CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP
Nguyễn Thị Ngọc Hân*, Nguyễn Ngọc Lân*, Nguyễn Đăng Dung**, Huỳnh Giao**
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhiễm virus viêm gan B (HBV) là vấn đề sức khỏe trên toàn thế giới. Bệnh nhân viêm gan B mạn tính (CHB) rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ tử vong do đó chất lượng cuộc sống (CLCS) là vấn đề nên được quan tâm. Hiện tại có nhiều nghiên cứu đơn lẻ thực hiện đánh giá CLCS của bệnh nhân CHB nhưng chỉ ít nghiên cứu tổng quan được tìm thấy.
Mục tiêu: Xác định điểm CLCS của bệnh nhân điều trị viêm gan B mạn tính thông qua hồi cứu một cách có hệ thống các nghiên cứu đã thực hiện.
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu tổng quan hệ thống kèm phân tích gộp được thực hiện từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019 bằng cách tìm kiếm dữ liệu từ 2 cơ sở dữ liệu là Pubmed và các nghiên cứu trong nước sử dụng bộ công cụ SF-36 để đánh giá CLCS.
Kết quả: Sau khi tìm kiếm và sàng lọc chúng tôi thu thập được 12 nghiên cứu đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy điểm CLCS ở mức từ 50 đến 75. CLCS về nhóm hoạt động thể lực ở mức cao nhất chiếm 71,75% (KTC 95% 68,86-74,84).
Kết luận: CLCS của bệnh nhân viêm gan B mạn tính ở Việt Nam còn thấp. Từ đó cần phải có các chương trình can thiệp để giúp người bệnh được điều trị toàn diện hơn.

Nhiễm virus viêm gan B (HBV) là vấn đề sức khỏe trên toàn Thế giới. Trong năm 2015, ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có khoảng 257 triệu người và khoảng 3,5% dân số thế giới đang mang mầm bệnh mạn tính và khoảng 720.000 người tử vong vì các bệnh xơ gan và ung thư gan có liên quan đến nhiễm HBV(1). Việt Nam là nước có dân số nhiễm HBV mạn tính cao với tỷ lệ 8,6 triệu người mang HbsAg (+) và được xếp thứ 4 trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới có tỷ lệ mới mắc ung thư gan cao có liên quan với viêm gan siêu vi B và C(2,3).

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00260

0Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890