Chất lượng giấc ngủ bằng điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện E năm 2014

Chất lượng giấc ngủ bằng điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện E năm 2014
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Thị Hoa
Tóm tắt:
Giấc ngủ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cuộc sống. Điều dưỡng lâm sàng thường làm việc với nhiều áp lực và do vậy có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả chất lượng giấc ngủ của điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện E năm 2014, và mô tả một số yếu tố liên quan tới chất lượng giấc ngủ của điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện E. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 184 điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện E, sử dụng Thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburg. Kết quả cho thấy tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém của các điều dưỡng là 41.4%. Các vấn đề thường gặp gây cản trở giấc ngủ của các điều dưỡng là “thức dậy giữa đêm hoặc sáng sớm”; “phải dậy và sử dụng nhà vệ sinh”; “không thể đi vào giấc ngủ trong vòng 30 phút”. Tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém tăng lên theo tuổi, số đêm trực một tuần.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890