa và xạ trị ung thư đề cập đến thời điểm điều trị và khi nào nên kiềm chế, các lựa chọn hoặc phương thức điều trị hiện tại và các yếu tố cung cấp thông tin cho sự lựa chọn, tiện ích của gen hoặc chẩn đoán phân tử trong quản lý, hiệu quả chi phí và đảm bảo chất lượng, cũng như tranh cãi và tuyên bố lập trường.

Năm Xuất bản:

      2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Phần thứ hai thảo luận về các khối u vú phổ biến (theo quan điểm của từng thành viên trong nhóm quản lý) bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận thực tế được nêu rõ trong phần đầu tiên. Các thực thể được thảo luận bao gồm nhưng không giới hạn ở khối u xơ biểu mô, tổn thương nhú, tổn thương tế bào hình thoi, ung thư tại chỗ và ung thư xâm lấn (bao gồm các dạng phụ), tổn thương mạch máu, rối loạn tăng sinh bạch huyết và di căn đến vú.

Điểm độc đáo của cuốn sách này là tập trung vào các phương pháp tiếp cận chuyên ngành tổng hợp với quan điểm từ từng chuyên ngành phụ và nhấn mạnh vào cách mỗi thành viên của nhóm đa ngành có thể đóng góp vào việc chăm sóc tối ưu bệnh nhân ung thư vú. Văn bản nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách của câu hỏi “tiếp theo là gì” và thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, theo nhóm cho các học viên và bác sĩ hành nghề bằng cách cung cấp thông tin về các thực thể cụ thể từ chẩn đoán đến điều trị. Sự đồng nhất về định dạng của mỗi chương cho phép tham khảo nhanh chóng. Các hình minh họa và bảng biểu trong văn bản giúp nâng cao sự đánh giá cao của các thực thể đang được thảo luận.

Chẩn đoán và quản lý khối u vú, Sổ tay Thực hành và Phương pháp Tiếp cận Đa ngành 2021
Diagnosis and Management of Breast Tumors
Book Subtitle
A Practical Handbook and Multidisciplinary Approach
Editors